Szkolenia IT / Oracle / Database

D108650GC10 Oracle Database 19c: PL/SQL Workshop

Czas trwania:

5 dni / 40 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 7 825,00 zł
Cena promocyjna: 7 433,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 7 287,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 7 287,00 zł
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
This Oracle Database: Program with PL/SQL training starts with an introduction to PL/SQL and then explores the benefits of this powerful programming language. Through hands-on instruction from expert Oracle instructors, you'll learn to develop stored procedures, functions, packages and more.
 
Required Prerequisites
Oracle Database 19c: SQL Workshop
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Introduction
 • Introduction to PL/SQL
 • Declare PL/SQL Identifiers
 • Write Executable Statements
 • Interaction with the Oracle Server
 • Control Structures
 • Composite Data Types
 • Explicit Cursors
 • Exception Handling
 • Stored Procedures
 • Stored Functions and Debugging Subprograms
 • Packages
 • Deploying Packages
 • Implement Oracle-Supplied Packages in Application Development
 • Dynamic SQL
 • Design Considerations for PL/SQL Code
 • Triggers
 • Creating Compound, DDL, and Event Database Triggers
 • PL/SQL Compiler
 • Manage Dependencies
Informacje dodatkowe

Szkolenie ma formę wykładów połączonych z ćwiczeniami praktycznymi i jest prowadzony przez instruktora. Uczestnik otrzymuje dostęp elektroniczny do autoryzowanych materiałów edukacyjnych Oracle University.

Terminy szkoleń