Szkolenia IT / Oracle / Java and Middleware

D83175GC20 Oracle WebLogic Server 12c: Troubleshooting Workshop

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 3 900,00 zł
Cena promocyjna: 3 705,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 3 632,00 zł
Cena promocyjna: 3 450,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 3 632,00 zł
Cena promocyjna: 3 450,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
This Oracle WebLogic Server 12c: Troubleshooting Workshop training teaches administrators how to diagnose and troubleshoot Oracle WebLogic Server 12c problems and issues. Emphasizing hands-on practices rather than lectures, the course requires prior WebLogic Server 12c administration experience.

Use Troubleshooting Tools
You learn how to use tools to assist in troubleshooting, including the WebLogic Server Administration Console, the Monitoring Dashboard, and the WebLogic Diagnostic Framework. In hands-on practices, you solidify your understanding of new topics by learning how to apply this knowledge to your daily job.

Practice Troubleshooting Problems
Enrolling in this course gives you a chance to practice troubleshooting problems. You'll use Oracle WebLogic server itself, along with the Java Virtual Machine, deployment of Java Enterprise Edition applications, Java Database Connectivity, Node Manager, WebLogic Server clusters, and WebLogic Server security.

Benefits
Knowing how to diagnose and troubleshoot Oracle WebLogic Server issues increases the performance and scalability of your organization’s applications and services.
You will learn:
 • Diagnose WebLogic Server problems.
 • Enable debugging for a WebLogic Server feature.
 • Troubleshoot common WebLogic Server problems.

Target audience
 • Administrator
 • System Administrator
 • Technical Administrator

Prerequisites
Required Prerequisites:
 • Oracle WebLogic Server 12c: Administration I
Suggested Prerequisites:
 • Basic knowledge of UNIX commands and navigation
 • System administration experience
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Course Objectives
 • Configure and analyze diagnostic harvesters and monitors.
 • Troubleshoot common Java Virtual Machine problems.
 • Troubleshoot Node Manager problems.
 • Troubleshoot JDBC problems.
 • Troubleshoot WebLogic Server security problems.
 • Troubleshoot WebLogic Server cluster problems.

Course Topics
Troubleshooting: Overview

 • Troubleshooting Tools
 • Troubleshooting Methodology
WebLogic Server Diagnostic Framework: Overview
 • WLDF: Overview
 • Metric Collectors
 • Review: Monitoring Dashboard
Diagnostic Instrumentation
 • Monitors
 • Request Tracking
JVM Troubleshooting
 • JVM: Overview
 • JVM Issues
 • JVM Tools
Troubleshooting Servers
 • Server Diagnostics
 • Startup Errors
 • Threading Issues
 • Work Managers
 • Stuck Thread Detection
 • Overloaded Server Detection
Troubleshooting Applications
 • Java Exceptions
 • Java Stack Traces
 • Library Issues
 • Common Java Errors
 • Application Diagnostics
Troubleshooting JDBC
 • JDBC: Review
 • JDBC WLDF Monitoring: Review
 • Common Errors
 • Data Source Availability
 • JPA
Troubleshooting Node Manager
 • Node Manager: Review
 • Node Manager Logging
 • Node Manager Monitoring
 • Common Configuration Errors
 • Configuration of Node Manager Credentials
Troubleshooting Clusters
 • Cluster Proxy Diagnostics
 • Common Proxy Problems
 • Session Replication Diagnostics
 • Session Monitoring
 • Session Instrumentation
 • Common Replication Issues
Troubleshooting Security
 • Security Realm: Review
 • LDAP: Review
 • Security Realm Debug Flags
 • Auditing Provider
Informacje dodatkowe
Szkolenie ma formę wykładów połączonych z ćwiczeniami praktycznymi i jest prowadzony przez instruktora. Uczestnik szkolenia otrzymuje autoryzowany podręcznik.
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń