Szkolenia IT / Oracle / Java and Middleware

D99947GC11 Java SE: Exploiting Modularity and Other New Features

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 2 980,00 zł
Cena promocyjna: 2 831,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 2 775,00 zł
Cena promocyjna: 2 636,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 2 775,00 zł
Cena promocyjna: 2 636,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
What you will learn
The Java SE: Exploiting Modularity and Other New Features course introduces the Java module system and other new features, including JShell, convenience methods, new techniques for working with streams, and managing deprecated APIs. Modularity was introduced in Java SE 9, so the approach to modular application development taught in this course will be applicable to developers moving to SE 9 or other imminent releases.

Benefits To You
By enrolling in this course, you'll learn how to use the module system to design applications with explicit dependencies and encapsulation at the JAR level, ensuring more reliable configuration, improved security and enhanced performance. You'll also get a chance to experiment with new features that ease development. These include convenience methods that make your code more readable and succinct, and JShell, an easy way to test code snippets and APIs.

Benefits
 • Design applications to take advantage of the module system and its more reliable configuration, improved security and performance, and more easily scalable applications.
 • Migrate existing applications to a modular applications in a step-by-step manner, choosing which parts of the application to migrate first.
 • Deal with common problems encountered in migrating an application, including, cyclic dependencies and split packages.
 • Use services to make modularized applications more robust and easily extensible.
 • Create multi-release JAR files that can be run on different Java releases.
 • Use convenience methods to reduce code that seems verbose, inefficient or boilerplate, and increase readability.
 • Use JShell to quickly run small code experiments and test new APIs.
Target audience
 • J2EE Developer
 • Java Developers
 • Java EE Developers
 • Project Manager
Prerequisites
Required Prerequisites
 • Familiarity with JDK 8 features
 • Familiarity with Java Collections and Enumerators
 • Familiarity with NetBeans or similar IDE
 • Familiarity with Object-oriented programming concepts
Suggested Prerequisites
 • Ability to use classes commonly found in Java programs
 • Ability to use object-oriented programming techniques
 • Administer operating systems from the command line
 • Develop applications using the Java programming languages
 • Java SE 8 Fundamentals
 • Java SE 8 Programming
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Course Objectives
 • Identify deprecated APIs and possible alternatives
 • Swap sub-optimal or tedious coding with convenience methods
 • Create a modular Java application
 • Run applications that combine modularized libraries and non-modularized libraries
 • Create a custom runtime image
 • Build Multi-release JAR files
 • Design interfaces which implement methods
 • Process stream data using new convenience methods
 • Leverage JShell for fast code experiments
 • Identify and apply new methods to more conveniently work with collections and arrays
 • Identify and address common requirements in migrating older applications to modularity
Course Topics
Why Modules?

 • Module System
 • Levels of a Typical Application
 • How Does Java SE 8 Address Maintainability and Reliability?
 • Classes, Subclasses, Interfaces
 • Class Level Unit of Reuse (Java SE 8)
 • Packages
 • JARs
 • JAR Files and Distribution Issues
Working with the Module System
 • Projects Before Modularization
 • module-info.java: Introduction
 • Creating a Truly Modular Project
 • Compiling Modular JAR Files
 • Accessibility Between Classes
 • Readability Between Modules
 • What Is Readable from the competition Module?
 • The Effects of Exporting
Modular JDK
 • Modular Development in JDK 9
 • The JDK
 • The Modular JDK
 • Modules in JDK 9
 • Java SE Modules
 • The Module Graph of Java SE
 • The Base Module
 • Finding the Right Platform Module
Creating Custom Runtime Images
 • What Is a Custom Runtime Image?
 • Link Time
 • Using jlink to Create a Custom Runtime Image
 • Modules Resolved in a Custom Runtime Image
 • Advantages of a Custom Runtime Image
 • JIMAGE Format
 • Footprint of a Custom Runtime Image
 • jlink Resolves Transitive Dependencies
Migration
 • Typical Application
 • The League Application
 • Run the Application
 • The Unnamed Module
 • Top-Down Migration
 • Dependencies
 • Check Dependencies
 • Typical Application Modularized
Services
 • Module Dependencies
 • Service Relationships
 • Expressing Service Relationships
 • Using the Service Type in competition
 • Choosing a Provider Class
 • Module Dependencies and Services
 • Designing a Service Type
 • TeamGameManager Application with Additional Services
Multi-release JAR files
 • Packaging an Application for Different JDKs
 • Packaging an Application for Different JDK Versions
 • The Solution: A Multi-Release JAR file
 • What Is a Multi-Release JAR File?
 • Structure of a JAR File
 • Structure of a Multi-Release JAR File
 • Search Process in an MRJAR
 • Creating a Multi-Release JAR File
Private Interface Methods
 • Private Methods in Interfaces
 • Java SE 7 Interfaces
 • Implementing Java SE 7 Interface Methods
 • Implementing Methods in Interfaces
 • What About the Problems of Multiple Inheritance?
 • Inheritance Rules of default Methods
 • Interfaces Don't Replace Abstract Classes
Enhancements to the Stream API
 • One More Benefit of Default Methods
 • Changing a Java Interface
 • Why Enhance the Stream API?
 • An Ordered List
 • takeWhile Provides a Solution
 • The Effects and Benefits of takeWhile
 • An Unordered List
 • filter vs takeWhile
JShell
 • Has This Happened to You?
 • A Million Test Classes and Main Methods
 • JShell Provides a Solution
 • Comparing Normal Execution with REPL
 • Getting Started with JShell and REPL
 • Scratch Variables
 • Declaring Traditional Variables
 • Code Snippets
Convenience Methods for Collections
 • What Are Convenience Methods?
 • Many Convenience Methods in Java SE 9
 • Key Collections Interfaces
 • Overloading the of Convenience Method
 • Why Overload the of Method?
 • Growing a Collection
 • ofEntries Method for Maps
 • Immutability
Convenience Methods for Arrays
 • Arrays
 • Modeling DNA Strands
 • Working with DNA Strands
 • Working with DNA Strands by Using a for Loop
 • Convenience Methods in the Arrays Class
 • Equating DNA Strands
 • DNA Subsequences
 • Equating Subsequences of DNA
Enhanced Deprecations for APIs
 • What Is Deprecation?
 • What Is Enhanced Deprecation?
 • How Do You Deprecate an API?
 • Using @deprecated
 • Enhancements to the @Deprecated Annotation in JDK 9
 • Using the @Deprecated Annotation
 • Notifications and Warnings
 • Compiler Deprecation Warnings
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń