Aplikacje biznesowe / GoogleDocs

Google_D Praca zespołowa z dokumentami w aplikacjach Google

Czas trwania:

1 dzień / 8 godzin

Typ szkolenia:

DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 576,00 zł
Cena promocyjna: 300,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 576,00 zł
Cena promocyjna: 300,00 zł
< Powrót

Brak logo dostawcy

Informacje o szkoleniu
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami, jakie dają aplikacje Google w zakresie pracy z dokumentami.

Do kogo skierowane jest to szkolenie

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, których praca wymaga mobilności i bieżącego dostępu do aktualnych wersji dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych lub prezentacji.
Uczestnicy

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Wprowadzenie do usług google
 • Logowanie do google.com
 • Omówienie widoków
 • Poruszanie się po koncie google.com
 • Usługi i aplikacje
Edytor tekstowy w usługach google
 • Tworzenie dokumentów (nowy, szablony)
 • Narzędzia formatowania dokumentu (akapity, marginesy, przypisy)
 • Dodawanie elementów (grafika, tabela, wykres)
 • Recenzja dokumentu (komentarze, sugerowane zmiany)
 • Drukowanie i udostępnianie dokumentu
Arkusz kalkulacyjny w usługach google
 • Tworzenie dokumentów (nowy, szablony)
 • Wprowadzanie i formatowanie danych (automatyzacja, formaty niestandardowe)
 • Odwołania do komórek
 • Funkcje i Formuły(f. tekstowe, f. logiczne, f. czasu) 
 • Sortowanie, filtrowanie danych i fragmentatory
 • Tworzenie tabel
 • Tworzenie wykresów
 • Udostępnianie dokumentu
 • Tabele przestawne (dodatkowo)
Prezentacje w usługach google
 • Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych
 • Tworzenie dokumentów (nowy, szablony)
 • Schematy, układy, wzorce slajdów 
 • Edycja slajdów 
 • Dodawanie elementów (obrazów, tabel, wykresów)
 • Animacje (Animacje obiektów, przejść między slajdami)
 • Wyświetlanie prezentacji
 • Udostępnianie
Gogle Dysk
 • Przekazywanie plików
 • Udostępnianie

Terminy szkoleń