Gwarancje

Ponad 20-letnie doświadczenie w skutecznym dostarczaniu kompleksowych rozwiązań szkoleniowych pozwoliło nam zaproponować Państwu pakiety gwarancji dające liczne możliwości i przywileje. Czym są nasze gwarancje? To obszary, w których pragniemy zapewnić Państwu najwyższą jakość oferowanych przez nas usług szkoleniowych, dać unikalne na rynku dodatkowe korzyści zabezpieczające ciągłość Państwa edukacji, gwarantujące komfort szkolenia oraz szereg bezpłatnych produktów i usług.
Ponad 20-letnie doświadczenie w skutecznym dostarczaniu kompleksowych rozwiązań szkoleniowych pozwoliło nam zaproponować Państwu pakiety gwarancji dające liczne możliwości i przywileje. Czym są nasze gwarancje? To obszary, w których pragniemy zapewnić Państwu najwyższą jakość oferowanych przez nas usług szkoleniowych, dać unikalne na rynku dodatkowe korzyści zabezpieczające ciągłość Państwa edukacji, gwarantujące komfort szkolenia oraz szereg bezpłatnych produktów i usług.

Gwarancje ogólne

Sprawdź, jakie masz przywileje, będąc naszym Klientem! Kliknij w ikonę, aby przeczytać opis.
Twoja pewność realizacji szkolenia w zaplanowanych terminie.
Opis

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.

Warunki programu

 1. Planowane terminy kursów objętych programem mogą zostać zmienione wyłącznie w przypadku wystąpienia problemów natury organizacyjnej lub technicznej niezależnych od Asseco Data Systems powodujących, że przeprowadzenie kursu nie jest możliwe, a których nie można było przewidzieć. Wówczas Klient zostanie pisemnie poinformowany o okolicznościach oraz otrzyma propozycję kolejnego możliwego terminu.
 2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 oraz zmiany terminu kursu objętego programem, Klient zostanie poinformowany o ww. okolicznościach, nowych terminach kursu oraz w ramach rekompensaty otrzyma dodatkowy rabat w wysokości 10% bez względu na wysokość wcześniej uzyskanych rabatów.
Twoje prawo bezpłatnego powtórzenia szkolenia.

Opis

Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.
Warunki programu

 1. Gwarancja satysfakcji dotyczy szkoleń Asseco Academy realizowanych w grupach otwartych zgodnie z ich kalendarzem i obowiązuje w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia lub 12 miesięcy w przypadku Klientów, którzy posiadają podpisaną umowę partnerską z Asseco Data Systems
 2. Osoba korzystająca z programu ma prawo do ponownego, jednokrotnego udziału w danym szkoleniu w dowolnie wybranym przez siebie terminie i miejscu spośród dostępnych terminów i miejsc, w których dane szkolenie zostanie potwierdzone do realizacji przez Asseco Data Systems.
 3. Osoba biorąca ponowny udział w danym szkoleniu korzysta z materiałów szkoleniowych otrzymanych podczas pierwszego szkolenia
Twój przywilej uczestnictwa w szkoleniu demonstracyjnym gwarancją podjęcia właściwej decyzji o jego wyborze.

Opis

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.

Warunki programu

 1. Program daje możliwość uczestnictwa w roli słuchacza w 3-godzinnej sesji dowolnego szkolenia, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji przez Asseco Data Systems.
 2. Uczestnictwo w programie nie uprawnia do dostępu do laboratoriów, otrzymania materiałów szkoleniowych oraz cateringu.
Twoja pewność dostosowania szkolenia do potrzeb i oczekiwań z uwzględnieniem specyfiki środowiska biznesowego organizacji,
w której pracujesz.

Opis

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.

Warunki programu

 1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników o zbieżnych potrzebach rozwojowych i oczekiwaniach wobec zakresu szkolenia.
Twoja możliwość zorganizowania kursu w siedzibie Twojej firmy lub w innym uzgodnionym miejscu.

Opis

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.

Warunki programu

 1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników.
 2. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie Sali szkoleniowej lub konferencyjnej niezbędnej do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu.
Twoja możliwość otrzymania dodatkowych korzyści przy realizowaniu karnetów szkoleniowych.

Opis

Program Gwarancja rozszerzonych korzyści Software Assurance Training Vouchers pozwala klientom realizującym karnety szkoleniowe otrzymane w ramach programów licencjonowania grupowego Microsoft Open Vaule oraz Microsoft Enterprise Agreement (ang. Software Assurance Training Voucher) na uzyskanie dodatkowych korzyści gwarantowanych przez Asseco Data Systems. Program pozwala Klientom realizującym karnety szkoleniowe w Asseco Data Systems na wybór jednej z trzech opcji dodatkowych korzyści.

 • Bezpłatny egzamin certyfikacyjny Microsoft - osoby legitymujące się certyfikatem IT rozpoznawane są jako najwyższej klasy specjaliści, którzy potrafią wdrażać i utrzymywać zaawansowane rozwiązania Microsoft. Szczegółowe informacje dot. certyfikacji Microsoft dostępne są na stronie http://www.microsoft.com/learning/pl/pl/certification/cert-default.aspx.
 • Piąty dzień szkolenia gratis - spectrum szkoleń Microsoft to w przeważającej części szkolenia 5-dniowe. Wykorzystując karnety szkoleniowe o równowartości 4 dni szkoleniowych, Asseco Data Systems gwarantuje 5-ty dzień szkolenia gratis.
Warunki programu

 1. Programem objęte są wyłącznie 5-dniowe autoryzowane szkolenia Microsoft wymienione w katalogu szkoleń objętych bonami Software Assurance: http://www.microsoft.com/learning/sa-vl-catalog/savldefault.aspx
 2. Egzaminy certyfikacyjne Microsoft organizowane są w ramach międzynarodowych centrów egzaminacyjnych Pearson VUE.
Twój komfort korzystania z materiałów szkoleniowych w chmurze przy szkoleniach autoryzowanych Microsoft.

Opis

Program Gwarancja dostępności materiałów szkoleniowych w chmurze daje Klientom korzystającym ze szkoleń autoryzowanych Microsoft możliwość korzystania z materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej dostępnych w chmurze. Dzięki programowi uczestnicy szkoleń mogą:

 • przetrzymywać materiały szkoleniowe z różnych szkoleń, w których uczestniczyli, w jednym miejscu dostępnym przez Internet bez ograniczeń czasowych,
 • korzystać z materiałów na różnych urządzeniach, takich jak komputery PC i Mac, tablety z systemem Windows 8, Adroid oraz urządzeniach Apple,
 • korzystać z notatek do materiałów szkoleniowych i wymieniać się wiedzą oraz opiniami z innymi uczestnikami szkoleń.

Szczegółowe informacje dot. biblioteki materiałów elektronicznych dostępne są na stronie www.arvato.com/uploads/media/arvato_CS_Courseware_Marketplace.pdf.

Warunki programu

 1. Z programu mogą skorzystać wszystkie osoby uczestniczące w autoryzowanych szkoleniach Microsoft w ośrodkach Asseco Data Systems.
 2. Dostęp do biblioteki materiałów szkoleniowych w chmurze możliwy jest dla uczestników, którzy podczas rejestracji na szkolenie wybrali podręcznik w wersji elektronicznej.

Gwarancje biznesowe

Sprawdź, jakie masz przywileje i obszary zysku, będąc naszym Partnerem! Zapytaj swojego doradcę handlowego z Asseco Data Systems o szczegóły i korzystaj ze swoich przywilejów!
Przeszkolony pracownik się zwalnia, chcesz za darmo wysłać na szkolenie kolejnego?

Opis

Program Gwarancja inwestycji w pracownika zwiększa bezpieczeństwo inwestycji w rozwój kompetencji pracowników uczestniczących w szkoleniach realizowanych przez Asseco Data Systems. W przypadku, gdy w okresie do 6 miesięcy po odbyciu szkolenia pracownik wypowiedział umowę z aktualnym pracodawcą, Asseco Data Systems zapewnia bezpłatny udział nowego pracownika w tym samym szkoleniu w wybranym przez Klienta terminie i miejscu.

Warunki programu

 1. Gwarancja inwestycji w szkolenia obowiązuje w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia.
 2. Warunkiem skorzystania z programu jest przedstawienie wypowiedzenia umowy o pracę złożonego przez pracownika uczestniczącego w szkoleniu objętym gwarancją.
 3. Osoba korzystająca z programu ma prawo udziału w danym szkoleniu w dowolnie wybranym przez siebie terminie i miejscu spośród dostępnych terminów i miejsc, w których dane szkolenie zostanie potwierdzone do realizacji przez Asseco Data Systems.
 4. Nowozatrudniony pracownik biorący udział w danym szkoleniu korzysta z materiałów szkoleniowych otrzymanych przez osobę, która wypowiedziała umowę aktualnemu pracodawcy.
 5. W przypadku braku materiałów szkoleniowych otrzymanych przez osobę, która wypowiedziała umowę aktualnemu pracodawcy osoba korzystająca z programu ponosi wyłącznie koszt nowych materiałów szkoleniowych wskazany przez Asseco Data Systems.
Potrzebujesz wsparcia konsultantów i trenerów w doborze szkolenia?

Opis

Program Gwarancja właściwego doboru szkolenia ofertuje Klientom wsparcie konsultantów i trenerów Asseco Data Systems w doborze szkoleń adekwatnych do ich potrzeb i oczekiwań. Wybór działań rozwojowych, w tym szkoleń, dla poszczególnych pracowników często jest poprzedzony procesem identyfikacji obszarów wiedzy, umiejętności i postaw istotnych dla rozwoju organizacji oraz tworzących ją ludzi. Wynikiem analizy potrzeb szkoleniowych jest plan działań rozwojowych nastawionych na podniesienie poziomu kompetencji pracowników oraz usprawnienia ich efektywności radzenia sobie z nowymi sytuacjami lub wyzwaniami zawodowymi. Wybór adekwatnych działań rozwojowych nie jest łatwy, w szczególności gdy dostępna oferta liczy kilkaset najróżniejszych szkoleń i warsztatów, zaprojektowanych i przygotowanych w odpowiedzi na pojawiające się potrzeby rynku, organizacji i ich pracowników. Tak bogata oferta stwarza duże możliwości doboru szkoleń do aktualnych potrzeb i oczekiwań Klienta. Program oferuje Klientom wsparcie w odpowiednim zaplanowaniu i doborze działań rozwojowych. Wsparcie jest realizowane w formie konsultacji mailowych, telefonicznych oraz telekonferencji online, podczas której możliwa jest:

 • komunikacja głosowa i video pomiędzy uczestnikami spotkania,
 • udostępnianie pulpitu, wybranej aplikacji i tablicy,
 • udostępnianie dokumentów uczestnikom spotkania.
Warunki programu

 1. Zakres konsultacji dotyczy oferty szkoleniowej Asseco Data Systems.
 2. Osoba chcąca skorzystać z konsultacji w formie telekonferencji online musi dysponować komputerem z dostępem do Internetu zgodnym z platformami obsługiwanymi przez aplikację Lync Web App (http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/gg425820(v=ocs.15).aspx).
Pragniesz otrzymać za darmo dodatkowe szkolenia?

Opis

Program Gwarancja dodatkowych szkoleń e-learning oferuje uczestnikom szkoleń bezpłatny dostęp do wybranych kursów e-learning spośród tematów aktualnie dostępnych w bibliotece. Szkolenia te mogą zostać wykorzystane przez uczestnika do pogłębienia umiejętności zdobytych podczas szkoleń tradycyjnych bądź też uzupełnienia wiedzy w innych obszarach. Biblioteka szkoleń e-learning oferowanych przez Asseco Data Systems obejmuje między innymi szkolenia kształtujące umiejętności osobiste, społeczne i menedżerskie, szkolenia dot. tematyki ekonomicznej i biznesowej oraz szkolenia z wykorzystania aplikacji biurowych. Każdy uczestnik objęty programem uzyskuje nieodpłatny dostęp do 3 wybranych przez siebie szkoleń na okres 12 miesięcy. Szkolenia e-learning objęte programem udostępniane są uczestnikom na portalu edukacyjnym Asseco Data Systems z funkcjonalnością systemu do zdalnego kształcenia klasy LMS (ang. Learning Management System). Dzięki temu klient otrzymuje dostęp do szkoleń elektronicznych wraz z pełną funkcjonalnością raportowania postępów w nauce, bez konieczności wdrażania i utrzymywania systemu LMS w środowisku sprzętowo-programowym Klienta.

Warunki programu

 1. Osoba chcąca skorzystać z programu musi dysponować komputerem, posiadającym przeglądarkę internetową:
  • Internet Explorer w wersji min. 9,
  • Firefox w wersji min. 25,
  • Chrome w wersji min. 30,
  wraz z zainstalowaną wtyczką Flash Player w wersji min. 11, łączem internetowym o przepustowości min. 256kb/s oraz monitorem posiadającym rozdzielczość ekranu min. 1024x768px.
Chcesz uzyskać atrakcyjny rabat na szkolenie, w którym zaktualizowano treść?

Opis

Program Gwarancja aktualizacji wersji szkolenia zapewnia Klientowi specjalny rabat od ceny katalogowej na szkolenie, którego treść została zaktualizowana lub zmodyfikowana przez autora szkolenia. Dzięki programowi Klient uzyskuje możliwość zapoznania się z wprowadzonymi zmianami w treści szkolenia przy obniżonym koszcie inwestycji w rozwój kompetencji pracowników. Wysokość specjalnego rabatu od ceny katalogowej uzależniona jest od okresu, w którym zaktualizowane szkolenie zostało wprowadzone do oferty Asseco Data Systems od momentu zakończenia szkolenia objętego programem i wynosi:

 • 60% dla szkoleń zaktualizowanych w okresie do 3 miesięcy od daty zakończenia szkolenia objętego programem,
 • 50% dla szkoleń zaktualizowanych w okresie od 4 do 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia objętego programem,
 • 40% dla szkoleń zaktualizowanych w okresie od 7 do 12 miesięcy od daty zakończenia szkolenia objętego programem.

Warunki programu

 1. Rabat uzyskiwany w ramach programu nie łączy się z rabatami wynikającymi z ogólnodostępnych akcji promocyjnych realizowanych przez Asseco Data Systems, rabatami otrzymanymi przez klienta od firm autoryzujących szkolenia oraz rabatami przyznanymi klientowi przez Asseco Data Systems w ramach podpisanych umów ramowych.
 2. Gwarancja obowiązuje w okresie do 12 miesięcy od daty zakończenia szkolenia objętego programem.
Potrzebujesz dodatkowego rabatu na szkolenie z nowej wersji oprogramowania będącego przedmiotem szkolenia?

Opis

Program Gwarancja aktualizacji przedmiotu szkolenia pozwala obniżyć koszt aktualizacji wiedzy i umiejętności pracowników wymuszanej przez ciągle zmieniające się technologie. Program zapewnia Klientowi specjalny rabat od ceny katalogowej na szkolenie, którego treść została zaktualizowana ze względu na wprowadzenie nowej wersji oprogramowania stanowiącego przedmiot szkolenia. Wysokość specjalnego rabatu od ceny katalogowej uzależniona jest od okresu, w którym zaktualizowane szkolenie zostało wprowadzone do oferty Asseco Data Systems od momentu zakończenia szkolenia objętego programem i wynosi:

 • 45% dla szkoleń zaktualizowanych w okresie do 3 miesięcy od daty zakończenia szkolenia objętego programem,
 • 35% dla szkoleń zaktualizowanych w okresie od 4 do 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia objętego programem,
 • 25% dla szkoleń zaktualizowanych w okresie od 7 do 12 miesięcy od daty zakończenia szkolenia objętego programem.

Wysokość rabatów jest niezależna od zgłoszonej liczby uczestników do zaktualizowanego szkolenia.

Warunki programu

 1. Rabat uzyskiwany w ramach programu nie łączy się z rabatami wynikającymi z ogólnodostępnych akcji promocyjnych realizowanych przez Asseco Data Systems, rabatami otrzymanymi przez klienta od firm autoryzujących szkolenia oraz rabatami przyznanymi klientowi przez Asseco Data Systems w ramach podpisanych umów ramowych.
 2. Gwarancja obowiązuje w okresie do 12 miesięcy od daty zakończenia szkolenia objętego programem.
Jeśli choć raz odpowiedziałeś TAK, sprawdź nasze gwarancje! Zapytaj Twojego doradcę handlowego z Asseco Data Systems o szczegóły i korzystaj ze swoich przywilejów!

KONTAKT

Dział Handlowy: szkolenia@assecods.pl
Infolinia: 801 30 30 30