Architektura biznesu i IT / ISTQB

ISTQB_TA ISTQB Certyfikowany Tester Poziom zaawansowany - Analityk Testów

Czas trwania:

4 dni / 32 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 3 000,00 zł
Cena promocyjna: 2 600,00 zł

Gwarancje:

Informacje o szkoleniu
Celem kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminu certyfikującego ISTQB® Certified Tester Advanced Level – Test Analyst, poprzez nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu planu nauczania ISTQB® dla tego certyfikatu. Uczestnicy szkolenia poszerzają swoje umiejętności zastosowania różnych technik projektowania testów.
W trakcie zajęć uczestnicy w aktywny sposób tworzą i opisują testy, starając się wykorzystać najwłaściwsze dla danej sytuacji techniki projektowania testów.
Podczas szkolenia zwracana jest również uwaga na analityczne podejście do procesu testowego, zwłaszcza tam, gdzie rola analityka Testowego jest kluczowa.
Szkolenie trwa 4 dni i obejmuje zajęcia w formie wykładów, praktycznych przykładów oraz ćwiczeń, pozwalających na łatwiejsze przyswojenie wiedzy i pogłębienie umiejętności
Uczestnicy
Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do projektantów testów pragnących usystematyzować swoją wiedzę zgodnie z wytycznymi ISTQB®
Przeznaczone jest dla tych, którzy są w swojej karierze testera oprogramowania w zaawansowanym punkcie i chcą iść dalej. Szkolenie wymaga doświadczenia zawodowego i podstawowej wiedzy z zakresu testowania.
Jest odpowiednie dla każdego kto:
 • posiada doświadczenie na stanowisku związanym z testowaniem oprogramowania, w szczególności specjalistów zajmujących się testowaniem oprogramowania, analityków testów, analityków biznesowych oraz testerów oprogramowania;
 • uczestniczy w procesie zbierania i analizy wymagań, projektowaniu i wykonywaniu testów wyższych poziomów (systemowych lub akceptacyjnych);
 • pragnie pogłębić wiedzę z zakresu testowania oprogramowania.
Wymagania wstępne
 • posiadanie certyfikatu ISTQB® – Foundation Level;
 • doświadczenie praktyczne – odpowiednia liczba lat doświadczenia w testowaniu lub wytwarzaniu oprogramowania – ISTQB® osobom przystępującym do egzaminu zaleca w tym przypadku minimum 5 letnią praktykę, lub 3 letnią praktykę, o ile towarzyszą jej ukończone studia kierunkowe.
Czego się nauczysz
 • zdobędziesz wiedzę niezbędą do uzyskania międzynarodowego certyfikatu ISTQB® Certified Tester Advanced Level – Test Analyst
 • zrozumiesz proces testowy i jaka rola i jakie obowiązki związane z zarządzaniem testami spoczywają na Analityku Testów;
 • poznasz zagadnienia oraz wyzwania stojące przed testowaniem właściwości (atrybutów niefunkcjonalnych) oprogramowania;
 • będziesz przygotowany/a do pracy jako Analityk Testów;
 • będziesz przygotowany do efektywnego projektowania testów dla różnego typu oprogramowania.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Proces testowy
 • Testowanie w cyklu życia oprogramowania
 • Planowanie, monitorowanie i kontrola
 • Analiza testów
 • Projektowanie testów
 • Implementacja testów
 • Wykonanie testów
 • Ocena kryteriów zakończenia i raportowanie
 • Czynności na zakończenie procesu testowego

Zarządzanie testami:

 • Odpowiedzialność Analityka Testów
 • Monitorowanie i kontrola postępu testów
 • Testowanie rozproszone, outsourcing i insourcing
 • Zadania analityka Testów w testowaniu w oparciu o analizę ryzyka

Techniki testowania:

 • Techniki oparte na specyfikacji
 • Techniki oparte na defektach
 • Techniki w oparciu doświadczenie
 • Użycie list kontrolnych w przeglądach – Using Checklist in Reviews.

Testowanie właściwości oprogramowania:

 • Atrybuty jakościowe do testowania dziedzinowego (dokładności, odpowiedniości, interoperacyjności, użyteczności, dostępności)

Przeglądy:

 • Użycie list kontrolnych w przeglądach

Zarządzanie defektami:

 • Kiedy defekt może zostać znaleziony?
 • Atrybuty zgłoszenia defektu
 • Klasyfikacja defektów
 • Analiza przyczyny podstawowej

Narzędzia testowe:

 • Narzędzia testowe i automatyzacja (do projektowania testów, do przygotowywania danych testowych, do automatycznego wykonywania testów).


W trakcie szkolenia stosowana terminologia zgodna jest z najnowszym glosariuszem (słownikiem oficjalnych tłumaczeń pojęć i terminów związanych z testowaniem angielsko – polskim).
Szkolenie przygotowuje do egzaminu ISTQB® Certified Tester — Advanced Level – Test Analyst w języku polskim.

Informacje dodatkowe
 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: polski
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
 • W cenie szkolenia: akredytowane przez SJSI materiały szkoleniowe zgodne z sylabusem
 • Cena szkolenia nie zawiera ceny egzaminu.
 • Warunki i cena egzaminu zostały przedstawione w zakładce: Egzamin.
 • Akredytacja: akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych.

Egz_ISTQB_TA - Egzamin ISTQB Poziom Zaawansowany Analityk Testów

Cena netto egzaminu [1 osoba]: 900 PLN

Informacje o egzaminie

 • Egzamin organizowany jest przez SJSI w terminach uzgodnionych z Asseco Data Systems S.A w przypadku spełnienia wymaganej minimalnej liczby osób wskazanej przez SJSI lub w terminach egzaminów otwartych organizowanych przez SJSI http://sjsi.org/terminarz-egzaminow/
 • Egzamin organizowany jest dla uczestników, którzy zamówili w Asseco Data System S.A. egzamin.
 • Kryteria uzyskania certyfikacji:
  • - Certyfikat ISTQB Poziom Podstawowy;
  • - Dostateczne doświadczenie praktyczne – odpowiednia liczba lat doświadczenia w testowaniu lub wytwarzaniu oprogramowania (SJSI zaleca minimum 5 lat praktyki lub 3 lata praktyki, o ile towarzyszą jej ukończone studia kierunkowe;
  • - Stosowanie się do kodeksu etycznego.
 • Warunek dodatkowy przystąpienia: dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu;
 • Forma egzaminu: pisemny.
 • Metoda: test wielokrotnego wyboru z 4 możliwościami
 • Liczba pytań: 60
 • Próg zdawalności: 65%
 • Liczba punktów możliwych do uzyskania za odpowiedź na pytanie odzwierciedla stopień trudności tego pytania. Może to być 1, 2 lub 3 punkty
 • Czas trwania: 180 minut j. polski / 225 minut j. obcy (angielski/niemiecki dla tych uczestników, dla których te języki nie są językami ojczystymi)
 • Egzamin przeprowadza akredytowany egzaminator SJSI. Wynik egzaminu podawany jest przez SJSI bezpośrednio uczestnikom egzaminu bez pośrednictwa ośrodka szkoleniowego.
 • Niedozwolone jest posługiwanie się jakimikolwiek pomocami (można używać słownika – w przypadku zdawania egzaminu w j. angielskim, bez żadnych w nim notatek)
 • Wynik egzaminu nie jest prezentowany na certyfikacie.

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Terminy szkoleń

Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie

Warszawa
Od 18-03 do 21-03-2019