Architektura biznesu i IT / ISTQB

ISTQB_TM ISTQB - Certyfikowany Tester Poziom Zaawansowany – Kierownik Testów

Czas trwania:

5 dni / 40 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 3 800,00 zł
Cena promocyjna: 3 500,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 3 500,00 zł
Cena promocyjna: 3 200,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 3 500,00 zł
Cena promocyjna: 3 200,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminu certyfikującego ISTQB® Certified Tester Advanced Level – Test Manager, a także pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy związanej z organizacją, zarządzaniem i udoskonalaniem procesu testowego.
W trakcie zajęć uczestnicy w aktywny sposób tworzą i opisują proces testowania, starając się dopasować go do ograniczeń projektowych (jakość, budżet, zasoby) oraz do metodyki wytwarzania oprogramowania. Zdobywają umiejętności definiowania strategii testów, planowania przebiegu testów, zarządzania ryzykami, monitorowania przebiegu testów z wykorzystaniem użytecznych metryk i sprawdzonych metod nadzoru procesu i zespołu.
Uczestnicy poznają również najważniejsze aspekty przeglądów, zarządzania incydentami, sposoby usprawniania procesu testowania, a także techniki wykorzystywane podczas tworzenia zespołów i motywowania profesjonalnych testerów.

Szkolenie trwa 5 dni i obejmuje zajęcia w formie wykładów, praktycznych przykładów oraz ćwiczeń, pozwalających na łatwiejsze przyswojenie wiedzy i pogłębienie umiejętności.

Czego się nauczysz

 • zdobędziesz wiedzę niezbędną do uzyskania międzynarodowego certyfikatu ISTQB® Certified Tester Advanced Level – Test Manager
 • jak zaplanować i poprowadzić testy w projektach;
 • zarządzać procesem testowania i ludźmi ten proces realizującymi;
 • ulepszać proces testowy,
 • będziesz przygotowany do pracy jako kierownik testów.

Do kogo skierowane jest to szkolenie

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do kierowników i liderów testów pragnących usystematyzować swoją wiedzę zgodnie z wytycznymi ISTQB ®
Szkolenie przeznaczone jest dla tych, którzy są w swojej karierze testera oprogramowania w zaawansowanym punkcie i chcą dalej się w tym obszarze rozwijać, a więc dla osób pracujących w rolach: testera, analityka testowego, inżyniera testów, konsultanta testowego, kierownika testów, testera akceptacji użytkownika oraz producenta oprogramowania
Jest odpowiednie dla każdego, kto chce lepiej rozumieć testowanie oprogramowania, zwłaszcza z perspektywy zarządzania, organizacji i ulepszania procesu testowego.

Wymagania wstępne
 • posiadanie certyfikatu ISTQB – Foundation Level
 • doświadczenie praktyczne – odpowiednia liczba lat doświadczenia w testowaniu lub wytwarzaniu oprogramowania – ISTQB® zaleca w tym przypadku minimum 5 letnią praktykę, lub 3 letnią praktykę, o ile towarzyszą jej ukończone studia kierunkowe.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 1. Proces testowania
 2. Zarządzanie testami
 3. Przeglądy
 4. Zarządzanie defektami
 5. Doskonalenie procesu testowania
 6. Narzędzia testowe i automatyzacja
 7. Umiejętności interpersonalne – Budowa zespołu

W trakcie szkolenia stosowana terminologia zgodna jest z najnowszym glosariuszem (słownikiem oficjalnych tłumaczeń pojęć i terminów związanych z testowaniem angielsko – polskim).
Szkolenie przygotowuje do egzaminu ISTQB® Certified Tester — Advanced Level – Test Analyst w języku polskim.

Informacje dodatkowe
 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: polski
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
 • W cenie szkolenia: akredytowane przez SJSI materiały szkoleniowe zgodne z sylabusem
 • Cena szkolenia nie zawiera ceny egzaminu.
 • Warunki i cena egzaminu zostały przedstawione w zakładce: Egzamin.
 • Akredytacja: akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych.

Egz_ISTQB_TM - Egzamin ISTQB Certyfikowany Tester Poziom Zaawanstowany – Kierownik Testów

Cena netto egzaminu [1 osoba]: 900 PLN

Informacje o egzaminie

 • Egzamin organizowany jest przez SJSI w terminach uzgodnionych z Asseco Data Systems S.A w przypadku spełnienia wymaganej minimalnej liczby osób wskazanej przez SJSI lub w terminach egzaminów otwartych organizowanych przez SJSI http://sjsi.org/terminarz-egzaminow/
 • Egzamin organizowany jest dla uczestników, którzy zamówili w Asseco Data System S.A. egzamin.
 • Kryteria uzyskania certyfikacji:
  • - Certyfikat ISTQB Poziom Podstawowy;
  • - Dostateczne doświadczenie praktyczne – odpowiednia liczba lat doświadczenia w testowaniu lub wytwarzaniu oprogramowania (SJSI zaleca minimum 5 lat praktyki lub 3 lata praktyki, o ile towarzyszą jej ukończone studia kierunkowe;
  • - Stosowanie się do kodeksu etycznego.
 • Warunek dodatkowy przystąpienia: dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu;
 • Forma egzaminu: pisemny.
 • Metoda: test wielokrotnego wyboru z 4 możliwościami
 • Liczba pytań: 65
 • Próg zdawalności: 65%
 • Liczba punktów możliwych do uzyskania za odpowiedź na pytanie odzwierciedla stopień trudności tego pytania. Może to być 1, 2 lub 3 punkty
 • Czas trwania: 180 minut j. polski / 225 minut j. obcy (angielski/niemiecki dla tych uczestników, dla których te języki nie są językami ojczystymi)
 • Egzamin przeprowadza akredytowany egzaminator SJSI. Wynik egzaminu podawany jest przez SJSI bezpośrednio uczestnikom egzaminu bez pośrednictwa ośrodka szkoleniowego.
 • Niedozwolone jest posługiwanie się jakimikolwiek pomocami (można używać słownika – w przypadku zdawania egzaminu w j. angielskim, bez żadnych w nim notatek)
 • Wynik egzaminu nie jest prezentowany na certyfikacie.

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Wirtualna klasa
Od 22-11 do 26-11-2021