Architektura biznesu i IT / ISTQB

ISTQB_TTA ISTQB Poziom Zaawansowany - Techniczny Analityk Testów

Czas trwania:

3 dni / 24 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 2 200,00 zł
Cena promocyjna: 1 700,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja jakości szkolenia Gwarancja jakości szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Informacje o szkoleniu

Celem kursu jest pogłębienie znajomości technik projektowania testów. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z różnymi technikami projektowania testów strukturalnych i będą umieli wybrać odpowiednią technikę do danej sytuacji projektowej.

Szkolenie trwa 3 dni i obejmuje zajęcia w formie wykładów, praktycznych przykładów oraz ćwiczeń, pozwalających na łatwiejsze przyswojenie wiedzy i pogłębienie umiejętności testerskich.Szkolenie przygotowuje do egzaminu ISTQB Certified Tester — Advanced Level – Technical Test Analyst w języku polskim.

Uczestnicy

Kurs przeznaczony jest dla tych, którzy są w swojej karierze testera oprogramowania są w zaawansowanym punkcie i chcą iść dalej. To włącza osoby pracujące w rolach: testera, analityka testowego, inżyniera testów, konsultanta testowego, kierownika testów, testera akceptacji użytkownika oraz producenta oprogramowania.

Jest odpowiednie dla każdego, kto chce lepiej rozumieć testowanie oprogramowania, zwłaszcza z perspektywy technicznej.

Wymagania wstępne
 • Podstawowe doświadczenie w programowaniu
 • podstawowa znajomość koncepcji związanych z architekturami systemów

Czego się nauczysz
 • Przygotujesz się do certyfikowanego egzaminu ISTQB Certified Tester — Advanced Level – TechnicalTest Analyst
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Zadania Technicznego Analityka Testów w testowaniu opartym na analizie ryzyka:
 • Wprowadzenie do ryzyka – Risk Identification,
 • Ocena ryzyka – Risk Assessment,
 • Łagodzenie ryzyka – Risk Mitigation.
 • Testowanie oparte na strukturze:
 • Testowanie warunków – Condition Testing,
 • Testowanie warunków w decyzjach – Desicion Condition Testing,
 • Testowanie warunków wielokrotnych -Modified Condition / Desicion Coverage (MC/DC),
 • Testowanie ścieżek -Path Testing,
 • Testowanie API – Api Testing,
 • Wybór technik opartych o strukturę – Selecting a structure – Based Techniques.
 • Techniki analityczne:
 • Analiza statystyczna – Static Analysis,
 • Analiza dynamiczna – Dynamic Analysis.
 • Atrybuty jakościowe dla testowania technicznego:
 • Ogólne zagadnienia związane z planowaniem – General Planning Issues,
 • Testowanie zabezpieczeń – Security Testing,
 • Testowanie niezawodności – Reliability Testing,
 • Testowanie wydajnościowe – Performance Testing,
 • Zużycie zasobów – Resource Utilization,
 • Testowanie Pielęgnowalności – Maintainability Testing,
 • Testowanie przenaszalności – Portability Testing,
 • Przeglądy:
 • Wprowadzenie – Introduction,
 • Użycie list kontrolnych w przeglądach – Using Checklist in Reviews.
 • Narzędzia testowe i automatyzacja defektami:
 • Integracja i wymiana informacji pomiędzy narzędziami – Integration and Information Interchange Between Tools,
 • Definiowanie projektu automatyzacji testowania – Defining the Test Automation Project,
 • Specyficzne narzędzia testowe – Specific Test Tools.

W trakcie szkolenia stosowana terminologia zgodna jest z najnowszym glosariuszem - słownikiem oficjalnych tłumaczeń pojęć i terminów związanych z testowaniem angielsko – polskim.

Informacje dodatkowe
 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: polski
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
 • W cenie szkolenia:  materiały szkoleniowe
 • Cena szkolenia nie zawiera ceny egzaminu.
 • Warunki i cena egzaminu zostały przedstawione w zakładce: Egzamin
 • Akredytacja: akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych.

Egz_ISTQB_TTA - Egzamin ISTQB Poziom Zaawansowany

Cena netto egzaminu [1 osoba]: 900 PLN

Informacje o egzaminie

 • Egzamin organizowany jest przez SJSI w terminach uzgodnionych z Asseco Data Systems S.A w przypadku spełnienia wymaganej minimalnej liczby osób wskazanej przez SJSI lub w terminach egzaminów otwartych organizowanych przez SJSI http://sjsi.org/terminarz-egzaminow/
 • Egzamin organizowany jest dla uczestników, którzy zamówili w Asseco Data System S.A. egzamin.
 • Kryteria uzyskania certyfikacji:
  • - Certyfikat ISTQB Poziom Podstawowy;
  • - Dostateczne doświadczenie praktyczne – odpowiednia liczba lat doświadczenia w testowaniu lub wytwarzaniu oprogramowania (SJSI zaleca minimum 5 lat praktyki lub 3 lata praktyki, o ile towarzyszą jej ukończone studia kierunkowe;
  • - Stosowanie się do kodeksu etycznego.
 • Warunek dodatkowy przystąpienia: dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu;
 • Forma egzaminu: pisemny.
 • Metoda: test wielokrotnego wyboru
 • Czas trwania: 120 minut j. polski / 150 minut j. obcy (angielski/niemiecki dla tych uczestników, dla których te języki nie są językami ojczystymi)
 • Liczba pytań: 45
 • Próg zdawalności: 65%
 • Egzamin przeprowadza akredytowany egzaminator SJSI. Wynik egzaminu podawany jest przez SJSI bezpośrednio uczestnikom egzaminu bez pośrednictwa ośrodka szkoleniowego.

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja jakości szkolenia

Program Gwarancja jakości szkolenia daje Klientom pewność wysokiej jakości szkoleń realizowanych przez Asseco Data Systems. W sytuacji, w której uczestnik szkolenia odczuwa potrzebę jego powtórzenia, Asseco Data Systems daje taką bezpłatną możliwość w wybranym przez uczestnika terminie i miejscu, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Terminy szkoleń

Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie

Warszawa
Od 25-02 do 27-02-2019