Architektura biznesu i IT / ISTQB

ISTQB_TTA ISTQB Poziom Zaawansowany - Techniczny Analityk Testów

Czas trwania:

3 dni / 24 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 2 350,00 zł
Cena promocyjna: 2 250,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 1 950,00 zł
Cena promocyjna: 1 800,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 1 950,00 zł
Cena promocyjna: 1 800,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu

Celem kursu jest pogłębienie znajomości technik projektowania testów. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z różnymi technikami projektowania testów strukturalnych i będą umieli wybrać odpowiednią technikę do danej sytuacji projektowej.

Szkolenie trwa 3 dni i obejmuje zajęcia w formie wykładów, praktycznych przykładów oraz ćwiczeń, pozwalających na łatwiejsze przyswojenie wiedzy i pogłębienie umiejętności testerskich.Szkolenie przygotowuje do egzaminu ISTQB Certified Tester — Advanced Level – Technical Test Analyst w języku polskim.


Czego się nauczysz
Przygotujesz się do certyfikowanego egzaminu ISTQB Certified Tester — Advanced Level – TechnicalTest Analyst

Do kogo skierowane jest to szkolenie
Kurs przeznaczony jest dla tych, którzy są w swojej karierze testera oprogramowania są w zaawansowanym punkcie i chcą iść dalej. To włącza osoby pracujące w rolach: testera, analityka testowego, inżyniera testów, konsultanta testowego, kierownika testów, testera akceptacji użytkownika oraz producenta oprogramowania.

Jest odpowiednie dla każdego, kto chce lepiej rozumieć testowanie oprogramowania, zwłaszcza z perspektywy technicznej.

Wymagania wstępne
    Podstawowe doświadczenie w programowaniu
    podstawowa znajomość koncepcji związanych z architekturami systemów

Uczestnicy


Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Zadania Technicznego Analityka Testów w testowaniu opartym na analizie ryzyka:
 • Wprowadzenie do ryzyka – Risk Identification,
 • Ocena ryzyka – Risk Assessment,
 • Łagodzenie ryzyka – Risk Mitigation.
Testowanie oparte na strukturze:
 • Testowanie warunków – Condition Testing,
 • Testowanie warunków w decyzjach – Desicion Condition Testing,
 • Testowanie warunków wielokrotnych -Modified Condition / Desicion Coverage (MC/DC),
 • Testowanie ścieżek -Path Testing,
 • Testowanie API – Api Testing,
 • Wybór technik opartych o strukturę – Selecting a structure – Based Techniques.
Techniki analityczne:
 • Analiza statystyczna – Static Analysis,
 • Analiza dynamiczna – Dynamic Analysis.
 • Atrybuty jakościowe dla testowania technicznego:
 • Ogólne zagadnienia związane z planowaniem – General Planning Issues,
 • Testowanie zabezpieczeń – Security Testing,
 • Testowanie niezawodności – Reliability Testing,
 • Testowanie wydajnościowe – Performance Testing,
 • Zużycie zasobów – Resource Utilization,
 • Testowanie Pielęgnowalności – Maintainability Testing,
 • Testowanie przenaszalności – Portability Testing,
Przeglądy:
 • Wprowadzenie – Introduction,
 • Użycie list kontrolnych w przeglądach – Using Checklist in Reviews.
Narzędzia testowe i automatyzacja defektami:
 • Integracja i wymiana informacji pomiędzy narzędziami – Integration and Information Interchange Between Tools,
 • Definiowanie projektu automatyzacji testowania – Defining the Test Automation Project,
 • Specyficzne narzędzia testowe – Specific Test Tools.

W trakcie szkolenia stosowana terminologia zgodna jest z najnowszym glosariuszem - słownikiem oficjalnych tłumaczeń pojęć i terminów związanych z testowaniem angielsko – polskim.
Informacje dodatkowe
 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: polski
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
 • W cenie szkolenia:  materiały szkoleniowe
 • Cena szkolenia nie zawiera ceny egzaminu.
 • Warunki i cena egzaminu zostały przedstawione w zakładce: Egzamin
 • Akredytacja: akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych.

Egz_ISTQB_TTA - Egzamin ISTQB Poziom Zaawansowany

Cena netto egzaminu [1 osoba]: 900 PLN

Informacje o egzaminie

 • Egzamin organizowany jest przez SJSI w terminach uzgodnionych z Asseco Data Systems S.A w przypadku spełnienia wymaganej minimalnej liczby osób wskazanej przez SJSI lub w terminach egzaminów otwartych organizowanych przez SJSI http://sjsi.org/terminarz-egzaminow/
 • Egzamin organizowany jest dla uczestników, którzy zamówili w Asseco Data System S.A. egzamin.
 • Kryteria uzyskania certyfikacji:
  • - Certyfikat ISTQB Poziom Podstawowy;
  • - Dostateczne doświadczenie praktyczne – odpowiednia liczba lat doświadczenia w testowaniu lub wytwarzaniu oprogramowania (SJSI zaleca minimum 5 lat praktyki lub 3 lata praktyki, o ile towarzyszą jej ukończone studia kierunkowe;
  • - Stosowanie się do kodeksu etycznego.
 • Warunek dodatkowy przystąpienia: dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu;
 • Forma egzaminu: pisemny.
 • Metoda: test wielokrotnego wyboru
 • Czas trwania: 120 minut j. polski / 150 minut j. obcy (angielski/niemiecki dla tych uczestników, dla których te języki nie są językami ojczystymi)
 • Liczba pytań: 45
 • Próg zdawalności: 65%
 • Egzamin przeprowadza akredytowany egzaminator SJSI. Wynik egzaminu podawany jest przez SJSI bezpośrednio uczestnikom egzaminu bez pośrednictwa ośrodka szkoleniowego.

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Wirtualna klasa
Od 24-05 do 26-05-2021