Aplikacje biznesowe / LibreOffice / LibreOffice Calc v.4

LibreOffice Calc Libre Office Calc v.4 - poziom podstawowy

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 720,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Brak logo dostawcy

Informacje o szkoleniu
Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu funkcjonalności programu Calc stanowiącego element darmowego pakietu LibreOffice pozwalającej na prawidłowe wprowadzanie, przygotowywanie i formatowanie danych, definiowanie sposobu wyświetlania zawartości komórek, graficzną prezentację danych w arkuszu, jak również korzystanie z mechanizmów filtrowania i sortowania w celu ułatwienia wyszukiwania i czytelnej prezentacji danych oraz wykonywania podstawowych obliczeń na danych.

Czego się nauczysz
 • Tworzyć i zapisywać skoroszyty, poruszać się między otwartymi skoroszytami.
 • Dostosowywać do własnych potrzeb opcje aplikacji.
 • Wprowadzać dane liczbowe, tekstowe i daty.
 • Pracować na obszarach komórek.
 • Modyfikować dane w komórkach w oparciu o wybrane funkcje programu.
 • Formatować dane.
 • Formatować sposób wyświetlania tekstu w komórce i wygląd samej komórki.
 • Tworzyć różne rodzaje wykresów.

Do kogo skierowane jest to szkolenie
Szkolenie przeznaczone jest dla początkujących użytkowników programu Calc, którzy chcą korzystać z arkusza kalkulacyjnego do prowadzenia obliczeń na dużych zbiorach danych i wykonywania analizy tych danych (w tym w postaci graficznej).

Wymagania wstępne
Uczestnik szkolenia powinien umieć:
 • zdefiniować podstawowe elementy zestawu komputerowego,
 • posługiwać się graficznymi elementami systemu Microsoft Windows lub innego systemu opartego na programach "okienkowych",
 • definiować oraz wykonywać podstawowe operacje na plikach i folderach,
 • dostosowywać graficzne elementy systemu do własnych potrzeb i oczekiwań.
Czego się nauczysz
 • Praca z arkuszami kalkulacyjnymi
 • Dostosowywanie opcji aplikacji
 • Wprowadzanie danych
 • Komórki i obszary komórek
 • Modyfikacja danych w komórkach
 • Podstawowe operacje na danych
 • Formatowanie danych liczbowych i dat
 • Formatowanie sposobu wyświetlania zawartości komórek
 • Obramowanie i cieniowanie komórek
 • Tworzenie wykresów
 • Operacje na kolumnach/wierszach
 • Operacje na arkuszach
 • Proste formuły obliczeniowe
 • Odwołania do komórek w formułach
 • Podstawowe funkcje
 • Błędy funkcji i ich unikanie
 • Praca z arkuszami kalkulacyjnymi i skoroszytami
 • Drukowanie
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń