Zarządzanie projektami i programami / PRINCE2®

P2AF_P PRINCE2 Agile® Foundation + PRINCE2 Agile® Practitioner

Czas trwania:

4 dni / 32 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 6 250,00 zł
Cena promocyjna: 5 200,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 6 250,00 zł
Cena promocyjna: 5 200,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 5 200,00 zł
Cena promocyjna: 4 680,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
Szkolenie PRINCE2 Agile® Foundation + PRINCE2 Agile® Practitioner z egzaminem

Zgodnie z decyzją firmy PeopleCert i AXELOS od 1 listopada 2019 szkolenia akredytowane sprzedawane są wyłącznie z egzaminem.

PRINCE2 Agile® Foundation + PRINCE2 Agile® Practitioner to czterodniowe szkolenie, które ma na celu poszerzenie wiedzy z metodyki PRINCE2® o elementy zwinnego (agile) podejścia do wytwarzania produktów. Jest dostosowane do rozwiniętych organizacji projektowych i osób już korzystających z metodyki PRINCE2®. 
Uczestnicy
Szkolenie jest ukierunkowane na gruntowne poznanie i zrozumienie metody PRINCE2 Agile® na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Daje ono Uczestnikom wiedzę niezbędną do świadomego uczestnictwa lub prowadzenia projektu zarządzanego z wykorzystaniem PRINCE2 Agile® oraz przygotowuje do zdania egzaminu na poziomie Foundation i Practitioner.

Wymagania wstępne
Zaleca się, aby uczestnicy szkolenia mieli co najmniej kilkumiesięczne doświadczenie w pracy w zespole projektowym i znali podstawowe zagadnienia dotyczące tematyki zarządzania projektami. Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy otrzymują materiały wstępne przygotowujące do efektywnej nauki.
Czego się nauczysz
 • Zarządzania projektami z wykorzystaniem technik Agile bazujących na przewodniku PRINCE2 Agile®.
 • Przygotujemy Cię do zdania egzaminu PRINCE2 Agile® Foundation i PRINCE2 Agile® Practitioner.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
W trakcie szkolenia zostaną omówione następujące elementy PRINCE2 Agile®:
 • Projekty i bieżąca działalność biznesowa
 • Przegląd kluczowych elementów PRINCE2®
 • Wprowadzenie do Agile
 • Łączenie PRINCE2® i Agile
 • Heksagon - co jest stałe, a co jest zmienne
 • Zachowania Agile oraz pryncypia PRINCE2®
 • Agile i tematy PRINCE2®
 • Agile i procesy PRINCE2®
 • Wskaźniki efektywności projektu (Hexagon) z uwzględnieniem priorytetyzacji MoSCoW,
 • Procesy Przygotowania Projektu oraz Inicjowania Projektu (z włączeniem Uzasadnienia Biznesowego, oceny wartości projektu oraz podejścia Cynefin),
 • Wymagania i Historyjki Użytkownika,
 • Temat Organizacja oraz Servant Leadership, czyli przywództwo służebne,
 • Temat Ryzyko oraz wykorzystania narzędzie Agilometer,
 • Proces Zarządzania Dostarczaniem Produktów (z uwzględnieniem dobrych praktyk zwinnego wytwarzania produktu Scrum, tematu Planów i Postępów, metod szacowania oraz realizacji Grup Zadań),
 • Temat Jakość (z włączeniem tworzenia Definition of Done),
 • Procesy Sterowanie Etapem oraz Zarządzanie Końcem Etapu (z włączeniem częstych Wydań oraz Retrospektywy),
 • Proces Zarządzania Strategicznego Projektem,
 • Proces Zamykania Projektu,
 • Zarządzanie produktami,
 • Komunikacja i warsztaty projektowe,
 • Zwinne podejścia Kanban oraz Lean Start–up,
 • Wskazówki i wytyczne dotyczące Health Check, przejścia na Agile – w tym rady dla kierownika projektu.

Egzamin jest organizowany w drugim i w ostatnim dniu szkolenia.

Informacje o egzaminie:

PRINCE2 Agile® Foundation

 • Warunki przystąpienia do egzaminu: ukończenie szkolenia PRINCE2 Agile® Foundation, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu
 • Forma egzaminu: elektroniczna
 • Język egzaminu: angielski
 • Metoda: test jednokrotnego wyboru. Uczestnicy nie mogą korzystać z podręcznika
 • Czas trwania: 60 minut
 • Liczba pytań: 50
 • Próg zdawalności: 55% poprawnych odpowiedzi (28 punktów).

PRINCE2 Agile® Practitioner
 • Warunki przystąpienia do egzaminu: ukończenie szkolenia PRINCE2 Agile® Practitioner, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu
 • Forma egzaminu: elektroniczna
 • Język egzaminu: angielski
 • Metoda: test jednokrotnego wyboru. Uczestnicy nie mogą korzystać z podręcznika
 • Czas trwania: 60 minut
 • Liczba pytań: 50
 • Próg zdawalności: 55% poprawnych odpowiedzi (28 punktów).

Informacje dodatkowe
Informacje o szkoleniu
 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: polski
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
 • W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, słownik pojęć i skrótów, próbny egzamin z kluczem odpowiedzi.
 • Egzamin w cenie szkolenia. Informacje szczegółowe znajdują się w zakładce Egzamin.
 • Akredytacja: akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez  PEOPLECERT International Limited. Szkolenie oparte jest na przewodniku PRINCE2 Agile®.

Dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa w Wirtualnej Klasie
 • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
 • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-15:30.
 • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
 • Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
 • Egzaminy realizowane są w formie voucherów.
Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco

PRINCE2 Agile® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
IPMA Levels A, B, C, D® are registered trademarks of IPMA in Switzerland and other countries.
PMI®, PMBOK® Guide, PMP®, CAPM® są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc.

EgzP2Agile_FOUND - PRINCE2 Agile® Foundation - EgzP2Agile_PRACT - PRINCE2 Agile® Practitioner

Zgodnie z decyzją firmy PeopleCert i AXELOS od 1 listopada 2019 szkolenia akredytowane sprzedawane są wyłącznie z egzaminem.

Egzamin jest organizowany w drugim i ostatnim dniu szkolenia.

W przypadku szkoleń na sali egzamin organizowany jest on-line w ostatnim dniu szkolenia lub istnieje możliwość zakupu vouchera, który umożliwia przystąpienie do egzaminu w terminie późniejszym, zgodnie z datą jego ważności, za dodatkową opłatą doliczaną do ceny szkolenia: 120PLN.

Uczestnicy wirtualnej lub zdalnej klasy otrzymują voucher na egzamin w cenie szkolenia.

Warunki przystąpienia do egzaminu:

 • - Ukończenie szkolenia PRINCE2 Agile® Foundation – w przypadku szkolenia na poziomie Foundation
 • Ukończenie szkolenia PRINCE2 Agile® Practitioner – w przypadku szkolenia na poziomie Practitioner
 • Dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu
 • Forma egzaminu: elektroniczna
 • Język egzaminu: angielski
 • Metoda: test jednokrotnego wyboru. Uczestnicy nie mogą korzystać z podręcznika
 • Czas trwania: 60 minut
 • Liczba pytań: 50
 • Próg zdawalności: 55% poprawnych odpowiedzi (28 punktów).

 • Gwarancja terminu szkolenia

  Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


  Gwarancja 100% satysfakcji
  Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
  Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

  Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

  Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


  Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

  Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


  Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

  Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


  Terminy szkoleń

  Warszawa
  Od 23-11 do 26-11-2020
  Wirtualna klasa
  Od 23-11 do 26-11-2020