Zarządzanie projektami i programami / PRINCE2®

P2AF_P PRINCE2 Agile® Foundation + PRINCE2 Agile® Practitioner

Czas trwania:

4 dni / 32 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 3 300,00 zł
Cena promocyjna: 2 650,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 2 800,00 zł
Cena promocyjna: 2 300,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 2 800,00 zł
Cena promocyjna: 2 300,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
Szkolenie PRINCE2 Agile® Foundation + PRINCE2 Agile® Practitioner z egzaminem
PRINCE2 Agile® Foundation + PRINCE2 Agile® Practitioner to czterodniowe szkolenie, które ma na celu poszerzenie wiedzy z metodyki PRINCE2® o elementy zwinnego (agile) podejścia do wytwarzania produktów. Jest dostosowane do rozwiniętych organizacji projektowych i osób już korzystających z metodyki PRINCE2®.

Czego się nauczysz 
 • Zarządzania projektami z wykorzystaniem technik Agile bazujących na przewodniku PRINCE2 Agile®.
 • Przygotujemy Cię do zdania egzaminu PRINCE2 Agile® Foundation i PRINCE2 Agile® Practitioner.
 
Do kogo skierowane jest to szkolenie
Szkolenie jest ukierunkowane na gruntowne poznanie i zrozumienie metody PRINCE2 Agile® na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Daje ono Uczestnikom wiedzę niezbędną do świadomego uczestnictwa lub prowadzenia projektu zarządzanego z wykorzystaniem PRINCE2 Agile® oraz przygotowuje do zdania egzaminu na poziomie Foundation i Practitioner.
 
Wymagania wstępne 
Zaleca się, aby uczestnicy szkolenia mieli co najmniej kilkumiesięczne doświadczenie w pracy w zespole projektowym i znali podstawowe zagadnienia dotyczące tematyki zarządzania projektami. Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy otrzymują materiały wstępne przygotowujące do efektywnej nauki.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
W trakcie szkolenia zostaną omówione następujące elementy PRINCE2 Agile®:
 • Projekty i bieżąca działalność biznesowa
 • Przegląd kluczowych elementów PRINCE2®
 • Wprowadzenie do Agile
 • Łączenie PRINCE2® i Agile
 • Heksagon - co jest stałe, a co jest zmienne
 • Zachowania Agile oraz pryncypia PRINCE2®
 • Agile i tematy PRINCE2®
 • Agile i procesy PRINCE2®
 • Wskaźniki efektywności projektu (Hexagon) z uwzględnieniem priorytetyzacji MoSCoW,
 • Procesy Przygotowania Projektu oraz Inicjowania Projektu (z włączeniem Uzasadnienia Biznesowego, oceny wartości projektu oraz podejścia Cynefin),
 • Wymagania i Historyjki Użytkownika,
 • Temat Organizacja oraz Servant Leadership, czyli przywództwo służebne,
 • Temat Ryzyko oraz wykorzystania narzędzie Agilometer,
 • Proces Zarządzania Dostarczaniem Produktów (z uwzględnieniem dobrych praktyk zwinnego wytwarzania produktu Scrum, tematu Planów i Postępów, metod szacowania oraz realizacji Grup Zadań),
 • Temat Jakość (z włączeniem tworzenia Definition of Done),
 • Procesy Sterowanie Etapem oraz Zarządzanie Końcem Etapu (z włączeniem częstych Wydań oraz Retrospektywy),
 • Proces Zarządzania Strategicznego Projektem,
 • Proces Zamykania Projektu,
 • Zarządzanie produktami,
 • Komunikacja i warsztaty projektowe,
 • Zwinne podejścia Kanban oraz Lean Start–up,
 • Wskazówki i wytyczne dotyczące Health Check, przejścia na Agile – w tym rady dla kierownika projektu.

Egzamin dodatek obowiązkowy:
 • Voucher na egzamin dla szkoleń on-line - 2150 PLN
 • Egzamin stacjonarny - 2050 PLN

W przypadku szkoleń na sali egzamin organizowany jest w ostatnim dniu szkolenia.


Informacje o egzaminie:

PRINCE2 Agile® Foundation
 • Warunki przystąpienia do egzaminu: ukończenie szkolenia PRINCE2 Agile® Foundation, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu
 • Forma egzaminu: elektroniczna
 • Język egzaminu: angielski
 • Metoda: test jednokrotnego wyboru. Uczestnicy nie mogą korzystać z podręcznika
 • Czas trwania: 60 minut
 • Liczba pytań: 50
 • Próg zdawalności: 55% poprawnych odpowiedzi (28 punktów).

PRINCE2 Agile® Practitioner
 • Warunki przystąpienia do egzaminu: ukończenie szkolenia PRINCE2 Agile® Practitioner, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu
 • Forma egzaminu: elektroniczna
 • Język egzaminu: angielski
 • Metoda: test jednokrotnego wyboru. Uczestnicy nie mogą korzystać z podręcznika
 • Czas trwania: 60 minut
 • Liczba pytań: 50
 • Próg zdawalności: 55% poprawnych odpowiedzi (28 punktów).
Informacje dodatkowe
Informacje o szkoleniu
 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: polski
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
 • W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, słownik pojęć i skrótów, próbny egzamin z kluczem odpowiedzi.
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest obowiązkowo do zakupu dodatkowego podręcznika - 390 zł netto w wersji elektronicznej.
 • Egzamin - informacje szczegółowe znajdują się w zakładce Egzamin.
 • Akredytacja: akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez PEOPLECERT International Limited. Szkolenie oparte jest na przewodniku PRINCE2 Agile®.
 
Dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa w Wirtualnej Klasie
 • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
 • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-17:00.
 • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 45 minutową, a także kilka przerw kawowych. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
 • Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
 • Egzaminy realizowane są w formie voucherów.
 

PRINCE2 Agile® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
IPMA Levels A, B, C, D® are registered trademarks of IPMA in Switzerland and other countries.
PMI®, PMBOK® Guide, PMP®, CAPM® są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc.

EgzP2Agile_FOUND - PRINCE2 Agile® Foundation - EgzP2Agile_PRACT - PRINCE2 Agile® Practitioner

Zgodnie z decyzją firmy PeopleCert i AXELOS od 1 listopada 2019 szkolenia akredytowane sprzedawane są wyłącznie z egzaminem.

Egzamin dodatek obowiązkowy:

 • Voucher na egzamin dla szkoleń on-line - 2150 PLN
 • Egzamin stacjonarny - 2050 PLN

W przypadku szkoleń na sali egzamin organizowany jest w ostatnim dniu szkolenia.


Warunki przystąpienia do egzaminu:

 • Ukończenie szkolenia PRINCE2 Agile® Foundation – w przypadku szkolenia na poziomie Foundation
 • Ukończenie szkolenia PRINCE2 Agile® Practitioner – w przypadku szkolenia na poziomie Practitioner
 • Dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu
 • Forma egzaminu: elektroniczna
 • Język egzaminu: angielski
 • Metoda: test jednokrotnego wyboru. Uczestnicy nie mogą korzystać z podręcznika
 • Czas trwania: 60 minut
 • Liczba pytań: 50
 • Próg zdawalności: 55% poprawnych odpowiedzi (28 punktów).

 

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń