Zarządzanie projektami i programami / PRINCE2®

P2FP_2017 PRINCE2® Foundation + Practitioner edycja 6

Czas trwania:

5 dni / 40 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 2 800,00 zł
Cena promocyjna: 2 200,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 1 850,00 zł
Cena promocyjna: 1 450,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 1 850,00 zł
Cena promocyjna: 1 450,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
Szkolenie PRINCE2® Foundation+Practitioner 6 edycja z egzaminem

Asseco Data Systems realizuje szkolenia z metodyki Prince2® edycja 2009 oraz edycja 6 zarówno na poziomie Foundation jak i Practitioner.

Szkolenie Prince2® Foundation jest podstawowym szkoleniem wprowadzającym w metodykę, realizowanym w formie wykładów i warsztatów z rozbudowanymi studiami przypadków. Dzięki szkoleniu uczestnicy szkoleń nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu Prince2® i przygotowuje do egzaminu i uzyskania odpowiedniego certyfikatu.

Szkolenie Prince2® Practitioner jest kolejnym etapem budowania solidnych fundamentów w zarządzaniu projektami. Wzmocnione warsztatowe podejście do omawianych i ćwiczonych zagadnień na szkoleniu pozwala na ugruntowanie i pogłębienie dotychczasowej wiedzy i umiejętności.
 
Podczas tego szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę niezbędną do świadomego uczestnictwa w projekcie lub prowadzenia projektu zgodnie z metodyką PRINCE2® edycja 6.
 
Szkolenie przygotowuje do egzaminów pozwalających uzyskać międzynarodowy certyfikat "PRINCE2® Foundation edycja 6" na poziomie Foundation i Practitioner wydawany przez organizację akredytującą.
 
Czego się nauczysz
 • Metodyki PRINCE2® edycja 6
 • Skutecznego uczestniczenia w projektach stosujących metodykę PRINCE2® edycja 6
 • Kluczowych wskazań metodyki PRINCE2® edycja 6
 • Przygotujemy cię do egzaminu z poziomu PRINCE2® Foundation edycja 6
 • Jak stosować wytyczne metodyki w różnych środowiskach projektu
 • Właściwej interpretacji wskazań metodyki PRINCE2® edycja 6
 • Stosowania metodyki w przykładowym projekcie
 • Przygotujemy cię do zdania egzaminu PRINCE2® Practitioner edycja 6
 
 
Do kogo skierowane jest to szkolenie
Wszystkie osoby, które prowadzą projekty (niezależnie od branży i tematyki) lub są członkami komitetów sterujących projektów, czy zespołów projektowych oraz chcą poznać jedną z najlepszych i najpopularniejszych metodyk zarządzania projektami PRINCE2® edycja 6. Szkolenie jest szczególnie polecane dla pracowników organizacji, które wdrożyły lub planują wdrożyć PRINCE2®, jako standard metodyki zarządzania projektami.
 
Wymagania wstępne
 • Kilkumiesięczne doświadczenie w pracy w zespole projektowym
 • Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących tematyki zarządzania projektami
 • podręcznik "Managing Successful Projects with PRINCE2®” (edycja 6). Podręcznik nie jest wliczony w cenę szkolenia. Cena podręcznika 350 PLN netto wersja elektroniczna, 600 netto wersja papierowa
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia

Szkolenie omawia wszystkie kluczowe zagadnienia niezbędne do efektywnego zastosowania PRINCE2® edycja 6 w praktyce tj. prawidłowego rozpoczęcia, świadomego prowadzenia i kontrolowanego zamknięcia projektu. Omawiane są wszystkie pryncypia, procesy, tematy i techniki używane w PRINCE2® edycja 6. Uczestnicy poznają zależności między poszczególnymi elementami metodyki oraz uczą się właściwie wykorzystywać je w praktyce.
W zakres szkolenia wchodzą:

PRINCE2® Foundation

 • Wprowadzenie do PRINCE2® edycja 6
 • Temat organizacja: omówienie struktury organizacyjnej projektu, interesariusze i komunikacja.
 • Temat Uzasadnienie Biznesowe oraz produkty zarządcze związane z tym tematem
 • Temat Ryzyko: zarządzanie ryzykiem, reakcje na ryzyko, szacowanie ryzyka, terminy związane z ryzykiem w PRINCE2® edycja 6
 • Temat Plany: poziomy planów, planowanie oparte na produktach, etapy zarządcze.
 • Temat Jakość: produkty zarządcze, jakość i nadzór jakości, planowanie jakości i kontrola jakości
 • Temat zmiana: rodzaje zagadnień projektowych, procedura zarządzania zagadnieniami i zmianami, budżet zmian, produkty zarządcze
 • Temat Postępy: śledzenie postępów i produkty zarządcze.
 • Przygotowanie projektu - omówienie procesu, dzięki któremu projekt może rozpocząć się w kontrolowany sposób
 • Zarządzanie Strategiczne Projektem– rola i zadania Komitetu Sterującego
 • Inicjowanie Projektu - proces zaplanowania całego projektu oraz utworzenia i przedstawienia Komitetowi Sterującemu Dokumentacji Inicjowania Projektu
 • Omówienie procesu Sterowania Etapem- zadania Kierownika Projektu, zarządzanie zagadnieniami oraz podejmowanie działań korygujących
 • Zarządzanie Dostarczaniem Produktów - wytwarzanie produktów i zarządzanie projektem
 • Zarządzanie Końcem Etapu – planowanie kolejnego etapu
 • Zamykanie Projektu - zakończenie projektu wraz z przekazaniem produktów projektu służbom utrzymania
 • Test znajomości metodyki PRINCE2® edycja 6 pozwalający ocenić i uporządkować wiedzę uczestników
 • Egzamin PRINCE2® Foundation edycja 6

Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne ułatwiające zrozumienie omawianych zagadnień.

Egzamin dodatek obowiązkowy:

 • Voucher na egzamin dla szkoleń on-line - 950 PLN
 • Egzamin stacjonarny - 850 PLN

W przypadku szkoleń na sali egzamin organizowany jest w ostatnim dniu szkolenia.

Informacje o egzaminie PRINCE2® Foundation:

 • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia PRINCE2® Foundation edycja 6, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu
 • Forma egzaminu: elektroniczna
 • Język egzaminu: polski
 • Metoda: test jednokrotnego wyboru
 • Czas trwania: 60 minut, osoby dla których polski nie jest językiem ojczystym mogą mieć wydłużony czas trwania egzaminu
 • Liczba pytań: 60
 • Próg zdawalności: 33 punkty (55%)

 

PRINCE2® Practitioner

 • Szczegółowe omówienie wszystkich pryncypiów, tematów procesów oraz technik przewidzianych i zalecanych przez metodykę PRINCE2® edycja 6.
 • Powtórzenie podstawowych zagadnień dotyczących konstrukcji metodyki PRINCE2® edycja 6, w tym omówienie pryncypiów oraz zapoznanie się ze specyfiką egzaminu PRINCE2® Practitioner edycja 6
 • Uzasadnienie Biznesowe – z czego się składa oraz jaki jest jego cykl życia w projekcie realizowanym zgodnie z metodyką PRINCE2® edycja 6
 • Organizacja – jej rola oraz istotne aspekty
 • Jakość – kompleksowe ujęcie jakości w projekcie
 • Ryzyko – zasady postępowania z szansami i zagrożeniami dla projektu
 • Plany – konstrukcja planów na różnych poziomach, techniki planowania opartego na produktach
 • Postępy – ustanowienie mechanizmów monitorowania i porównywania faktycznych osiągnięć z planowanymi, dostarczania prognozy dotyczącej osiągnięcia celów projektu oraz zapewnienia ciągłej zasadności biznesowej projektu
 • Zmiana – usystematyzowany sposób identyfikacji, oceny i zarządzania zmianami w projekcie
 • Procesy PRINCE2®
 • W trakcie szkolenia rozwiązywany jest próbny egzamin PRINCE2® Practitioner edcyja 6 wraz z omówieniem pytań


Egzamin dodatek obowiązkowy:

 • Voucher na egzamin dla szkoleń on-line - 1300 PLN
 • Egzamin stacjonarny - 1200 PLN

W przypadku szkoleń na sali egzamin organizowany jest w ostatnim dniu szkolenia.


Informacje o egzaminie PRINCE2® Practitioner:

 • Warunki przystąpienia do egzaminu: dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu oraz posiadanie jednego z poniższych certyfikatów:
  • PRINCE2® Foundation lub Practitioner (edycja 2009 lub edcyja 6),
  • Project Management Professional (PMP),
  • Certified Associate in Project Management (CAPM),
  • IPMA Level A® (Certified Projects Director),
  • IPMA Level B® (Certified Senior Project Manager),
  • IPMA Level C® (Certified Project Manager),
  • IPMA Level D® (Certified Project Management Associate).
 • Forma egzaminu: elektroniczna,
 • Język egzaminu: polski,
 • Metoda: test jednokrotnego wyboru (68 pytań), którego podstawą jest scenariusz wraz z informacjami dodatkowymi,
 • Czas trwania: 150 minut,
 • Liczba pytań: 68,
 • Podczas egzaminu można korzystać z papierowej wersji podręcznika Managing Successful Projects with PRINCE2® edcyja 6, którą można zakupić za dodatkową opłatą.
 • Próg zdawalności: 55% poprawnych odpowiedzi (38 punktów).
Informacje dodatkowe
 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski lub angielski
 • Język materiałów: angielski
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
 • W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, próbne testy egzaminacyjne, materiał wstępny do zapoznania się przed szkoleniem przesyłany e-mailem
 • Egzamin - informacje szczegółowe znajdują się w zakładce Egzamin.
 • Akredytacja: akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez PEOPLECERT International Limited.
 
Dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa w Wirtualnej Klasie
 • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
 • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-15:30.
 • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
 • Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
 • Egzaminy realizowane są w formie voucherów.
 
 
PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Swirl logo™ jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
PRINCE2 Accredited Training Organization logo® jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Egz_P2F_2017 - Egzamin PRINCE2® Foundation 2017

Zgodnie z decyzją firmy PeopleCert i AXELOS od 1 listopada 2019 szkolenia akredytowane sprzedawane są wyłącznie z egzaminem.

Egzamin dodatek obowiązkowy:

 • Voucher na egzamin dla szkoleń on-line - 950 PLN
 • Egzamin stacjonarny - 850 PLN

W przypadku szkoleń na sali egzamin organizowany jest w ostatnim dniu szkolenia.

Informacje o egzaminie:

 • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia PRINCE2® Foundation edycja 2017, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu
 • Forma egzaminu: elektroniczna
 • Język egzaminu: polski
 • Metoda: test jednokrotnego wyboru
 • Czas trwania: 60 minut, osoby dla których polski nie jest językiem ojczystym mogą mieć wydłużony czas trwania egzaminu
 • Liczba pytań: 60
 • Próg zdawalności: 33 punkty (55%)

Egz_P2P_2017 - Egzamin PRINCE2® Pracitioner 2017

Zgodnie z decyzją firmy PeopleCert i AXELOS od 1 listopada 2019 szkolenia akredytowane sprzedawane są wyłącznie z egzaminem.


Egzamin dodatek obowiązkowy:

 • Voucher na egzamin dla szkoleń on-line - 1300 PLN
 • Egzamin stacjonarny - 1200 PLN

W przypadku szkoleń na sali egzamin organizowany jest w ostatnim dniu szkolenia.


Informacje o egzaminie:

 • Warunki przystąpienia do egzaminu: dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu oraz posiadanie jednego z poniższych certyfikatów:

  - PRINCE2® Foundation lub Practitioner (edycja 2009 lub 2017),
  - Project Management Professional (PMP),
  - Certified Associate in Project Management (CAPM),
  - IPMA Level A® (Certified Projects Director),
  - IPMA Level B® (Certified Senior Project Manager),
  - IPMA Level C® (Certified Project Manager),
  - IPMA Level D® (Certified Project Management Associate).

 • Forma egzaminu: elektroniczna,
 • Język egzaminu: polski,
 • Metoda: test jednokrotnego wyboru (68 pytań), którego podstawą jest scenariusz wraz z informacjami dodatkowymi,
 • Czas trwania: 150 minut,
 • Liczba pytań: 68,
 • Podczas egzaminu można korzystać z papierowej wersji podręcznika Managing Successful Projects with PRINCE2® 2017,
 • Próg zdawalności: 55% poprawnych odpowiedzi (38 punktów)

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń