Umiejętności biznesowe / Przywództwo i zarządzanie

PF-020P Budowanie zespołu projektowego

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 200,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu
Podczas szkolenia uczestnicy poznają i przećwiczą w praktyce zasady tworzenia efektywnych zespołów projektowych. Poznają rolę kierownika projektu w tworzeniu zespołu i warunków dla jego efektywnej pracy. Dowiedzą się, jakie są fazy i etapy rozwoju zespołu projektowego oraz jakie jest ich znaczenie w efektywności pracy zespołowej. Poznają techniki radzenia sobie z kryzysami i konfliktami w zespole projektowym. Przetrenują efektywne metody komunikacji, niezbędne do podniesienia efektywności pracy zespołu projektowego.
Czego się nauczysz
 • Jak tworzyć efektywne zespoły pracownicze?
 • Jak budowania właściwą strukturę zespołu?
 • Jak tworzyć atmosferę sprzyjającą pracy zespołowej?
 • Jak delegować zadania członkom zespołu?
 • Jak planować prace zespołu w różnych perspektywach czasowych?
 • Jak dobierać członków zespołu i zarządzać ich pracą?
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Cele w pracy zespołowej:
 • Zasady konstruowania celów w pracy zespołu projektowego
 • Wizja jako element konsolidujący i motywujący członków zespołu
 • Potrzeby członków zespołu a cele zespołowe.
Rozwój zespołu:
 • Faza poznawania się, formowania, konfliktów i efektywnej pracy
 • Przebieg poszczególnych etapów
 • Rola lidera w trakcie poszczególnych etapów rozwoju zespołu.
Kierownik projektu a zespół projektowy:
 • Modelowanie postaw
 • Stymulowanie rozwoju zespołu
 • Wzbudzanie inicjatywy i samodzielności.
Kryzysy i konflikty w zespole:
 • Objawy konfliktów i kryzysów w zespole
 • Komunikacja i mediacje w konfliktach
 • Techniki rozwiązywania konfliktów zespołowych.
Komunikacja w zespole:
 • Poziomy komunikacji w zespole
 • Struktura komunikacji w zespole
 • Zasady komunikacji w zespole.
Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń