Zarządzanie projektami i programami / Project Management Institute (PMI)®

PMI_ZPP Zarządzanie portfelem projektów wg standardów PMI®

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 2 000,00 zł
Cena promocyjna: 1 800,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 1 800,00 zł
Cena promocyjna: 1 620,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 1 800,00 zł
Cena promocyjna: 1 620,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu

PDU 16 (T:16)

Szkolenie przedstawia techniki i narzędzia zarządzania portfelem projektów, które pozwolą na budowę portfela projektów w organizacjach z punktu widzenia celów biznesowych, procesów zarządzania projektami, programami i portfelem projektów w kontekście organizacji, rolę Biura Zarządzania Portfelem i umiejętność wyboru zakresu usług, które powinny być świadczone w organizacji przez PMO, omawia problemy i wyzwania związane z wdrożeniem procesu Zarządzania Portfelem Projektów i Biura Zarządzania Portfelem w organizacji. Szkolenie opracowane zostało na podstawie „The Standard for Program Management” Third Edition, Project Management Institute 2013.
 
Czego się nauczysz
 • Budowania portfela na podstawie realizowanych w organizacji projektów i w odniesieniu do celów strategicznych organizacji.
 • Łączenia projektów z celami biznesowymi organizacji.
 • Definiowania kluczowych parametrów portfela projektów, umożliwiających właściwą priorytetyzację projektów.
 • Wykorzystania mechanizmów analitycznych do tworzenia zrównoważonego portfela projektów.
 • Analizy realizowanych projektów pod kątem zapotrzebowania i dostępności zasobów.
 • Projektowania systemu metryk służących do monitorowania procesu realizacji projektów i oceny dostarczonych korzyści.
 • Zastosowania szablonów, procedur i raportów projektowych, pozwalających wdrażać standardy zarządzania projektami i portfelem projektów w organizacji.
 
Do kogo skierowane jest to szkolenie
Szkolenie Zarządzanie portfelem projektów wg standardów PMI® jest przeznaczone dla: dyrektorów zarządzających, dyrektorów finansowych, dyrektorów i kierowników departamentów/działów, dyrektorów i kierowników biura projektów, menedżerów portfela projektów, kierowników projektów zarządzających kilkoma projektami.
 
Wymagania wstępne
 • Doświadczenie w zarządzaniu lub nadzorowaniu realizacji projektów i/lub programów.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia

Zarządzanie portfelem projektów to metoda osiągania celów strategicznych organizacji za pomocą efektywnego wyboru i skutecznej realizacji zbioru projektów. Rola Menedżera Portfela, łącząca odpowiedzialność biznesową i projektową - może być kolejnym etapem rozwoju zawodowego doświadczonego Kierownika Projektu lub Menedżera Biznesowego. Praktyczne zasady tworzenia i zarządzania portfelem, które przedstawiamy na tym szkoleniu to zbiór dobrych praktyk, zebranych przez Project Management Institute (PMI)® w osobny standard, który doczekał się już trzeciej wersji. Ważną cechą tej wersji jest spójność z pozostałymi standardami PMI®: standardem zarządzania projektem PMBOK® Guide oraz standardem zarządzania programem.

 • Wprowadzenie: projekt, program, portfel: procesy a projekty w organizacji, rola zarządzania portfelem projektów w zarządzaniu firmą,
 • Definiowanie Portfela: powiązanie portfela ze strategią organizacji, plan zarządzania portfelem, identyfikacja komponentów portfela, wybór i wymiarowanie kryteriów oceny komponentów portfela, priorytetyzacja projektów, budowanie systemu metryk efektywności portfela,
 • Dostosowanie portfela projektów: równoważenie i optymalizacja portfela projektów, zarządzanie podażą i popytem - analiza zapotrzebowania i dostępności zasobów, zarządzanie wartością portfela - analiza kosztów i korzyści projektowych, zarządzanie ryzykiem portfela, zarządzanie strategiczną zmianą,
 • Autoryzacja i kontrola portfela projektów: monitorowanie zgodności celów projektów ze zgodnością celów biznesowych organizacji.
Informacje dodatkowe

Informacje o szkoleniu

 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: polski
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
 • W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe
 • Akredytacja: szkolenie opracowane zostało na podstawie "The Standard for Portfolio Management” Third Edition, Project Management Institute 2013.
 
Dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa w Wirtualnej Klasie
 • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
 • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-15:30.
 • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
 • Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco

 

Logo PMI Registered Education Provider jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
PMI®, PMP®, CAPM®, PMBOK® Guide są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc.Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Wirtualna klasa
Od 07-10 do 08-10-2021