Zarządzanie projektami i programami / Symulacje biznesowe

SB_CittaIdeale Citta Ideale - Symulacja biznesowa oparta o zwinne praktyki Scrum, AgilePM® (DSDM®)

Czas trwania:

1 dzień / 8 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 990,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 890,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu
PDU: 7 (T: 4, L: 3).
Gra biznesowa Citta Ideale autorstwa CTPartners S.A. jest intensywnym, jednodniowym warsztatem szkoleniowym realizowanym w symulowanym środowisku pozwalającym na bezpieczne eksperymentowanie. Podczas warsztatu uczestnicy poznają najlepsze praktyki oraz ćwiczą praktyczne umiejętności niezbędne zarówno w codziennych pracach w zespołach wytwórczych wykorzystujących Scrum, jak i do zarządzania złożonym z wielu zespołów projektem zwinnym (ang. Agile). Daje ona również okazję dla poznania wpływu na projekty zwinne typowych komórek organizacyjnych ładu zarządczego organizacji (ang. governance).

Czego się nauczysz
 • Skutecznego wykorzystywania filozofii i technik podejść zwinnych (Agile) w złożonych, wielozespołowych środowiskach projektowych.
 • Przećwiczysz samodzielne podejmowanie decyzji.
 • Jak analizować osiągnięte efekty w celu wyciągania wniosków na przyszłość.
 • Poznasz codzienne praktyki pracy zespołów Scrumowych.
 • Przećwiczysz planowanie i koordynację złożonego projektu zwinnego poznasz sposoby współpracy z organami korporacyjnego ładu zarządczego.
Do kogo skierowane jest to szkolenie
Wszystkie osoby biorące udział w realizacji średnich i dużych projektów metodami zwinnymi (członkowie zespołów projektowych i ich liderzy, kierownicy projektów oraz inne role współuczestniczące w zarządzaniu projektem, decydenci w projektach np. członkowie komitetów sterujących) zarówno od strony użytkowników lub klientów, jak i ze strony bezpośrednich wykonawców lub dostawców produktów projektowych niezależnie od branży i tematyki projektu.

Wymagania wstępne
Rekomendujemy, aby uczestnikami symulacji były osoby na co dzień pracujące przy realizacji projektów.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Zrozumienie struktury organizacyjnej oraz samodzielne doprecyzowywanie zasad pracy wielozespołowego projektu w podejściach zwinnych.
 • Planowanie wysoko- i niskopoziomowe projektu zwinnego z wykorzystaniem przyrostów, sprintów, opowieści użytkownika (ang. user stories), szacowania, priorytetyzacji i kryteriów akceptacji.
 • Planowanie i monitorowanie wartości biznesowej wytwarzanych produktów z wykorzystaniem uzasadnienia biznesowego, w tym budżet projektu oraz ocena ryzyk projektu i zarządzenie nimi.
 • Monitorowanie postępów prac z wykorzystaniem tablic projektu i zespołów, diagramów prac pozostałych do wykonania (ang. burn down charts) oraz reagowania na pojawiające się wydarzenia.
 • Przeglądy wytworzonych produktów zgodnie z kryteriami akceptacji oraz przeprowadzanie retrospektyw w celu identyfikacji doświadczeń projektowych.
 • Praca zespołowa, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna oraz integracja wyników prac w projekcie o wielu zespołach roboczych.
Informacje dodatkowe
Informacje o szkoleniu

 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: polski
 • Wielkość grupy: od 11 do 15 osób
 • W cenie szkolenia: zestaw rekwizytów gry biznesowej, w tym specjalnych kart i klocków wykorzystywanych w trakcie symulacji
 • Akredytacja: produkt autorski Asseco Data Systems S.A. oparty o najlepsze praktyki metod Scrum, AgilePM® (DSDM®)

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń