Zarządzanie projektami i programami / Symulacje biznesowe

SB_Egypt The Challenge of Egypt

Czas trwania:

1 dzień / 8 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 500,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 1 100,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 1 100,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu

PDU:7 (T:4, L:3)

Symulacja biznesowa "The Challenge of Egypt™" jest intensywnym, jednodniowym szkoleniem, w którym praktycznie ćwiczy się zasady pracy zespołowej i umiejętności zarządzania projektami. Celem symulacji jest praktyczne, realizowane w realnym otoczeniu biznesowym, nauczenie zarządzania dużym i długotrwałym projektem, uzależnionym od środowiska zewnętrznego i zmian wymagań pojawiających się w czasie

W trakcie szkolenia wykorzystywane są sytuacje, które mogły wydarzyć się podczas budowy wielkiej piramidy Chufu. Zadaniem jest wybudowanie wielkiej piramidy dla Faraona i drugiej małej dla Królowej. Podczas wykonywania zadań uczestnicy poznają i doświadczają wszystkich korzyści, jakie niesie ze sobą metodyczne podejście do zarządzania projektami. Sukces odniosą tylko dzięki współdziałaniu w zespole i efektywności organizacji zarządzania projektem.
 
Czego się nauczysz
 • Dobrych praktyk zarządzania projektami o uniwersalnym charakterze (tj. wspólnych dla wielu różnych podejść), umożliwiające skuteczne zarządzanie projektami.
 • Zastosowania ww. praktyk w symulowanym środowisku projektowym.
 
Do kogo skierowane jest to szkolenie
Zespoły zarządzające, kierownicy projektów, liderzy zespołów, inne osoby zaangażowane w projekty.
 
Wymagania wstępne
Rekomendujemy dla osób na co dzień pracujących przy realizacji projektów, zarządzających nimi lub je nadzorujących.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia

Podczas czterech rund gry biznesowej demonstrowane są najważniejsze cechy metodycznego zarządzania projektem pozwalające uczestnikom nauczyć się:

 •  Jak w praktyce wykorzystywać najważniejsze elementy z teorii zarządzania projektami.
 •  Jak zorganizować projekt oraz przydzielać role, zadania i uprawnienia.
 •  Jak analizować ryzyka w projekcie oraz znajdować i stosować odpowiednie środki zaradcze.
 •  Jak przydzielać Grupy Zadań w roli Kierownika Projektu oraz monitorować realizację.
 •  Jak monitorować odchylenia (w budżecie, czasie trwania, zakresie oraz jakości) w realizacji projektu i podprojektów.
 •  Jak rozwiązywać problemy związane z projektem.
 •  Jak kontrolować projekt z pozycji Kierownika Projektu.
 •  Jak radzić sobie ze zmianami w projekcie.
 •  Jak organizować Komitet Sterujący.
 •  Jak oceniać projekt.
 •  Jak rozumieć rolę wiedzy, umiejętności i zachowań w efektywnym zarządzaniu projektem.
Informacje dodatkowe

Informacje o szkoleniu

 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: polski
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
 • W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe
 • Akredytacja: warsztat autorskiGwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń