Zarządzanie projektami i programami / Symulacje biznesowe

SB_Egypt The Challenge of Egypt

Czas trwania:

1 dzień / 8 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 500,00 zł
Cena promocyjna: 1 100,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja jakości szkolenia Gwarancja jakości szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
PDU:7 (T:4, L:3)

Symulacja biznesowa "The Challenge of Egypt™" jest intensywnym, jednodniowym szkoleniem, w którym praktycznie ćwiczy się zasady pracy zespołowej i umiejętności zarządzania projektami. Celem symulacji jest praktyczne, realizowane w realnym otoczeniu biznesowym, nauczenie zarządzania dużym i długotrwałym projektem, uzależnionym od środowiska zewnętrznego i zmian wymagań pojawiających się w czasie
W trakcie szkolenia wykorzystywane są sytuacje, które mogły wydarzyć się podczas budowy wielkiej piramidy Chufu. Zadaniem jest wybudowanie wielkiej piramidy dla Faraona i drugiej małej dla Królowej. Podczas wykonywania zadań uczestnicy poznają i doświadczają wszystkich korzyści, jakie niesie ze sobą metodyczne podejście do zarządzania projektami. Sukces odniosą tylko dzięki współdziałaniu w zespole i efektywności organizacji zarządzania projektem.
Uczestnicy
Zespoły zarządzające, kierownicy projektów, liderzy zespołów, inne osoby zaangażowane w projekty.
Wymagania wstępne
Rekomendujemy dla osób na co dzień pracujących przy realizacji projektów, zarządzających nimi lub je nadzorujących.
Czego się nauczysz
 • Dobrych praktyk zarządzania projektami o uniwersalnym charakterze (tj. wspólnych dla wielu różnych podejść), umożliwiające skuteczne zarządzanie projektami.
 • Zastosowania ww. praktyk w symulowanym środowisku projektowym.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Podczas czterech rund gry biznesowej demonstrowane są najważniejsze cechy metodycznego zarządzania projektem pozwalające uczestnikom nauczyć się:

 •  Jak w praktyce wykorzystywać najważniejsze elementy z teorii zarządzania projektami.
 •  Jak zorganizować projekt oraz przydzielać role, zadania i uprawnienia.
 •  Jak analizować ryzyka w projekcie oraz znajdować i stosować odpowiednie środki zaradcze.
 •  Jak przydzielać Grupy Zadań w roli Kierownika Projektu oraz monitorować realizację.
 •  Jak monitorować odchylenia (w budżecie, czasie trwania, zakresie oraz jakości) w realizacji projektu i podprojektów.
 •  Jak rozwiązywać problemy związane z projektem.
 •  Jak kontrolować projekt z pozycji Kierownika Projektu.
 •  Jak radzić sobie ze zmianami w projekcie.
 •  Jak organizować Komitet Sterujący.
 •  Jak oceniać projekt.
 •  Jak rozumieć rolę wiedzy, umiejętności i zachowań w efektywnym zarządzaniu projektem.
Informacje dodatkowe
Informacje o szkoleniu

 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: polski
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
 • W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe
 • Akredytacja: warsztat autorski


Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja jakości szkolenia

Program Gwarancja jakości szkolenia daje Klientom pewność wysokiej jakości szkoleń realizowanych przez Asseco Data Systems. W sytuacji, w której uczestnik szkolenia odczuwa potrzebę jego powtórzenia, Asseco Data Systems daje taką bezpłatną możliwość w wybranym przez uczestnika terminie i miejscu, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie

Warszawa
Od 21-02 do 21-02-2019