ŚCIEŻKI CERTYFIKACYJNE / ECDL

szkolenie-logo

ECDL BaseŚcieżka certyfikacji -

Lp. Krok Szkolenie przygotowujące Egzamin Uwagi
1 B1 Podstawy pracy z komputerem ECDL B1 Podstawy pracy z komputerem
Do otrzymania certyfikatu ECDL BASE niezbędne jest zdanie czterech egzaminów. Kolejność zdawania egzaminów jest dowolna.
2 B2 Podstawy pracy w sieci ECDL B2 Podstawy pracy w sieci
3 B3 Przetwarzanie tekstów ECDL B3 Przetwarzanie tekstów
4 B4 Arkusze kalkulacyjne ECDL B4 Arkusze kalkulacyjne