ŚCIEŻKI CERTYFIKACYJNE / ORACLE

szkolenie-logo

Oracle Certified Associate, Java SE 7 ProgrammerŚcieżka certyfikacji -

Lp. Krok Szkolenie przygotowujące Egzamin Uwagi
1 Java SE 7 Programmer I D67234GC20 Java SE7 Fundamentals
1Z0-803 Java SE 7 Programmer I