ŚCIEŻKI CERTYFIKACYJNE / PRINCE

szkolenie-logo

PRINCE2 FoundationŚcieżka certyfikacji -

Lp. Krok Szkolenie przygotowujące Egzamin Uwagi
1 PRINCE2 Foundation P2F PRINCE2® Foundation 2009
P2F PRINCE2 Foundation