ŚCIEŻKI CERTYFIKACYJNE

Microsoft

Microsoft

Szkolenia obejmują pełne portfolio autoryzowanych szkoleń Microsoft i dotyczą zarówno najbardziej aktualnych, jak i wcześniejszych, funkcjonujących w organizacjach produktów, takich jak m.in. Microsoft Windows Server, Microsoft Azure, Microsoft System Center, Microsoft SQL Server, Microsoft SharePoint Server, ... rozwiń
Szkolenia obejmują pełne portfolio autoryzowanych szkoleń Microsoft i dotyczą zarówno najbardziej aktualnych, jak i wcześniejszych, funkcjonujących w organizacjach produktów, takich jak m.in. Microsoft Windows Server, Microsoft Azure, Microsoft System Center, Microsoft SQL Server, Microsoft SharePoint Server, Microsoft Exchange Server, a także rodziny serwerów i aplikacji Microsoft Dynamics. Proponujemy także warsztaty autorskie uzupełniające szkolenia autoryzowane.

CISCO

CISCO

Szkolenia obejmują pełne portfolio autoryzowanych szkoleń CISCO, w obszarach m.in.: Routing&Switching, Security, Voice, Wireless, Service Provider, Data Center, Video, Design. Proponujemy także warsztaty autorskie uzupełniające szkolenia autoryzowane.
Szkolenia obejmują pełne portfolio autoryzowanych szkoleń CISCO, w obszarach m.in.: Routing&Switching, Security, Voice, Wireless, Service Provider, Data Center, Video, Design. Proponujemy także warsztaty autorskie uzupełniające szkolenia autoryzowane.

Oracle

Oracle

Szkolenia obejmują pełne portfolio autoryzowanych szkoleń Oracle i dotyczą zarówno najbardziej aktualnych, jak i wcześniejszych, funkcjonujących w organizacjach produktów takich jak m.in. Oracle Database, MySQL, Java, Oracle Solaris.
Szkolenia obejmują pełne portfolio autoryzowanych szkoleń Oracle i dotyczą zarówno najbardziej aktualnych, jak i wcześniejszych, funkcjonujących w organizacjach produktów takich jak m.in. Oracle Database, MySQL, Java, Oracle Solaris.

Novell i SUSE

Novell i SUSE

Szkolenia obejmują pełne portfolio autoryzowanych szkoleń z portfolio SUSE i Novell, przede wszystkim z zakresu SUSE Linux Enterprise, ale także innych produktów Novell funkcjonujących w organizacjach.
Szkolenia obejmują pełne portfolio autoryzowanych szkoleń z portfolio SUSE i Novell, przede wszystkim z zakresu SUSE Linux Enterprise, ale także innych produktów Novell funkcjonujących w organizacjach.

Autodesk

Autodesk

Szkolenia dotyczące aplikacji AutoCAD i AutoDesk Invetor.
Szkolenia dotyczące aplikacji AutoCAD i AutoDesk Invetor.

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL)

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL)

Szkolenia przygotowujące do certyfikacji ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych).
Szkolenia przygotowujące do certyfikacji ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych).

ITIL® 2011 Foundation i Practitioner

ITIL®

Szkolenia omawiające od podstaw model zarządzania usługami IT według ITIL®, cykl życia usługi, sposób dostarczania klientom wartości, procesy zarządzania usługami oraz kluczowe pojęcia, które stanowią dzisiaj abecadło każdej osoby, która pracuje w organizacji IT lub jest odbiorcą usług informatycznych.
Szkolenia omawiające od podstaw model zarządzania usługami IT według ITIL®, cykl życia usługi, sposób dostarczania klientom wartości, procesy zarządzania usługami oraz kluczowe pojęcia, które stanowią dzisiaj abecadło każdej osoby, która pracuje w organizacji IT lub jest odbiorcą usług informatycznych.

PRINCE2®

PRINCE2®

Szkolenia Prince2® Foundation i Practitioner oraz PRINCE2 Agile™ Practitioner. Szkolenie Prince2® Foundation jest podstawowym szkoleniem wprowadzającym w metodykę. Kolejnym etapem budowania solidnych fundamentów w zarządzaniu projektami jest szkolenie Prince2® Practitioner, które wzmacnia warsztatowo podejście do ... rozwiń
Szkolenia Prince2® Foundation i Practitioner oraz PRINCE2 Agile™ Practitioner. Szkolenie Prince2® Foundation jest podstawowym szkoleniem wprowadzającym w metodykę. Kolejnym etapem budowania solidnych fundamentów w zarządzaniu projektami jest szkolenie Prince2® Practitioner, które wzmacnia warsztatowo podejście do poruszanych zagadnień projektowych. W tej kategorii znajduje się również szkolenie PRINCE2 Agile™ Practitioner przeznaczone dla osób posiadających doświadczenie w zarządzaniu projektami na bazie metodyki PRINCE2®, które wykorzystują w codziennej pracy zwinne techniki wytwarzania produktów biznesowych oraz tych wszystkich, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę z zarządzania projektami.

M_o_R®, MSP®, MoP®

M_o_R®, MSP®, MoP®

Szkolenia M_o_R®, MSP®, MoP® realizowane na poziomie Foundation i Practitioner dostarczają wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania portfelem projektów, stosowania metodyki skutecznego zarządzania programami, jak również zarządzania ryzykiem i wartością. Szkolenia M_o_R® przygotowują do zarządzania ryzykiem, ... rozwiń
Szkolenia M_o_R®, MSP®, MoP® realizowane na poziomie Foundation i Practitioner dostarczają wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania portfelem projektów, stosowania metodyki skutecznego zarządzania programami, jak również zarządzania ryzykiem i wartością. Szkolenia M_o_R® przygotowują do zarządzania ryzykiem, począwszy od identyfikacji i oceny ryzyk, poprzez planowanie i wdrażanie reakcji na ryzyko w projekcie. Szkolenia MSP® wprowadzają w świat skutecznego zarządzania programami (Managing Successful Programmes) przeznaczone dla organizacji, które zarządzają dużymi zmianami o charakterze transformacji biznesowej, powiązanymi ze sobą projektami. Szkolenia MoP® to zbiór dobrych praktyk zarządzania portfelem inwestycyjnym organizacji. W sposób praktyczny wprowadzają w strategiczne podejście do wszystkich przedsięwzięć pod kątem kosztów, ryzyka, oraz wpływu na cele strategiczne organizacji. Dostarczają wiedzy jak określać priorytety dla inwestycji, jak zarządzać portfelem w trakcie realizacji zmian biznesowych.

Agile, Scrum

Agile, Scrum

Szkolenia wprowadzają i przygotowują do skutecznego wdrożenia metodyki zwinnego prowadzenia projektów zgodnych z manifestem Agile. Dzięki akredytowanym szkoleniom AgilePM®™, Agile PgM®™, Agile BA®, Scrum, Product Owner, Developer, Maser uczestnicy nabywają wiedzę i umiejętności z zasad i ram Agile oraz planowania i ... rozwiń
Szkolenia wprowadzają i przygotowują do skutecznego wdrożenia metodyki zwinnego prowadzenia projektów zgodnych z manifestem Agile. Dzięki akredytowanym szkoleniom AgilePM®™, Agile PgM®™, Agile BA®, Scrum, Product Owner, Developer, Maser uczestnicy nabywają wiedzę i umiejętności z zasad i ram Agile oraz planowania i monitorowania projektów Scrum, a także dostosowania zespołów i projektów do maksymalizacji wartości dla Klienta.