Zarządzanie projektami i programami / Agile, Scrum

Scrum_SMC Scrum Master Certified

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 3 000,00 zł
Cena promocyjna: 2 450,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 2 350,00 zł
Cena promocyjna: 1 950,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 2 350,00 zł
Cena promocyjna: 1 950,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
To dwudniowe szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z filozofią oraz pryncypiami podejścia zwinnego do zarządzania projektami oraz przygotowanie uczestników do pełnienia roli Scrum Master w projektach. Jest pomocne podczas wdrażania praktyk Scrum w organizacjach. Szkolenie przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat " Scrum Master Certified".
 
Czego się nauczysz
Cel (edukacyjny) usługi:
 • przygotowuje uczestnika szkolenia do samodzielnego i efektywnego działania w roli Scrum Mastera w dedykowanych zespołach Scrumowych wytwarzających produkty w środowiskach zwinnych;
 • przygotowuje uczestnika szkolenia do zdobycia certyfikatu potwierdzającego posiadanie umiejętności Scrum Mastera (Scrum Master Certificate);
 
Do kogo skierowane jest to szkolenie
Kierownicy projektów, liderzy zespołów, menedżerowie oraz członkowie zespołów projektowych pełniący, lub przygotowujący się do pełnienia roli Scrum Master.

Wymagania wstępne
Brak wymagań wstępnych
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Podejście zwinne do zarządzania projektami - czym jest agile, podejście adaptacyjne a tradycyjne, Agile Manifesto, miejsce Scrum wśród metodyk Agile.
 • Pryncypia Scrum – zestaw podstawowych, nienaruszalnych reguł określających podejście do realizacji projektów.
 • Aspekty Scrum – najważniejsze obszary, którymi trzeba się zajmować w trakcie całego projektu.
 • Role Scrum - role podstawowe (core roles): Product Owner (Właściciel Produktu), Scrum Master, Scrum Team, pozostałe role (non-core roles).
 • Fazy projektu Scrumowego: inicjowanie projektu - uzasadnienie biznesowe, powoływanie zespołu projektowego, określanie zakresu – tworzenie Product Backlog, priorytetyzacja wymagań; planowanie i szacowanie – planowanie wydań, rola tempa wytwarzania (velocity) w planowaniu, dobór długości sprintu, zasady monitorowania przebiegu projektu (realizacji Product Backlogu), praktyki i narzędzia w planowaniu i monitorowaniu; implementacja - osiąganie optymalnego rytmu pracy, planowanie sprintu, codzienny scrum, praktyki techniczne, monitorowanie przebiegu sprintu, zastosowanie narzędzi w realizacji sprintu; przegląd i retrospekcja - podsumowanie sprintu, odbiory i retrospektywa, zastosowanie narzędzi w zamknięciu sprintu; wydanie – przekazywanie przyrostowych produktów do wdrożenia.
 • Zagadnienia zaawansowane - skalowanie, Scrum w dużych zespołach, rozproszenie zespołu, transformacja istniejących ról projektowych do Scrum, wdrażanie Scrum w organizacji, typowe problemy i ich przezwyciężanie, Scrum w programach i portfelach projektów.
Informacje dodatkowe

Informacje o szkoleniu

 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: angielski
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
 • W cenie szkolenia: SCRUM Body of Knowledge Guide, SCRUM Workbook Student, SCRUM Case Study.
 • Cena szkolenia zawiera cenę egzaminu.
 • Warunki przystąpienia do egzaminu zostały przedstawione w zakładce: Egzamin
 • Akredytacja: akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez SCRUMstudy


Dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa w Wirtualnej Klasie

 • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
 • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-17:00.
 • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
 • Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
 • Egzaminy realizowane są w formie voucherów.

Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco

EgzScrumMaster - Egzamin SCRUM Master Certified

Uczestnicy po zdaniu egzaminu otrzymają certyfikat „SCRUM Master Certified” (SMC) wydawany przez SCRUMstudy (wersja elektroniczna) Certyfikat SMC jest ważny przez 2 lata. Dla przedłużenia ważności certyfikatu wymagane jest ukończenie jednodniowego szkolenia aktualizującego w wersji stacjonarnej lub webinarowej. Alternatywnie można wziąć udział w szkoleniu Scrum Product Owner.

Informacje o egzaminie

 • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia Scrum Master, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu
 • Forma egzaminu: online - nadzorowany, przy wykorzystaniu systemu WebEx. Uczestnik otrzymuje od Asseco Data Systems voucher na egzamin. Voucher ważny jest przez 6 miesięcy. Uczestnik rejestruje się na stronie SCRUMstudy i wykorzystując voucher zapisuje się na konkretny termin egzaminu. Uczestnik otrzymuje od SCRUMstudy pocztą elektroniczną instrukcję jak rozpocząć egzamin
 • Język egzaminu: angielski
 • Metoda: test jednokrotnego wyboru
 • Czas trwania: 120 minut
 • Liczba pytań: 100

Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Terminy szkoleń

Wirtualna klasa
Od 18-07 do 19-07-2022
Od 18-08 do 19-08-2022
Wirtualna Klasa - weekend
Od 24-09 do 25-09-2022
Od 26-11 do 27-11-2022
Wirtualna Klasa - wieczorowe
Od 10-10 do 14-10-2022
Od 28-11 do 02-12-2022