Zarządzanie projektami i programami / Agile, Scrum

Scrum_SPOC Scrum Product Owner Certified

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 3 350,00 zł
Cena promocyjna: 2 450,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 2 450,00 zł
Cena promocyjna: 2 205,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 2 450,00 zł
Cena promocyjna: 2 205,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
PDU 14 (T:10, L:4)

To dwudniowe szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z filozofią oraz pryncypiami podejścia zwinnego do zarządzania projektami oraz przygotowanie uczestników do pełnienia roli Właściciela Produktu w projektach. Jest pomocne podczas wdrażania praktyk Scrum w organizacjach.  Szkolenie przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat " Scrum Product Owner".
Uczestnicy
Analitycy biznesowi, Kierownicy projektów, liderzy zespołów, osoby pełniące role biznesowe w organizacji pełniący, lub przygotowujący się do pełnienia roli Właściciela Produktu (Product Owner).
Wymagania wstępne
Brak formalnych wymagań.
Czego się nauczysz
 • Efektywnego udziału w projekcie scrumowym w kluczowej roli Product Ownera oraz udziału we wdrażaniu praktyk scrumowych w organizacji.
 • Przygotujemy cię do zdania egzaminu potwierdzającego zdobyte kompetencje, zdobędziesz uznawany na świecie certyfikat Scrum Product Owner Certified.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Podejście zwinne do zarządzania projektami: czym jest Agile. Podejście adaptacyjne a tradycyjne. Agile Manifesto. Miejsce Scrum wśród metodyk Agile. Pryncypia i aspekty Scrum – zestaw podstawowych, nienaruszalnych reguł określających podejście do realizacji projektów oraz najważniejsze obszary, którymi trzeba się zajmować w trakcie całego projektu.
 • Role Scrum: role podstawowe (core roles): Product Owner (Właściciel Produktu) - Scrum Master, Scrum Team. Pozostałe role (non-core roles).
 • Planowanie w Scrum: proces Scrum – inicjowanie, planowanie i szacowanie, implementacja, przegląd i retrospekcja, wydanie. Wymagania w Scrum. Prioritized Product Backlog – uporządkowany według priorytetów biznesowych Backlog Produktu. Planowanie. Kryteria akceptacji. Definicja gotowego produktu. Kryteria jakościowe dla User Story. Oszacowania. Wykres wypalania. Uwzględnienie ryzyk w Backlogu Produktu. Tablica Scrum.
 • Planowanie sprintu: charakterystyka sprintu, spotkanie planistyczne, rola właściciela produktu w planowaniu, szacowanie zadań, backlog sprintu.
 • Implementacja: codzienne spotkania (daily stand-up), przegląd sprintu, retrospektywa, pielęgnacja Backlogu Produktu.
 • Scrum w dużych projektach: główny właściciel produktu (Chief Product Owner), rozproszenie zespołu, mapowanie istniejących ról projektowych do Scrum, angażowanie interesariuszy.

Informacje dodatkowe
Informacje o szkoleniu

 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: angielski
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
 • W cenie szkolenia: SCRUM Body of Knowledge Guide, SCRUM Workbook Student, SCRUM Case Study.
 • Cena szkolenia zawiera cenę egzaminu.
 • Warunki przystąpienia do egzaminu zostały przedstawione w zakładce: Egzamin
 • Akredytacja: akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez SCRUMstudy

Dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa w Wirtualnej Klasie
 • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
 • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-17:00.
 • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
 • Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
 • Egzaminy realizowane są w formie voucherów.
Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco

 

EgzScrumProductOwner - Egzamin Scrum Product Owner Certyfied

Uczestnicy po zdaniu egzaminu otrzymają Certyfikat „Scrum Product Owner Certified” (SPOC) wydawany przez SCRUMstudy (wersja elektroniczna) Certyfikat SPOC jest ważny przez 2 lata. Dla przedłużenia ważności certyfikatu wymagane jest odbycie jednodniowego szkolenia aktualizującego w wersji stacjonarnej lub webinarowej.

Informacje o egzaminie

 • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia Scrum Product Owner, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu
 • Forma egzaminu: online - nadzorowany, przy wykorzystaniu systemu WebEx. Uczestnik otrzymuje od Asseco Data Systems S.A. voucher na egzamin. Voucher ważny jest przez 6 miesięcy. Uczestnik rejestruje się na stronie SCRUMstudy i wykorzystując voucher zapisuje się na konkretny termin egzaminu. Uczestnik otrzymuje od SCRUMstudy pocztą elektroniczną instrukcję jak rozpocząć egzamin
 • Język egzaminu: angielski
 • Metoda: test jednokrotnego wyboru
 • Czas trwania: 180 minut
 • Liczba pytań: 140

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Wirtualna klasa
Od 10-12 do 11-12-2020