Szkolenia z rozwiązań grupy Asseco / Akademia Certum

UNI_podpis Kwalifikowany podpis elektroniczny

Czas trwania:

1 dzień / 8 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 670,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie Kursantów z wymogami prawnymi, jakie obowiązują przy stosowaniu podpisów elektronicznych, jak również ze skutkami prawnymi zastosowania podpisów różnego rodzaju. W trakcie szkolenia Kursanci praktycznie przećwiczą podpisywanie dokumentów jak również weryfikację poprawności złożonego podpisu elektronicznego.

Czego się nauczysz 
 • prawnych skutków zastosowania przepisu elektronicznego
 • poprawnego stosowania pojęć związanych z dokumentami i podpisami elektronicznymi
 • podpisywania dokumentów i weryfikacji poprawności podpisów
 
Do kogo skierowane jest to szkolenie
Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla pracowników sektora publicznego, jak i prywatnego, w tym również osób fizycznych, które chciałyby stosować w życiu lub pracy zawodowej wybrane metody podpisywania dokumentów elektronicznych.
 
Wymagania wstępne 
Uczestnik szkolenia powinien umieć:
 • posługiwać się graficznymi elementami systemu Microsoft Windows,
 • definiować oraz wykonywać podstawowe operacje na plikach i folderach.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia

1.Podstawy prawne związane z wykorzystaniem podpisu elektronicznego

 • Prawo unijne
 • Prawo krajowe

2.Zasada działania podpisu elektronicznego

 • Dokument elektroniczny
 • Pojęcia związane z podpisem elektronicznym
 • Elementy infrastruktury podpisu elektronicznego w Polsce
 • Proces podpisywania i weryfikacji podpisu
 • Profil zaufany
 • Rodzaje podpisów elektronicznych

3.Praktyczne wykorzystanie podpisu elektronicznego

 • Podpisywanie dokumentu (podpis wewnętrzny, zewnętrzny, kontrasygnata)
 • Weryfikacja podpisu (poprawna, niepoprawna - przyczyny)
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń