SZKOLENIA E-LEARNINGOWE KSZTAŁTUJĄCE UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE

Kursy e-learningowe kształtujące umiejętności miękkie służą rozwinięciu określonych kompetencji interpersonalnych, przede wszystkim kwalifikacji związanych z obszarem sprzedaży, a także doskonaleniem umiejętności zarządzania i przywództwa. Użytkownicy naszych szkoleń zdobędą wiedzę, ale także nauczą się w jaki sposób wykorzystywać ją w swojej pracy zawodowej.

Zalety szkoleń kształtujących umiejętności miękkie

  • interaktywność – ponad 40% ekranów w każdej lekcji zawiera elementy aktywizujące użytkownika,
  • atrakcyjne i zróżnicowane ćwiczenia utrwalające zdobywaną wiedzę,
  • studia przypadku pozwalające na sprawdzenie nabytych umiejętności i zastosowania uzyskanej wiedzy w praktyce,
  • ciekawe przykłady,
  • testy weryfikujące poziom opanowania wiedzy i umiejętności,
  • zastosowanie informacji zwrotnej w interakcjach,
  • udźwiękowienie,
  • kursy online na platformie edukacyjnej.

Szkolenia kształtujące umiejętności miękkie w naszej ofercie

Asertywność Efektywny
zespół
Elementy
zarządzania
czasem
Identyfikacja
i dotarcie do
klienta
Kierownik
Projektu-
umiejętności
przywódcze

Komunikacja
interpersonalna
Obsługa klienta Opanowanie
w trudnych
sytuacjach
Planowanie
i prowadzenie
zebrań
Podejmowanie
decyzji
w projekcie

Podstawowe
techniki
sprzedażowe
Porozumiewanie
się w organizacji-
komunikacja
wewnętrzna
Pozyskiwanie
klientów przez
telefon
Prowadzenie
negocjacji
Psychologia
zachowań
konsumenckich

Sztuka
prezentacji i
wystąpień
publicznych
Techniki i
narzędzia
zarządzania
zespołem
projektowym
Usługi
sprzedażowe
Techniki
wywierania
wpływu