Zarządzanie projektami i programami / Pozostałe szkolenia w zarządzaniu projektami i programami

ZPP_PBP Planowanie i budżetowanie projektów

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 350,00 zł
Cena promocyjna: 1 250,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 1 150,00 zł
Cena promocyjna: 1 050,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 1 150,00 zł
Cena promocyjna: 1 050,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu

PDU:16 (T:14, S:2)

Uczestnicy tego dwudniowego szkolenia poznają narzędzia i techniki, które umożliwiają przygotowanie uzasadnienia biznesowego projektu w języku mierzalnych korzyści finansowych. Planowanie, prowadzenie i zmiany w projekcie są przedstawione w kontekście biznesowych korzyści, jakie projekt daje sponsorowi i organizacji.
 
Czego się nauczysz
Wiedza: Uczestnik szkolenia pozna terminologię związaną z przygotowywaniem harmonogramu oraz budżetu projektu, w tym techniki szacowania oraz pojęcia związane z budżetem, sposobami uwzględnienia niepewności w budżecie i różnymi rodzajami rezerw występujących typowo w projektach. W ramach szkolenia poznaje podstawową wiedzę związaną z finansami, wskaźnikami finansowymi, określaniem korzyści, modelowaniem korzyści.
Umiejętności: Podczas szkolenia uczestnik nabywa umiejętności potrzebne do stworzenia budżetu projektu, planowania projektu i monitorowania projektu w czasie realizacji (np. metoda Earned Value).
Kompetencje: Po odbyciu szkolenia uczestnik będzie w stanie zastosować samodzielnie zdobytą wiedzę i umiejętności a także – mając podstawy– będzie mógł dostosowywać uzyskaną wiedzę do sytuacji faktycznie występującejw projekcie.
 
Do kogo skierowane jest to szkolenie
Kierownicy projektów, którzy chcą zaznajomić się lub pogłębić wiedzę i umiejętności z obszarów związanych z finansowymi aspektami projektów. Szkolenie zalecane jest także dla pracowników Biur Projektów (PMO - Project Management Office), aby mogli służyć wsparciem w projektach, dla których takie biuro powołano.
 
Wymagania wstępne
 • Udział w innym szkoleniu z zakresu zarządzania projektami lub doświadczenie w zarządzaniu projektami.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Podstawowe pojęcia: projekt a produkt. Projekt jako inwestycja. Konstrukcja uzasadnienia biznesowego. Pojęcie budżetu. Zasady szacowania kosztorysu. Apetyt na ryzyko. Rezerwy budżetowe i sposób ich wykorzystania. Różnice pomiędzy budżetami kierownika i sponsora.
 • Plan projektu: Identyfikacja zadań w projekcie na przykładzie WBS (Work Breakdown Structure). Uwzględnienie niepewności w szacowaniu (metoda PERT). Uzasadnienie biznesowe jako podstawowy sposób osadzenia inwestycji w organizacji. Plan finansowy oparty na uzasadnieniu biznesowym. Wariantowy budżet kosztowy. Scenariusze alternatywne i dodatkowe dla projektu - rola w sytuacjach kryzysowych. Zarządzanie ryzykiem w projekcie.
 • Podstawy finansów wykorzystywane w projekcie: Podstawowe pojęcia tj. stopa procentowa, stopa dyskontowa, koszt kapitału, model określania wartości pieniądza w czasie, wartość bieżąca, prosty i zdyskontowany okres zwrotu, wewnętrzna stopa zwrotu, wskaźniki finansowe, ryzyko w finansach.
 • Określanie korzyści: Identyfikacja korzyści. Budowa modelu korzyści. Korzyści i ryzyka. Analiza wariantowa i analiza wrażliwości. Korzyści mierzalne i korzyści trudno mierzalne. Przykłady obliczania korzyści trudno mierzalnych w projektach informatycznych: TCO, opcje realne.
 • Kontrola budżetu projektu w czasie: Monitorowanie kosztów i przychodów projektu. Zasady wykorzystania rezerwy menedżerskiej. Zastosowanie metody wartości wypracowanej (EVM) do kontroli realizacji projektu.
 • Doświadczenia projektowe i grupy projektów: Rozliczenie projektu: doświadczenia projektu i raport poprojektowy. Portfel projektów organizacji. Projekt a portfel projektów.
Informacje dodatkowe

Informacje o szkoleniu

 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: polski
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
 • W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe
 • Akredytacja: szkolenie autorskie Asseco Data Systems S.A.
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Wirtualna klasa
Od 04-11 do 05-11-2021