Zarządzanie projektami i programami / Pozostałe szkolenia w zarządzaniu projektami i programami

ZPP_ZP Zarządzanie projektami dla kierowników projektów

Czas trwania:

3 dni / 24 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 2 300,00 zł
Cena promocyjna: 2 150,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 1 550,00 zł
Cena promocyjna: 1 450,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 1 550,00 zł
Cena promocyjna: 1 450,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu

PDU:24 (T:20, L:4)

Celem tego trzydniowego szkolenia jest dostarczenie profesjonalnej wiedzy oraz dobrych praktyk pozwalających na skuteczne zarządzanie małymi i średnimi projektami. Uczestnicy zdobywają przede wszystkim umiejętności, a dodatkowo także wiedzę niezbędne do praktycznego planowania, kierowania i kontrolowania projektów. Uczestnicy zapoznają się z pełnym przeglądem wszystkich obszarów zarządzania projektem i ich wykorzystaniem w projekcie od jego zainicjowania aż do zamknięcia. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni być przygotowani do samodzielnego zarządzania projektami o małej i średniej skali złożoności. Podstawą terminologiczną szkolenia jest standard Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide 5th Edition”) opracowany przez Project Management Institute (PMI).

Czego się nauczysz 
 • Dobrych praktyk pozwalających skutecznie zarządzać małymi i średnimi projektami.
 • Jak kierować i kontrolować projekty.
 • Poznasz obszary zarządzania projektem od jego zainicjowania aż do zamknięcia.
 • Po szkoleniu będziesz przygotowany do samodzielnego zarządzania projektami o małej i średniej skali złożoności.
 
Do kogo skierowane jest to szkolenie
Kandydaci do roli kierownika projektów zaczynający swoją karierę w tej roli. Szkolenie może być także przydatne doświadczonym kierownikom projektów, chcącym usystematyzować swą wiedzę z zakresu zarządzania projektami. Szkolenie zalecane jest także dla pracowników Biur Projektów (PMO - Project Management Office), aby mogli służyć wsparciem w projektach, dla których takie biuro powołano.
 
Wymagania wstępne 
 • Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących ryzyka. Znajomość podstawowych pojęć, wiedzy i technik z zakresu zarządzania projektami.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Przypomnienie pojęć i podstaw zarządzania projektami: definicja projektu, miejsce zarządzania projektami w zarządzaniu organizacją, trójkąt ograniczeń projektowych, model PMBOK® Guide a pozostałe waterfall'owe modele zarządzania projektem, projekt w organizacji, struktura zarządzania projektem, podejmowanie i uruchamianie projektów, studium wykonalności (feasibility study) i jego rola.
 • Integralność projektu: inicjowanie projektu, karta projektu, plan zarządzania projektem i jego przygotowanie, zarządzanie realizacją projektu, zarządzanie zmianami, funkcje kontroli projektu, zakończenie projektu.
 • Zakres projektu i zarządzanie zakresem: zakres produktu i projektu, zakres i zarządzanie zakresem w cyklu życia projektu, struktura podziału pracy, kontrola i zarządzanie zakresem w czasie realizacji.
 • Zarządzanie czasem: definiowanie działań, zależności między działaniami i diagram sieciowy, szacowanie czasu, technika PERT, ścieżka krytyczna projektu, harmonogram projektu, kontrola harmonogramu.
 • Zarządzanie kosztami: szacowanie kosztów, konstrukcja budżetu projektu, kontrola wykonania budżetu projektu.
 • Komunikacja i interesariusze: rola komunikacji w projekcie, interesariusze i analiza ich oddziaływania, planowanie komunikacji, komunikacja w zespole projektowym.
 • Ludzie w projekcie: plan zarządzania zespołem, budowanie zespołu projektowego, rozwiązywanie konfliktów w zespole.
 • Jakość w projekcie: definicje jakości, jakość w projekcie a standardy jakości organizacji, zapewnianie jakości, kontrolowanie jakości, koszty jakości, kompleksowe podejścia do jakości.
 • Zarządzanie ryzykiem: definicja ryzyka, schemat postępowania z ryzykami w projekcie, identyfikowanie ryzyk, ocena ryzyk, strategie postępowania z ryzykami, monitorowanie i kontrola ryzyk.
 • Zamówienia zewnętrzne: działania w odniesieniu do dostawców zewnętrznych, planowanie i realizacja zamówień, ryzyka związane z zamówieniami.
Informacje dodatkowe

Informacje o szkoleniu

 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: polski
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
 • W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe
 • Akredytacja: szkolenie autorskie Asseco Data Systems S.A. opracowane na podstawie standardu Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide 5th Edition")Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń