Zdalna klasa

Zdalna klasa

Część uczestników wraz z trenerem znajduje się na jednej sali szkoleniowej, a pozostali biorą udział w szkoleniu on-line, łącząc się z trenerem z innych sal szkoleniowych, mogących znajdować się na terenie całego kraju bądź z wybranej przez siebie innej lokalizacji (dom, praca, itp.).

Atuty szkoleń