Szkolenia e-learningowe / Ekonomiczno-biznesowe

eCDP001 Analiza i diagnoza stanu finansowego przedsiębiorstwa

Czas trwania:

2 dni / 9 godzin

Typ szkolenia:

ELEARNING Asseco | e-learning
Cena netto: 55,00 zł
Informacje o szkoleniu
Korzystając z kursu, użytkownik zapozna się z różnymi rodzajami analiz finansowych, pozna podstawowe wskaźniki bilansu oraz elementarne zagadnienia matematyki finansowej. Informacje zawarte w szkoleniu przekazywane są w zrozumiały sposób w oparciu o analizę ciekawych i rzeczywistych przykładów. Szkolenie skierowane jest do osób rozpoczynających własną działalność gospodarczą oraz potrzebujących szybkiego dostępu do usystematyzowanych informacji z zakresu analizy i diagnozy stanu finansowego przedsiębiorstwa.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
  • Wprowadzenie do diagnozy i analizy (efektywność, budżetowanie, kontrola)
  • Matematyka finansowa
  • Wprowadzenie do analizy i sprawozdań finansowych
  • Podstawowa analiza bilansu
  • Wskaźnikowa analiza bilansu
  • Analiza rachunku zysków i strat
  • Analiza rachunku przepływów pieniężnych
  • Rzeczowe elementy analizy przedsiębiorstwa
  • Wycena spółki za pomocą analizy fundamentalnej

Terminy szkoleń