SZKOLENIA

APLIKACJE BIZNESOWE

Szkolenia skierowane do osób wykorzystujących komputer oraz urządzenia mobilne w pracy i w domu.

Obejmują zarówno popularne aplikacje pakietu Microsoft Office, jak i programy specjalistyczne, wśród nich rozwiązania takich producentów jak Adobe, Autodesk czy Corel. Szkolenia te pozwalają zdobyć umiejętności, które są powszechnie oczekiwane od pracowników bez względu na zajmowane stanowisko.

Szkolenia skierowane do osób wykorzystujących komputer oraz urządzenia mobilne w pracy i w domu.

Obejmują zarówno popularne aplikacje pakietu Microsoft Office, jak i programy specjalistyczne, wśród nich rozwiązania takich producentów jak Adobe, Autodesk czy Corel. Szkolenia te pozwalają zdobyć umiejętności, które są powszechnie oczekiwane od pracowników bez względu na zajmowane stanowisko.

Microsoft Office

Microsoft Office

Szkolenia dotyczące między innymi aplikacji Microsoft Office, Microsoft Project, Microsoft Visio, Microsoft SharePoint, usług Windows Sharepoint Services oraz systemów operacyjnych Microsoft Windows.
Szkolenia dotyczące między innymi aplikacji Microsoft Office, Microsoft Project, Microsoft Visio, Microsoft SharePoint, usług Windows Sharepoint Services oraz systemów operacyjnych Microsoft Windows.

Autodesk

Autodesk

Szkolenia dotyczące aplikacji AutoCAD i AutoDesk Invetor.
Szkolenia dotyczące aplikacji AutoCAD i AutoDesk Invetor.

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL)

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL)

Szkolenia przygotowujące do certyfikacji ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych).
Szkolenia przygotowujące do certyfikacji ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych).

Adobe

Adobe

Szkolenia dotyczące aplikacji Adobe Photoshop, Illustrator i Flash.
Szkolenia dotyczące aplikacji Adobe Photoshop, Illustrator i Flash.

CorelDRAW

CorelDRAW

Szkolenia dotyczące aplikacji CorelDraw.
Szkolenia dotyczące aplikacji CorelDraw.

OpenOffice

OpenOffice

Szkolenia z aplikacji stanowiących darmową alternatywę dla pakietu Microsoft Office
Szkolenia z aplikacji stanowiących darmową alternatywę dla pakietu Microsoft Office

LibreOffice

LibreOffice

Szkolenia z aplikacji stanowiących darmową alternatywę dla pakietu Microsoft Office
Szkolenia z aplikacji stanowiących darmową alternatywę dla pakietu Microsoft Office

GoogleDocs

GoogleDocs

Szkolenia z aplikacji wchodzących w skład usługi GoogleDocs stanowiących darmową alternatywę dla pakietu Microsoft Office
Szkolenia z aplikacji wchodzących w skład usługi GoogleDocs stanowiących darmową alternatywę dla pakietu Microsoft Office

PREZI

PREZI

Szkolenia z narzędzi pozwalających na budowanie dynamicznych prezentacji
Szkolenia z narzędzi pozwalających na budowanie dynamicznych prezentacji
Autoryzacje
W ramach szkoleń z aplikacji biznesowych oferujemy szkolenia autoryzowane z produktów firm Microsoft i Autodesk.
microsoft
Jesteśmy partnerem Microsoft posiadającym, między innymi, kompetencję Learning na najwyższym poziomie GOLD. W związku z tym dostarczamy szkolenia autoryzowane prowadzone w oparciu o opracowane przez firmę Microsoft programy nauczania, materiały szkoleniowe oraz wystandaryzowane Laboratoria służące do wykonywania przewidzianych programem części praktycznych szkoleń. Zajęcia prowadzone są przez autoryzowanych trenerów posiadających tytuł Microsoft Certified Trainer i odpowiednie certyfikaty merytoryczne. Autoryzowane szkolenia Microsoft zostały zaprojektowane z myślą o certyfikacjach Microsoft, dając gwarancję zdobycia niezbędnych i wymaganych określonymi egzaminami kompetencji.
Kadra trenerska
Jednym z kluczowym elementów warunkujących sukces szkolenia jest zapewnienie wykwalifikowanego trenera, posiadającego niezbędne kompetencje do prowadzenia zajęć. Wypracowaliśmy własny, efektywny program doboru i podnoszenia kwalifikacji trenerów szkoleń z aplikacji biznesowych umożliwiający zapewnienie trenerów posiadających wiedzę, umiejętności i doświadczenia na poziomie eksperckim.

W samym obszarze szkoleń z aplikacji biznesowych współpracujemy z ponad 100-osobowym zespołem trenerów, posiadającym wieloletnie doświadczenie szkoleniowe, kwalifikacje potwierdzone zarówno w obszarze metodycznym, jak i merytoryczne kwalifikacje potwierdzone certyfikatami firm Microsoft, Adobe i Autodesk oraz przygotowujące do egzaminów ECDL.

Poza realizacją szkoleń, nasi trenerzy, z racji na posiadane kwalifikacje, świadczą usługi konsultingowe oraz są angażowani w liczne projekty wdrożeniowe, np. dla PZU Życie, Poczty Polskiej, ZUS’u, Elektrociepłowni Wybrzeże, Asseco.