SZKOLENIA

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Szkolenia omawiające najlepsze praktyki, standardy i przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa informacji. To nie tylko bezpieczeństwo systemów informatycznych, ale również bezpieczeństwo zasobów niematerialnych, tj. wiedzy, danych osobowych i informacji handlowych. Nieznajomość przepisów i zasad ochrony oraz brak wdrożonej polityki bezpieczeństwa informacji wyklucza przedsiębiorstwo z możliwości wykonywania może nieść za sobą poważne skutki, które m.in. wykluczają przedsiębiorstwo z możliwości wykonywania (bądź ubiegania się o możliwość wykonywania) umów związanych z dostępem do informacji niejawnych.

Szkolenia omawiające najlepsze praktyki, standardy i przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa informacji. To nie tylko bezpieczeństwo systemów informatycznych, ale również bezpieczeństwo zasobów niematerialnych, tj. wiedzy, danych osobowych i informacji handlowych. Nieznajomość przepisów i zasad ochrony oraz brak wdrożonej polityki bezpieczeństwa informacji wyklucza przedsiębiorstwo z możliwości wykonywania może nieść za sobą poważne skutki, które m.in. wykluczają przedsiębiorstwo z możliwości wykonywania (bądź ubiegania się o możliwość wykonywania) umów związanych z dostępem do informacji niejawnych.

RESILIA™

RESILIA™

Szkolenia RESILIA™ przedstawiające najlepsze praktyki zapewniające cyber-odporność (cyber resilience) w organizacji dowolnej wielkości. Cyber-odporność to nie tylko umiejętność zwiększenia odporności firmy na cyber-zagrożenia, ale również zachowanie równowagi pomiędzy umiejętnością wykrywania ataków i przywracania ... rozwiń
Szkolenia RESILIA™ przedstawiające najlepsze praktyki zapewniające cyber-odporność (cyber resilience) w organizacji dowolnej wielkości. Cyber-odporność to nie tylko umiejętność zwiększenia odporności firmy na cyber-zagrożenia, ale również zachowanie równowagi pomiędzy umiejętnością wykrywania ataków i przywracania ciągłości działania po wystąpieniu zakłóceń procesów biznesowych spowodowanych cyber-atakami. RESILIA™ łączy najlepsze praktyki zapewnienia cyber-odporności z cyklem życia usługi zdefiniowanym w modelu ITIL®.

CISA®

CISA®

Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu na Certified Information Systems Auditora (CISA®), przeprowadzanego przez stowarzyszenie ISACA.
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu na Certified Information Systems Auditora (CISA®), przeprowadzanego przez stowarzyszenie ISACA.

CyberSecurity

CyberSecurity

Szkolenia przedstawiające zagrożenia w zakresie cyber-bezpieczeństwa oraz taktyki działania cyberprzestępców, uświadamiające, że pracownikom, że to oni są głównym celem ataków i że wszystkie firmy są równie narażone na ataki. Szkolenia omawiające nowoczesne praktyki zarządzania cyber-bezpieczeństwem oraz kluczowe ... rozwiń
Szkolenia przedstawiające zagrożenia w zakresie cyber-bezpieczeństwa oraz taktyki działania cyberprzestępców, uświadamiające, że pracownikom, że to oni są głównym celem ataków i że wszystkie firmy są równie narażone na ataki. Szkolenia omawiające nowoczesne praktyki zarządzania cyber-bezpieczeństwem oraz kluczowe metody obrony przed cyber-zagrożeniami, w tym testowaniem, monitorowaniem, zarządzaniem incydentami bezpieczeństwa, analizą powłamaniową, zarządzaniem ciągłością działania i strategią zarządzania bezpieczeństwem.

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Szkolenie przedstawiające obowiązki ABI (Administratora Bezpieczeństwa Informacji) w świetle aktualnych zapisów ustawy o ochronie danych osobowych. Praktyczne przygotowanie do pełnienia funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
Szkolenie przedstawiające obowiązki ABI (Administratora Bezpieczeństwa Informacji) w świetle aktualnych zapisów ustawy o ochronie danych osobowych. Praktyczne przygotowanie do pełnienia funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

ISO 27001

ISO 27001

Szkolenia przedstawiające normę ISO/IEC 27001, interpretację wymagań, możliwość zastosowania oraz przygotowania organizacji do audytu certyfikacyjnego. Norma ISO/IEC 27001 to standard dla systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Spełnienie wymagań normy ISO/IEC 27001 można potwierdzić certyfikatem, uznawanym ... rozwiń
Szkolenia przedstawiające normę ISO/IEC 27001, interpretację wymagań, możliwość zastosowania oraz przygotowania organizacji do audytu certyfikacyjnego. Norma ISO/IEC 27001 to standard dla systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Spełnienie wymagań normy ISO/IEC 27001 można potwierdzić certyfikatem, uznawanym na całym świecie, który przyznają niezależne jednostki certyfikacyjny, po pomyślnym przejściu audytu.
Autoryzacje
RESILIA®Szkolenia realizowane przy współpracy z firmą CTPartners S.A. posiadającą akredytację jako podmiot szkoleniowy (Accredited Training Organization) oraz centrum egzaminacyjne (Approved Examination Organization) nadane przez firmę APMG-International (Accredited Examination Institutes) i master-audytora – firmę AXELOS, w zakresie RESILIA™
Kadra trenerska
Trenerzy prowadzący szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji to osoby z bogatym doświadczeniem w realizacji projektów o tej tematyce, występujący zarówno w roli prowadzących szkolenia, konsultantów i kierowników projektów, skutecznie łączący wiedze z różnych dziedzin (CISA®, ITIL®, ISO 27001, ISO 20000 i wiele innych). Posiadają oni wszystkie certyfikaty i akredytacje trenerskie wymagane do prowadzenia szkoleń z tego obszaru, jak również kompetencje interpersonalne związane z przekazywaniem wiedzy.