SZKOLENIA

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Szkolenia omawiające najlepsze praktyki, standardy i przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa informacji. To nie tylko bezpieczeństwo systemów informatycznych, ale również bezpieczeństwo zasobów niematerialnych, tj. wiedzy, danych osobowych i informacji handlowych. Nieznajomość przepisów i zasad ochrony oraz brak wdrożonej polityki bezpieczeństwa informacji wyklucza przedsiębiorstwo z możliwości wykonywania może nieść za sobą poważne skutki, które m.in. wykluczają przedsiębiorstwo z możliwości wykonywania (bądź ubiegania się o możliwość wykonywania) umów związanych z dostępem do informacji niejawnych.

Szkolenia omawiające najlepsze praktyki, standardy i przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa informacji. To nie tylko bezpieczeństwo systemów informatycznych, ale również bezpieczeństwo zasobów niematerialnych, tj. wiedzy, danych osobowych i informacji handlowych. Nieznajomość przepisów i zasad ochrony oraz brak wdrożonej polityki bezpieczeństwa informacji wyklucza przedsiębiorstwo z możliwości wykonywania może nieść za sobą poważne skutki, które m.in. wykluczają przedsiębiorstwo z możliwości wykonywania (bądź ubiegania się o możliwość wykonywania) umów związanych z dostępem do informacji niejawnych.

CISA®

CISA®

Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu na Certified Information Systems Auditora (CISA®), przeprowadzanego przez stowarzyszenie ISACA.
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu na Certified Information Systems Auditora (CISA®), przeprowadzanego przez stowarzyszenie ISACA.

CRISC®

CRISC®

Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC®) przeprowadzanego przez stowarzyszenie ISACA®.
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC®) przeprowadzanego przez stowarzyszenie ISACA®.

CyberSecurity

CyberSecurity

Szkolenia przedstawiające zagrożenia w zakresie cyber-bezpieczeństwa oraz taktyki działania cyberprzestępców, uświadamiające, że pracownikom, że to oni są głównym celem ataków i że wszystkie firmy są równie narażone na ataki. Szkolenia omawiające nowoczesne praktyki zarządzania cyber-bezpieczeństwem oraz kluczowe ... rozwiń
Szkolenia przedstawiające zagrożenia w zakresie cyber-bezpieczeństwa oraz taktyki działania cyberprzestępców, uświadamiające, że pracownikom, że to oni są głównym celem ataków i że wszystkie firmy są równie narażone na ataki. Szkolenia omawiające nowoczesne praktyki zarządzania cyber-bezpieczeństwem oraz kluczowe metody obrony przed cyber-zagrożeniami, w tym testowaniem, monitorowaniem, zarządzaniem incydentami bezpieczeństwa, analizą powłamaniową, zarządzaniem ciągłością działania i strategią zarządzania bezpieczeństwem.

ISO 27001

ISO 27001

Szkolenia przedstawiające normę ISO/IEC 27001, interpretację wymagań, możliwość zastosowania oraz przygotowania organizacji do audytu certyfikacyjnego. Norma ISO/IEC 27001 to standard dla systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Spełnienie wymagań normy ISO/IEC 27001 można potwierdzić certyfikatem, uznawanym ... rozwiń
Szkolenia przedstawiające normę ISO/IEC 27001, interpretację wymagań, możliwość zastosowania oraz przygotowania organizacji do audytu certyfikacyjnego. Norma ISO/IEC 27001 to standard dla systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Spełnienie wymagań normy ISO/IEC 27001 można potwierdzić certyfikatem, uznawanym na całym świecie, który przyznają niezależne jednostki certyfikacyjny, po pomyślnym przejściu audytu.
Kadra trenerska
Trenerzy prowadzący szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji to osoby z bogatym doświadczeniem w realizacji projektów o tej tematyce, występujący zarówno w roli prowadzących szkolenia, konsultantów i kierowników projektów, skutecznie łączący wiedze z różnych dziedzin (CISA®, ITIL®, ISO 27001, ISO 20000 i wiele innych). Posiadają oni wszystkie certyfikaty i akredytacje trenerskie wymagane do prowadzenia szkoleń z tego obszaru, jak również kompetencje interpersonalne związane z przekazywaniem wiedzy.