SZKOLENIA

ITIL® I ZARZĄDZANIE USŁUGAMI

Szkolenia dla pracowników departamentów IT wszystkich szczebli i specjalizacji, dla dostawców rozwiązań IT oraz dla klientów usług IT szukających wsparcia przy wprowadzaniu zmian biznesowych, cyfrowej transformacji oraz rozwoju firmy. Szkolenia pozwalają poznać najlepsze światowe praktyki i trendy zarządzania usługami IT, automatyzacji, ustawicznego doskonalenia i nauki, nowoczesnej organizacji wsparcia, zarządzania relacjami biznesowymi, IT governance i innych, które napędzają 4. rewolucję przemysłową.

Szkolenia dla pracowników departamentów IT wszystkich szczebli i specjalizacji, dla dostawców rozwiązań IT oraz dla klientów usług IT szukających wsparcia przy wprowadzaniu zmian biznesowych, cyfrowej transformacji oraz rozwoju firmy. Szkolenia pozwalają poznać najlepsze światowe praktyki i trendy zarządzania usługami IT, automatyzacji, ustawicznego doskonalenia i nauki, nowoczesnej organizacji wsparcia, zarządzania relacjami biznesowymi, IT governance i innych, które napędzają 4. rewolucję przemysłową.

ITIL® 4 Foundation & Delta ITIL 3-4

ITIL® 4 Foundation & Delta ITIL 3-4

ITIL 4 to zupełnie nowa wersja zbioru najlepszych światowych praktyk zarządzania usługami IT, pokazanych w szerokim kontekście doświadczeń klientów, strumieni wartości i cyfrowej transformacji, obejmuje pularne sposoby działania, takie jak Agile, DevOps i Lean. ITIL 4 Foundation to abecadło każdego specjalisty od ... rozwiń
ITIL 4 to zupełnie nowa wersja zbioru najlepszych światowych praktyk zarządzania usługami IT, pokazanych w szerokim kontekście doświadczeń klientów, strumieni wartości i cyfrowej transformacji, obejmuje pularne sposoby działania, takie jak Agile, DevOps i Lean. ITIL 4 Foundation to abecadło każdego specjalisty od usług cyfrowych i IT.

ITIL® 4 Managing Professional (MP) Transition

ITIL® 4 Managing Professional (MP) Transition

Moduł przejściowy (Bridge) pomiędzy ITIL 3 i 4 przeznaczony wyłącznie dla posiadaczy certyfikatu ITIL Expert lub osób, które uzyskały minimum 17 punktów ze szkoleń ITIL 3, chcących zaktualizować swoją wiedzę o zarządzaniu cyfrowymi usługami. W jednym miejscu można zobaczyć wszystko to co nowe w ITIL 4.
Moduł przejściowy (Bridge) pomiędzy ITIL 3 i 4 przeznaczony wyłącznie dla posiadaczy certyfikatu ITIL Expert lub osób, które uzyskały minimum 17 punktów ze szkoleń ITIL 3, chcących zaktualizować swoją wiedzę o zarządzaniu cyfrowymi usługami. W jednym miejscu można zobaczyć wszystko to co nowe w ITIL 4.

ITIL® 4 Managing Professional (MP)

ITIL® 4 Managing Professional (MP)

Ścieżka ITIL Managing Professional składa się z 4 modułów przedstawiających różne aspekty zarządzania usługami w cyfrowym świecie: Create, Deliver & Support (CDS), Drive Stakeholder Value (DSV), High-Velocity IT (HVIT), Direct, Plan & Improve (DPI). Moduł DPI jest wspólny dla ścieżki Managing Professional i Strategic ... rozwiń
Ścieżka ITIL Managing Professional składa się z 4 modułów przedstawiających różne aspekty zarządzania usługami w cyfrowym świecie: Create, Deliver & Support (CDS), Drive Stakeholder Value (DSV), High-Velocity IT (HVIT), Direct, Plan & Improve (DPI). Moduł DPI jest wspólny dla ścieżki Managing Professional i Strategic Leader, i został umieszczony w tej ostatniej ścieżce.

ITIL® 4 Strategic Leader (SL)

ITIL® 4 Strategic Leader (SL)

Ścieżka ITIL Strategic Leader składa się z 2 zaawansowanych modułów: Direct, Plan & Improve (DPI) oraz Digital & IT Strategy (DIS). Jest idealna dla osób odpowiedzialnych za kierowanie, planowanie i doskonalenie organizacji, za strategię cyfrowa i informatyczną. Moduł DPI jest wspólny dla obu ścieżek – Managing ... rozwiń
Ścieżka ITIL Strategic Leader składa się z 2 zaawansowanych modułów: Direct, Plan & Improve (DPI) oraz Digital & IT Strategy (DIS). Jest idealna dla osób odpowiedzialnych za kierowanie, planowanie i doskonalenie organizacji, za strategię cyfrowa i informatyczną. Moduł DPI jest wspólny dla obu ścieżek – Managing Professional i Strategic Leader.

DevOps

DevOps

Szkolenia omawiające pryncypia, praktyki i kulturę DevOps, poprawiające komunikację, współpracę i integrację rozwoju (Development) i eksploatacji (Operations), tak by skrócić czas realizacji zmian i szybciej dostarczać wartość klientom
Szkolenia omawiające pryncypia, praktyki i kulturę DevOps, poprawiające komunikację, współpracę i integrację rozwoju (Development) i eksploatacji (Operations), tak by skrócić czas realizacji zmian i szybciej dostarczać wartość klientom

Lean IT

Lean IT

Szkolenia dotyczące Lean IT prezentujące zastosowanie pryncypiów lean management w rozwoju i zarządzaniu produktami i usługami IT, w celu ciągłego podnoszenia wartości dostarczanej klientom, eliminowania marnotrawstw oraz kształtowania właściwych zachowań i postaw u pracowników IT.
Szkolenia dotyczące Lean IT prezentujące zastosowanie pryncypiów lean management w rozwoju i zarządzaniu produktami i usługami IT, w celu ciągłego podnoszenia wartości dostarczanej klientom, eliminowania marnotrawstw oraz kształtowania właściwych zachowań i postaw u pracowników IT.

HDI® Support Center Standard

HDI® Support Center Standard

Szkolenia prezentujące najlepsze praktyki dla zespołów zapewniających wsparcie użytkowników systemów i usług IT, oparte o HDI® Support Center Standard oraz HDI® Knowledge-Centered SupportSM. Sprofilowane zostały z myślą o konkretnych rolach w organizacji wsparcia: Specjalistów 1-wszej linii wsparcia, Analityków ... rozwiń
Szkolenia prezentujące najlepsze praktyki dla zespołów zapewniających wsparcie użytkowników systemów i usług IT, oparte o HDI® Support Center Standard oraz HDI® Knowledge-Centered SupportSM. Sprofilowane zostały z myślą o konkretnych rolach w organizacji wsparcia: Specjalistów 1-wszej linii wsparcia, Analityków diagnozujących problemy, Liderów zarządzających grupami wsparcia oraz Menedżerów zarządzających centrum wsparcia.

Business Relationship Management

Business Relationship Management

Szkolenia przedstawiające zasady budowy i utrzymania partnerskich relacji pomiędzy biznesem i informatyką, lepszego zrozumienia wartości, dopasowania działań, zyskania zaufania i stania się strategicznym partnerem. Szkolenia wypełniają lukę dzielącą dostawcę usług, skupionego zazwyczaj na rozwoju własnego potencjału ... rozwiń
Szkolenia przedstawiające zasady budowy i utrzymania partnerskich relacji pomiędzy biznesem i informatyką, lepszego zrozumienia wartości, dopasowania działań, zyskania zaufania i stania się strategicznym partnerem. Szkolenia wypełniają lukę dzielącą dostawcę usług, skupionego zazwyczaj na rozwoju własnego potencjału zasobów i kompetencji specjalistycznych, od biznesu, skoncentrowanego na własnych celach i oczekującego od dostawcy ich zrozumienia i skutecznego wsparcia w ich osiąganiu.

Symulacje biznesowe ITSM

Symulacje biznesowe ITSM

Symulacje biznesowe umożliwiają osobiste doświadczenie korzyści ze stosowania najlepszych praktyk zarządzania usługami IT. Symulacja Apollo 13 wprowadza w świat działania procesów ITSM i relacji pomiędzy nimi; symulacja Polestar ITSM ukierunkowuje na konsekwencje finansowe decyzji podejmowanych przez managerów IT; zaś ... rozwiń
Symulacje biznesowe umożliwiają osobiste doświadczenie korzyści ze stosowania najlepszych praktyk zarządzania usługami IT. Symulacja Apollo 13 wprowadza w świat działania procesów ITSM i relacji pomiędzy nimi; symulacja Polestar ITSM ukierunkowuje na konsekwencje finansowe decyzji podejmowanych przez managerów IT; zaś symulacja Grab@Pizza pokazuje jak decyzje biznesu wpływają na informatykę i na odwrót, i jak ułożyć efektywną współpracę na tej linii.

ISO 20000

ISO 20000

Szkolenia przedstawiające normę ISO/IEC 20000, interpretację wymagań, możliwość zastosowania oraz przygotowania organizacji do audytu certyfikacyjnego. Norma ISO/IEC 20000 to standard dla zarządzania usługami IT. Wytyczne normy powstały w oparciu o bibliotekę ITIL® i są z nimi zgodne. Spełnienie wymagań normy ISO/IEC ... rozwiń
Szkolenia przedstawiające normę ISO/IEC 20000, interpretację wymagań, możliwość zastosowania oraz przygotowania organizacji do audytu certyfikacyjnego. Norma ISO/IEC 20000 to standard dla zarządzania usługami IT. Wytyczne normy powstały w oparciu o bibliotekę ITIL® i są z nimi zgodne. Spełnienie wymagań normy ISO/IEC 20000 można potwierdzić certyfikatem, uznawanym na całym świecie, który przyznają niezależne jednostki certyfikacyjny, po pomyślnym przejściu audytu.

Pozostałe szkolenia

Pozostałe szkolenia

Szkolenia pozwalające na rozwijanie praktycznych umiejętności w kluczowych aspektach zarządzania usługami IT, a także prezentujące model informatyki dwóch prędkości (BiModal IT), odpowiadającej współczesnym wyzwaniom, czyli informatyki stabilnej jak skała (Mode 1), jednocześnie zdolnej do zwinności i płynnego ... rozwiń
Szkolenia pozwalające na rozwijanie praktycznych umiejętności w kluczowych aspektach zarządzania usługami IT, a także prezentujące model informatyki dwóch prędkości (BiModal IT), odpowiadającej współczesnym wyzwaniom, czyli informatyki stabilnej jak skała (Mode 1), jednocześnie zdolnej do zwinności i płynnego dostosowania się do zmieniających się wymagań (Mode 2). Zastosowanie Agile, Kanban, DevOps, ITIL® oraz Lean IT do budowy bimodalnej informatyki
Autoryzacje

Firma Asseco Data Systems S.A. posiada akredytację jako podmiot szkoleniowy (Training Organization) oraz centrum egzaminacyjne (Approved Examination Organization) nadane przez firmę PeopleCert – jedynego podmiotu (Examination Institutes) uprawnionego przez akredytora, którym jest firma AXELOS, w zakresie ITIL®; PRINCE2®; PRINCE2Agile®; MSP®; M_o_R®; MoP®.
Firma Asseco Data Systems S.A. posiada akredytację jako podmiot szkoleniowy (Training Organization) w zakresie LeanIT®, DevOps.

Firma Asseco Data Systems S.A. posiada akredytację jako podmiot szkoleniowy (Accredited Training Organization) nadane przez firmę APMG-International (Accredited Examination Institutes) w zakresie Business Relationship Management Professional® zgodnie ze schematem Business Relationship Management Institute (BRMI®), Agile Project Management®; Agile Program Management®; Agile Business Analysis®, Change Management™.

Firma Asseco Data Systems S.A. jest Partnerem HDI® (Help Desk Institute) i posiada akredytację HDI® na prowadzenie szkoleń i egzaminów HDI® Support Center Certification oraz HDI® Knowledge-Centered SupportSM.

Kadra trenerska
Trenerzy prowadzący szkolenia z zakresu ITIL®, Lean IT®, HDI®, DevOps®, BRM i innych modeli zarządzania usługami IT to osoby o największym doświadczeniu w tej dziennie w Polsce, które prowadzą projekty transformacji organizacji IT do modelu usługowego u klientów i chętnie dzielą się swoim doświadczeniem z uczestnikami szkoleń. Nasi trenerzy legitymują się certyfikatami ITIL® Expert, wymaganymi akredytacjami trenerskimi oraz kompetencjami związanymi z prowadzeniem szkoleń, symulacji i warsztatów. To ludzie z wieloletnim doświadczeniem w roli trenerów, konsultantów i kierowników projektów, skutecznie łączący najlepsze elementy różnych metodyk i podejść (ITIL®, Lean IT®, HDI®, BRM, ISO 20000, PRINCE2®, Agile, SCRUM, DevOps i wiele innych), i dostosowujący je do potrzeb konkretnej organizacji.