Menu
Zamknij menu
Zaloguj się
Wybrany termin
  Język
  Lokalizacja
  Forma szkolenia
  netto
  Dodaj do koszyka
  Asseco Academy » Terminarz szkoleń » CISA – Certified Information Systems Auditor

  Szkolenie BI_CISA_ASI_Z

  CISA – Certified Information Systems Auditor

  Akredytacja

  • Opis szkolenia
  • Zakres
  • Informacje dodatkowe
  • Gwarancje
  • Egzamin

  Opis szkolenia

  Wielu twierdzi, że zna się na bezpieczeństwie systemów informatycznych. Jednak tylko niektórzy mogą to udowodnić.

  4-dniowe akredytowane szkolenie Certified Information Systems Auditor (CISA) jest prowadzone zgodnie z programem i z materiałami przygotowanymi przez Information Systems Audit and Control Association (ISACA) i przygotowuje do zdania międzynarodowego egzaminu CISA.

  Certyfikat CISA to jeden z najbardziej prestiżowych, rozpoznawalnych i docenianych na świecie specjalistycznych certyfikatów w obszarze bezpieczeństwa informacji i audytu. Certyfikat CISA jest wydawany przez ISACA po zdaniu egzaminu jako dowód posiadania kwalifikacji oraz stosowania najlepszych praktyk.

  W Polsce certyfikat CISA jest wymieniony w Ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz Ustawie o finansach publicznych jako uprawnienie do audytu systemów teleinformatycznych.

   

  Czego się nauczysz

  • Dowiesz się, jak zaplanować i przeprowadzić audyt zgodnie ze standardami audytu systemów informatycznych oraz strategią audytu opartą na ryzyku
  • Będziesz potrafił lepiej komunikować się zarówno z osobami reprezentującymi biznes, jak i technologię, w czasie zadań audytowych.
  • Nauczysz się, jak ocenić strategię IT pod kątem zgodności ze strategią i celami organizacji, jak ocenić efektywność ładu i zarządzania IT oraz, jak ocenić polityki i praktyki pod kątem zgodności z wymogami regulacyjnymi i prawnymi.
  • Będziesz potrafił ocenić, czy uzasadnienie biznesowe dla zmian w systemach informatycznych spełnia cele biznesowe.
  • Będziesz potrafił ocenić politykę i praktyki zarządzania projektami na wszystkich etapach cyklu życia systemu informatycznego.
  • Będziesz potrafił ocenić politykę i praktyki zarządzania zmianami, konfiguracją, wydaniami i poprawkami.
  • Dowiesz się, jak zweryfikować zdolność organizacji do zapewnienia ciągłości działania biznesu.
  • Będziesz potrafił lepiej ocenić ryzyka i zagrożenia oraz nadawać im priorytety z punktu widzenia ochrony biznesu.
  • Będziesz potrafił ocenić politykę i praktyki organizacji w zakresie bezpieczeństwa i prywatności informacji.
  • Dowiesz się, jak przeprowadzić testy bezpieczeństwa w celu identyfikacji potencjalnych zagrożeń i podatności.
  • Nauczysz się, jak ocenić potencjalne szanse i zagrożenia związane z pojawiającymi się technologiami, regulacjami i praktykami branżowymi.
  • Przygotujemy Cię do egzaminu Certified Information Systems Auditor (CISA).

   

  Do kogo skierowane jest szkolenie

  • Audytorzy zewnętrzni i wewnętrzni IT
  • Administratorzy i oficerowie bezpieczeństwa informatycznego
  • Administratorzy sieci i systemów informatycznych
  • Dyrektorzy, menedżerowie, specjaliści i konsultanci odpowiedzialni za ład korporacyjny, ryzyko i zgodność (Governance, Risk, Compliance)
  • Dyrektorzy, menedżerowie, specjaliści i konsultanci ds. audytu IT
  • Dyrektorzy i kadra kierownicza departamentów IT i departamentów bezpieczeństwa
  • Osoby zainteresowane tematyką bezpieczeństwa i audytu IT, chcące podnieść swoje kwalifikacje i zostać Certified Information Systems Auditor (CISA).

   

  Wymagania wstępne

  Brak

  Zakres

  • Wprowadzenie do kursu
  • Obszar 1: Proces audytowania systemów informatycznych (The Process of Auditing Information Systems)
  • Obszar 2: Ład i zarządzanie IT (Governance and Management of IT)
  • Obszar 3: Nabywanie, rozwój i wdrażanie systemów informatycznych (Information Systems Acquisition, Development and Implementation)
  • Obszar 4: Eksploatacja, utrzymanie i wsparcie systemów informatycznych (Information Systems Operations, Maintenance and Support)
  • Obszar 5: Ochrona zasobów informacyjnych (Protection of Information Assets)
  • Próbny egzamin CISA
  • Wskazówki i porady przed egzaminem
  • Podsumowanie szkolenia

   

  Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne ułatwiające zrozumienie omawianych zagadnień.

   

  Aby uzyskać certyfikat CISA, kandydat musi spełnić następujące wymagania:

  • Zdać egzamin CISA
  • Potwierdzić co najmniej 5-letnie łączne doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzanie ryzykiem IT i kontroli systemów informatycznych (wniosek należy złożyć do ISACA w ciągu 5 lat od daty zdania egzaminu)
  • Przestrzegać Kodeksu Etyki Zawodowej ISACA
  • Przestrzegać zasad ciągłego doskonalenia zawodowego (CPE).

  Informacje dodatkowe

  W cenie szkolenia uczestnik otrzymuje

  • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych CISA akredytowanych przez ISACA
  • Oficjalny eBook CISA przygotowujący do egzaminu (Exam Review Manual)
  • 12-miesięczną subskrypcję bazy pytań egzaminacyjnych i odpowiedzi (CISA Exam Question, Answer and Explanation)

  Istnieje możliwość dodatkowego zakupu:

  • Voucher na egzamin CISA.

   

  Organizacja szkolenia

  • Rodzaj szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
  • Forma realizacji: stacjonarnie lub zdalnie; więcej informacji: Formy Szkoleń Asseco Academy
  • Język szkolenia: polski
  • Język materiałów: angielski
  • Wielkość grupy: do 14 uczestników

   

  Organizacja szkolenia w formie stacjonarnej

  • Szkolenie realizowane w godz. 09:00-17:00.
  • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych w formie papierowej

   

  Organizacja szkolenia w Wirtualnej Klasie

  • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do zdalnej sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
  • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-15:30
  • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym 60-minutową na lunch, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy; szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie z grupą
  • W ciągu dnia pracy będzie kilka przerw, w tym 60-minutowa przerwa na lunch oraz 10-minutowe przerwy na kawę po każdej godzinie szkolenia
  • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych dystrybuowany jest w formie elektronicznej

   

  Akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. (Asseco Academy) przyznana przez Information Systems Audit and Control Association (ISACA) oraz APMG-International Limited.

  CISA®, jest zastrzeżonym znakiem towarowym Information Systems Audit and Control Association, Inc (ISACA), zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

   

  Gwarancje

  • Gwarancja terminu szkolenia

   Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną

   Warunki programu

   1. Planowane terminy kursów objętych programem mogą zostać zmienione wyłącznie w przypadku wystąpienia problemów natury organizacyjnej lub technicznej niezależnych od Asseco Data Systems powodujących, że przeprowadzenie kursu nie jest możliwe, a których nie można było przewidzieć. Wówczas Klient zostanie pisemnie poinformowany o okolicznościach oraz otrzyma propozycję kolejnego możliwego terminu.
   2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 oraz zmiany terminu kursu objętego programem, Klient zostanie poinformowany o ww. okolicznościach, nowych terminach kursu oraz w ramach rekompensaty otrzyma dodatkowy rabat w wysokości 10% bez względu na wysokość wcześniej uzyskanych rabatów.
  • Gwarancja 100% satysfakcji

   Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.

   Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

   Warunki programu

   1. Gwarancja satysfakcji dotyczy szkoleń Asseco Academy realizowanych w grupach otwartych zgodnie z ich kalendarzem i obowiązuje w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia lub 12 miesięcy w przypadku Klienów, którzy posiadają podpisaną umowę partnerską z Asseco Data Systems
   2. Osoba korzystająca z programu ma prawo do ponownego, jednokrotnego udziału w danym szkoleniu w dowolnie wybranym przez siebie terminie i miejscu spośród dostępnych terminów imiejsc, w których dane szkolenie zostanie potwierdzone do realizacji przez Asseco Data Systems.
   3. Osoba biorąca ponowny udział w danym szkoleniu korzysta z materiałów szkoleniowych otrzymanych podczas pierwszego szkolenia
  • Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

   Warunki programu

   1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników o zbieżnych potrzebach rozwojowych i oczekiwaniach wobec zakresu szkolenia.
  • Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

   Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.

   Warunki programu

   1. Program daje możliwość uczestnictwa w roli słuchacza w 3-godzinnej sesji dowolnego szkolenia, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji przez Asseco Data Systems.
   2. Uczestnictwo w programie nie uprawnia do dostępu do laboratoriów, otrzymania materiałów szkoleniowych oraz cateringu.
  • Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

   Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.

   Warunki programu

   1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników.
   2. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie Sali szkoleniowej lub konferencyjnej niezbędnej do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu.

  Egzamin

  • Exam Certified Information Systems Auditor (CISA)
   • Rodzaj egzaminu: test wielokrotnego wyboru (1 prawidłowa odpowiedź z 4);
   • Język egzaminu: angielski;
   • Liczba pytań: 150;
   • Czas trwania: 4 godziny;
   • Próg zdawalności: 450 punktów lub więcej (skala od 200 do 800 punktów);
   • Wersja egzaminu: voucher na egzamin online CISA realizowany w systemie ISACA; voucher jest wysyłany na adres e-mail uczestnika najpóźniej następnego dnia po szkoleniu;
   • Termin egzaminu uczestnik ustala bezpośrednio w systemie ISACA po zalogowaniu na swoje konto;
   • Warunki przystąpienia: brak;
   • Egzamin jest nadzorowany przez ISACA; wymagane jest potwierdzenie tożsamości dokumentem ze zdjęciem oraz włączona kamera i mikrofon w trakcie egzaminu;
   • Podczas egzaminu w pomieszczeniu nie mogą przebywać osoby trzecie;
   • Brak możliwości korzystania z pomocy naukowych;
   • Ważność vouchera: 12 miesięcy.

  Harmonogram szkoleń

  Zdalnie

  … jeśli cenisz sobie możliwość nauki z trenerem i innymi uczestnikami, z dowolnego miejsca bez konieczności dojazdu.

  Stacjonarnie

  … jeśli chesz się uczyć, siedząc w jednej sali z trenerem i innymi uczestnikami.

  Online

  … jeśli chcesz uczyć się z materiałów dostępnych przez interenet w dowolnym miejscu o dowolnym czasie

  Filtry:

  Szkolenie: BI_CISA_ASI_Z

  CISA – Certified Information Systems Auditor

  Data
  Forma
  Język
  Dodatkowe informacje
  Cena
  10.09 – 13.09
   Oferta
   Wirtualna klasa
   polski
   4 590 zł 4 490 złnetto
   Dodaj do koszyka
   05.11 – 08.11
    Oferta
    Wirtualna klasa
    polski
    4 590 zł 4 490 złnetto
    Dodaj do koszyka

    Filtry:

    Szkolenie: BI_CISA_ASI_Z

    CISA – Certified Information Systems Auditor

    Data
    Lokalizacja
    Język
    Dodatkowe informacje
    Cena

    Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

    Filtry:

    Szkolenie: BI_CISA_ASI_Z

    CISA – Certified Information Systems Auditor

    Dostęp do szkolenia
    Forma
    Język
    Dodatkowe informacje
    Cena

    Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

    Szukasz szkolenia w innym terminie?

    Chcesz wiedzieć więcej?

    • Wszystkie
    • Artykuł
    • Broszura

    Check out the opinions of satisfied customers

     Mogą cię zaintersować …

     Proponowane szkolenia

     Przepraszamy, brak artykułów w wybranej kategorii.

     Chcesz z nami porozmawiać?rnrn

     Zadzwoń do nas: tel. 801 30 30 30