Architektura biznesu i IT / TOGAF

AB_AEA Agile Enterprise Architecture

Czas trwania:

1 dzień / 8 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 400,00 zł
Cena promocyjna: 1 300,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 1 150,00 zł
Cena promocyjna: 1 050,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 1 150,00 zł
Cena promocyjna: 1 050,00 zł
Informacje o szkoleniu
Agile Enterprise Architecture jest jednodniowym autorskim szkoleniem, które zapoznaje uczestników z obecnymi trendami w zakresie połączenia zdobywającego dużą popularność podejścia zwinnego z zarządzaniem architekturą korporacyjną.
 
Czego się nauczysz
 • definicje i kluczowe koncepcje architektury korporacyjnej
 • kluczowe pojęcia z obszaru Agile
 • możliwości połączenia podejścia top-down charakterystycznego dla architektury korporacyjnej z podejściem bottom-up występującego w pracy zgodnej z metodami obszaru Agile.
Do kogo skierowane jest to szkolenie
Architekci korporacyjni, biznesowi, IT, analitycy biznesowi, kadra zarządzająca i liderzy zespołów IT, członkowie zespołów zwinnych, konsultanci, osoby zainteresowane obszarami architektury korporacyjnej, ładu architektonicznego, strategii oraz relacjami biznes-IT.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia

Szkolenie Agile Enterprise Architecture przedstawia podejście do architektury korporacyjnej, które pozwala uwzględnić z jednej strony szybko zmieniające się otoczenie a z drugiej coraz częściej stosowane zwinne podejście do dostarczania rozwiązań. Architektura korporacyjna stanowiąca metodę na przełożenie strategii organizacji na bieżące zmiany i transformacje jest postrzegana jako podejście tradycyjne. Takie rozumienie – polegające na szczegółowym zaprojektowaniu i zaplanowaniu szczegółów transformacji – wydaje się stać w sprzeczności podejściem zwinnym, którego podstawową charakterystyką jest oddolnie tworzony projekt z planowaniem w bardzo krótkim horyzoncie czasowym umożliwiającym tworzenie na bieżąco korzyści. Podczas szkolenia omawiane są możliwości powiązania obu tych podejść. Podstawowe tematy poruszane podczas tego szkolenia to:

 • przypomnienie podstawowych zagadnień architektury korporacyjnej
 • filozofia Agile oraz podstawowe pojęcia, praktyki i standardy świata Agile
 • Agile Enterprise a Agile Enterprise Architecture
 • model ADM z metodyki TOGAF® i sposoby dostosowania cyklu ADM do podejścia zwinnego
 • praktyki Agile oraz zastosowanie tych praktyk do zarządzania architekturą korporacyjną
 • zastosowanie narzędzi architektury korporacyjnej takich jak modele, standardy, wzorce architektoniczne do podejścia zwinnego
 • miejsce architektury w metodykach zwinnych
 • wykorzystanie architektury korporacyjnej na styku z projektami dostarczającymi rozwiązania w sposób zwinny
Informacje dodatkowe

Informacje o szkoleniu

 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: polski
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
 • W cenie szkolenia: materiał szkoleniowy
 • Akredytacja: autorskie szkolenie Asseco Data Systems S.A.
Dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa w Wirtualnej Klasie
 • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
 • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-15:30.
 • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
 • Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco

Terminy szkoleń

Wirtualna klasa
Od 04-03 do 04-03-2022