Menu
Zamknij menu
Zaloguj się
Asseco Academy » Katalog szkoleń » Agile Enterprise Architecture

Szkolenie AB_AEA

Agile Enterprise Architecture

Akredytacja

 • Opis szkolenia
 • Zakres
 • Gwarancje

Opis szkolenia

Agile Enterprise Architecture jest jednodniowym autorskim szkoleniem, które zapoznaje uczestników z obecnymi trendami w zakresie połączenia zdobywającego dużą popularność podejścia zwinnego z zarządzaniem architekturą korporacyjną.
 
Czego się nauczysz
 • definicje i kluczowe koncepcje architektury korporacyjnej
 • kluczowe pojęcia z obszaru Agile
 • możliwości połączenia podejścia top-down charakterystycznego dla architektury korporacyjnej z podejściem bottom-up występującego w pracy zgodnej z metodami obszaru Agile.

Do kogo skierowane jest to szkolenie

Architekci korporacyjni, biznesowi, IT, analitycy biznesowi, kadra zarządzająca i liderzy zespołów IT, członkowie zespołów zwinnych, konsultanci, osoby zainteresowane obszarami architektury korporacyjnej, ładu architektonicznego, strategii oraz relacjami biznes-IT.

Zakres

Szkolenie Agile Enterprise Architecture przedstawia podejście do architektury korporacyjnej, które pozwala uwzględnić z jednej strony szybko zmieniające się otoczenie a z drugiej coraz częściej stosowane zwinne podejście do dostarczania rozwiązań. Architektura korporacyjna stanowiąca metodę na przełożenie strategii organizacji na bieżące zmiany i transformacje jest postrzegana jako podejście tradycyjne. Takie rozumienie – polegające na szczegółowym zaprojektowaniu i zaplanowaniu szczegółów transformacji – wydaje się stać w sprzeczności podejściem zwinnym, którego podstawową charakterystyką jest oddolnie tworzony projekt z planowaniem w bardzo krótkim horyzoncie czasowym umożliwiającym tworzenie na bieżąco korzyści. Podczas szkolenia omawiane są możliwości powiązania obu tych podejść. Podstawowe tematy poruszane podczas tego szkolenia to:

 • przypomnienie podstawowych zagadnień architektury korporacyjnej
 • filozofia Agile oraz podstawowe pojęcia, praktyki i standardy świata Agile
 • Agile Enterprise a Agile Enterprise Architecture
 • model ADM z metodyki TOGAF® i sposoby dostosowania cyklu ADM do podejścia zwinnego
 • praktyki Agile oraz zastosowanie tych praktyk do zarządzania architekturą korporacyjną
 • zastosowanie narzędzi architektury korporacyjnej takich jak modele, standardy, wzorce architektoniczne do podejścia zwinnego
 • miejsce architektury w metodykach zwinnych
 • wykorzystanie architektury korporacyjnej na styku z projektami dostarczającymi rozwiązania w sposób zwinny

Gwarancje

 • Gwarancja terminu szkolenia

  Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną

  Warunki programu

  1. Planowane terminy kursów objętych programem mogą zostać zmienione wyłącznie w przypadku wystąpienia problemów natury organizacyjnej lub technicznej niezależnych od Asseco Data Systems powodujących, że przeprowadzenie kursu nie jest możliwe, a których nie można było przewidzieć. Wówczas Klient zostanie pisemnie poinformowany o okolicznościach oraz otrzyma propozycję kolejnego możliwego terminu.
  2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 oraz zmiany terminu kursu objętego programem, Klient zostanie poinformowany o ww. okolicznościach, nowych terminach kursu oraz w ramach rekompensaty otrzyma dodatkowy rabat w wysokości 10% bez względu na wysokość wcześniej uzyskanych rabatów.
 • Gwarancja 100% satysfakcji

  Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.

  Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

  Warunki programu

  1. Gwarancja satysfakcji dotyczy szkoleń Asseco Academy realizowanych w grupach otwartych zgodnie z ich kalendarzem i obowiązuje w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia lub 12 miesięcy w przypadku Klienów, którzy posiadają podpisaną umowę partnerską z Asseco Data Systems
  2. Osoba korzystająca z programu ma prawo do ponownego, jednokrotnego udziału w danym szkoleniu w dowolnie wybranym przez siebie terminie i miejscu spośród dostępnych terminów imiejsc, w których dane szkolenie zostanie potwierdzone do realizacji przez Asseco Data Systems.
  3. Osoba biorąca ponowny udział w danym szkoleniu korzysta z materiałów szkoleniowych otrzymanych podczas pierwszego szkolenia
 • Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

  Warunki programu

  1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników o zbieżnych potrzebach rozwojowych i oczekiwaniach wobec zakresu szkolenia.
 • Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

  Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.

  Warunki programu

  1. Program daje możliwość uczestnictwa w roli słuchacza w 3-godzinnej sesji dowolnego szkolenia, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji przez Asseco Data Systems.
  2. Uczestnictwo w programie nie uprawnia do dostępu do laboratoriów, otrzymania materiałów szkoleniowych oraz cateringu.
 • Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

  Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.

  Warunki programu

  1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników.
  2. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie Sali szkoleniowej lub konferencyjnej niezbędnej do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu.

Harmonogram szkoleń

Zdalnie

… jeśli cenisz sobie możliwość nauki z trenerem i innymi uczestnikami, z dowolnego miejsca bez konieczności dojazdu.

Stacjonarnie

… jeśli chesz się uczyć, siedząc w jednej sali z trenerem i innymi uczestnikami.

Online

… jeśli chcesz uczyć się z materiałów dostępnych przez interenet w dowolnym miejscu o dowolnym czasie

Filtry:

Szkolenie: AB_AEA

Agile Enterprise Architecture

Data
Forma
Język
Dodatkowe informacje
Cena
24.11 – 24.11
  Oferta
  Wirtualna klasa
  polski
  1 300 zł 990 złnetto
  Dodaj do koszyka

  Filtry:

  Szkolenie: AB_AEA

  Agile Enterprise Architecture

  Data
  Lokalizacja
  Język
  Dodatkowe informacje
  Cena

  Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

  Filtry:

  Szkolenie: AB_AEA

  Agile Enterprise Architecture

  Dostęp do szkolenia
  Forma
  Język
  Dodatkowe informacje
  Cena

  Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

  Szukasz szkolenia w innym terminie?

  Chcesz wiedzieć więcej?

  • Wszystkie
  • Artykuł
  • Broszura

  Sprawdź co o naszych szkoleniach mówią uczestnicy…

   Mogą Cię zaintersować …

   Przepraszamy, brak artykułów w wybranej kategorii.

   Chcesz z nami porozmawiać?

   Zadzwoń do nas: tel. 801 30 30 30