Zarządzanie projektami i programami / Agile, Scrum

Agile_CA Agile Change Agent

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 2 200,00 zł
Cena promocyjna: 1 650,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 1 600,00 zł
Cena promocyjna: 1 350,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 1 600,00 zł
Cena promocyjna: 1 350,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu

Dwudniowe, akredytowane warsztaty Agile Change Agent realizują podstawę programową, której znajomość jest niezbędna dla uzyskania międzynarodowego certyfikatu Agile Change Agent. Ponadto, warsztaty są doskonałą okazją do poznania, a następnie wykorzystania w praktyce praktycznych narzędzi konsultingu zarządzania zmianą w stylu zwinnym. Uzupełnieniem zagadnień poruszanych w trakcie zajęć jest książka Agile Change Management, autorstwa Melanie Franklin, która opracowała wiele publikacji, szkoleń i warsztatów dotyczących zwinnego zarządzania zmianą. Melanie Franklin jest międzynarodowym autorytetem w zakresie konsultingu zarządzania zmianą.

Warsztaty Agile Change Agent umożliwiają realizację ćwiczeń oraz przeprowadzenie interaktywnych dyskusji na temat wspierania organizacji w zwinnym zarządzaniu zmianą, jednocześnie przygotowując do egzaminu, do którego uczestnicy mogą podejść po zakończeniu warsztatów, dzięki:

 • Poruszeniu obszarów testowanych na egzaminie.
 • Udzieleniu wskazówek dotyczących korzystania z książki, zwiększających szanse sukcesu egzaminacyjnego.
 • Przećwiczeniu praktycznych narzędzi konsultingowych, możliwych do wykorzystania w realnym projekcie zmiany.
Uczestnicy otrzymują możliwość zakupienia książki Melanie Franklin Agile Change Management. Posiadanie tego podręcznika jest wymagane w przypadku osób, które zdecydują się na zdawanie egzaminu. Wtedy w cenę egzaminu wliczony jest podręcznik "Agile Change Management: A Practical Framework for Successful Change Planning and Implementation".
 
Czego się nauczysz
W rezultacie warsztatów, uczestnicy będą w stanie wesprzeć organizacje, w których pracują w procesie zarządzania zmianą. Dotyczy to całego procesu, od momentu pojawienia się pomysłu na zmianę w firmie, poprzez planowanie podejścia do zarządzania zmianą, aż do osiągnięcia korzyści. Po zakończeniu sesji, uczestnicy będą umieli rozpoznać i zaplanować iteracje inicjatywy zmiany, zastosować priorytetyzację wymagań oraz zdefiniować korzyści. Będą oni także wiedzieli jakie są pryncypia tworzenia znaczących relacji z interesariuszami oraz kultury organizacyjnej, inspirującej ludzi do autentycznego wprowadzania zmian.
 
Do kogo skierowane jest to szkolenie
Warsztaty skierowane są do osób, które aktywnie uczestniczą – lub będą uczestniczyć - w zarządzaniu zmianą w organizacji. Osoby te mogą mieć kompetencje w obszarze metodyk zarządzania, takich jak: AgilePM®, Change Management, czy Facilitation lub też w zakresie innych metodyk zarządzania projektami, np. PRINCE2®.
 
Wymagania wstępne
 • Doświadczenie w pracy w zespole projektowym lub zespole zarządzania zmianą – Should Have.
 • Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania ludźmi w stylu zwinnym – Must Have.
 • Chęć empatycznego pomagania ludziom w procesie zmiany, poprzez profesjonalne wspieranie ich w rozwoju i uczeniu się nowych kompetencji – Must Have.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Zrozumienie znaczenia zarządzania zmianą w organizacji – zarządzanie projektami a zarządzanie zmianą.
 • Road Map – struktura, podstawowe produkty i cele.
 • Koncepcja agile versus zarządzanie zmianą.
 • Iteracja 1: określanie podejścia do zarządzania zmianą przed rozpoczęciem inicjatywy zmiany (5 kluczowych dokumentów) i definiowanie zmiany.
 • Iteracja 2: tworzenie nowych rozwiązań versus wdrażanie nowych zachowań.
 • Inicjatywa zmiany w kontekście zarządzania korzyściami – sieć zależności.
 • Zrozumienie uwarunkowań organizacyjnych: kontekst rynkowy, gotowość na zmianę, identyfikacja interesariuszy (Community Map).
 • Pięć elementów osobistego przywództwa.
 • Znaczenie wytrwałości i konsekwencji w zarządzaniu zmianą.
 • Empatia jako niezbędny komponent przekonywania innych do nowych sposobów pracy.
 • Środowisko dla zmiany w kontekście kultury organizacyjnej, która wspiera zmianę (Change Management Strategy).
 • Znaczenie wewnętrznej motywacji dla powodzenia inicjatywy zmiany.
Informacje dodatkowe
 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: angielski i polski
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
 • W cenie szkolenia:  akredytowane materiały szkoleniowe.
 • Cena szkolenia nie zawiera ceny egzaminu oraz książki Agile Change Management
 • Cena egzaminu z książką: „Agile Change Management: A Practical Framework for Successful Change Planning and Implementation” Melanie Franklin – 950 zł
 • Cena książki opcjonalnie dla osób, które nie podchodzą do egzaminu: 250 zł
 • Warunki i cena egzaminu zostały przedstawione w zakładce: Egzamin
 • Akredytacja: akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez APMG international.

 

Wirtualna Klasa:

 • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
 • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-15:30.
 • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
 • Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
 • Egzaminy realizowane są w formie voucherów.

egz_Agile_CA - Egzamin Agile Change Agent

Cena netto egzaminu [1 osoba]: 950 PLN

 • Warunki przystąpienia: ukończenie akredytowanych warsztatów Agile Change Agent, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu
 • Forma egzaminu: elektroniczna - voucher do zrealizowania w ciągu 3 miesięcy od zakończenia warsztatów
 • W cenę egzaminu wliczony jest podręcznik „Agile Change Management: A Practical Framework for Successful Change Planning and Implementation” Melanie Franklin
 • Język egzaminu: angielski
 • Metoda: test jednokrotnego wyboru
 • Czas trwania: 40 minut
 • Liczba pytań: 50
 • Egzamin zalicza: 50% poprawnych odpowiedzi (25 punktów)

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Wirtualna klasa
Od 27-01 do 28-01-2022 brak ikony
Od 10-02 do 11-02-2022