Menu
Zamknij menu
Zaloguj się
 • Opis szkolenia
 • Zakres
 • Informacje dodatkowe
 • Gwarancje
 • Egzamin

Opis szkolenia

2-dniowe, akredytowane warsztaty Agile Change Agent realizują podstawę programową, której znajomość jest niezbędna dla uzyskania międzynarodowego certyfikatu Agile Change Agent. Są doskonałą okazją do poznania, a następnie wykorzystania w praktyce praktycznych narzędzi konsultingu zarządzania zmianą w stylu zwinnym.

Uzupełnieniem zagadnień poruszanych w trakcie zajęć jest książka Agile Change Management, autorstwa Melanie Franklin, która opracowała wiele publikacji, szkoleń i warsztatów dotyczących zwinnego zarządzania zmianą. Melanie Franklin jest międzynarodowym autorytetem w zakresie konsultingu zarządzania zmianą.

Szkolenie przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat Agile Change Agent® wydany przez APMG.

 

Czego się nauczysz

 • Jak wesprzeć własną organizację w procesie zarządzania zmianą
 • Podejścia do całego procesu zarządzania zmianą, od momentu pojawienia się pomysłu na zmianę, poprzez planowanie podejścia do zarządzania zmianą, aż do osiągnięcia korzyści.
 • Rozpoznawać i planować iteracje inicjatywy zmiany, stosować priorytetyzację wymagań oraz definiować korzyści
 • Stosować pryncypia tworzenia znaczących relacji z interesariuszami oraz kultury organizacyjnej, inspirującej ludzi do autentycznego wprowadzania zmian
 • Stosowania nowoczesnych i bardziej zaawansowanych metod zarządzania programami, dzięki czemu z sukcesem poprowadzisz zwinne programy
 • Różnych stylów zarządzania potrzebne do skutecznego prowadzenia udanych programów
 • Czym różnią się programy zwinne do tradycyjnych, dzięki czemu będziesz w stanie sam dostosować metody zarządzania do sytuacji w swojej organizacji
 • Łączenia zwinnych metod zarządzania z tradycyjnymi, aby zapewnić ciągłe dostosowywanie się do zmieniającego się otoczenia biznesowego
 • Jak współpracować z wszystkimi zainteresowanymi stronami programu i jak promować taką współpracę, dzięki czemu będziesz miał stały wglądu w to, co się dzieje w programie
 • W jaki sposób osiągnąć lepszą komunikację i kontrolę nad programami bez przekraczania budżetu programu, ram czasowych i wizji

 

Do kogo skierowane jest szkolenie

 • Wszystkie osoby które aktywnie uczestniczą – lub będą uczestniczyć – w zarządzaniu zmianą w organizacji.
 • Osoby te mogą mieć kompetencje w obszarze metodyk zarządzania, takich jak: AgilePM®, Change Management, czy Facilitation lub też w zakresie innych metodyk zarządzania projektami, np. PRINCE2®

 

Wymagania wstępne

 • Doświadczenie w pracy w zespole projektowym lub zespole zarządzania zmianą – Should Have
 • Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania ludźmi w stylu zwinnym – Must Have
 • Chęć empatycznego pomagania ludziom w procesie zmiany, poprzez profesjonalne wspieranie ich w rozwoju i uczeniu się nowych kompetencji – Must Have

Zakres

 • Zrozumienie znaczenia zarządzania zmianą w organizacji : (zarządzanie projektami a zarządzanie zmianą)
 • Road Map : (struktura, podstawowe produkty i cele)
 • Koncepcja Agile versus zarządzanie zmianą
 • Iteracja 1: określanie podejścia do zarządzania zmianą przed rozpoczęciem inicjatywy zmiany (5 kluczowych dokumentów) i definiowanie zmiany
 • Iteracja 2: tworzenie nowych rozwiązań versus wdrażanie nowych zachowań
 • Inicjatywa zmiany w kontekście zarządzania korzyściami – sieć zależności
 • Zrozumienie uwarunkowań organizacyjnych: kontekst rynkowy, gotowość na zmianę, identyfikacja interesariuszy (Community Map)
 • Pięć elementów osobistego przywództwa
 • Znaczenie wytrwałości i konsekwencji w zarządzaniu zmianą
 • Empatia jako niezbędny komponent przekonywania innych do nowych sposobów pracy
 • Środowisko dla zmiany w kontekście kultury organizacyjnej, która wspiera zmianę (Change Management Strategy)
 • Znaczenie wewnętrznej motywacji dla powodzenia inicjatywy zmiany
 • Sesja egzaminacyjna dla osób przystępujących do egzaminu

Informacje dodatkowe

 • W cenie szkolenia uczestnik otrzymuje

  • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych w języku polskim i angielskim
  • Przykładowe pytania egzaminacyjne wraz z wyjaśnieniami

  Istnieje możliwość dodatkowego zakupu:

  • Egzaminu
  • Książki Melanie Franklin „Agile Change Management: A Practical Framework for Successful Change Planning and Implementation” w j. angielskim w formie papierowej

   

  Informacje o szkoleniu

  • Rodzaj szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
  • Forma realizacji: stacjonarnie lub zdalnie. Więcej informacji: Formy Szkoleń Asseco Academy
  • Język szkolenia: polski
  • Język materiałów: angielski
  • Wielkość grupy: do 12 uczestników

   

  Organizacja szkolenia w formie stacjonarnej:

  • Szkolenie realizowane w godzinach 09:00-16:00.
  • Osoby przystępujące w trakcie szkolenia do egzaminu proszone są o rezerwację swojej dyspozycyjności do godziny 17:00.
  • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych w formie papierowej

   

  Organizacja szkolenia w Wirtualnej Klasie:

  • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do zdalnej sesji szkoleniowej  w godz. 8:30-8:50
  • Szkolenie realizowane jest w godz. 9:00-16:00.
  • Osoby przystępujące w trakcie szkolenia do egzaminu proszone są o rezerwację swojej dyspozycyjności do godziny 17:00.
  • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie z grupą
  • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych dystrybuowany jest w formie elektronicznej

  Akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez APMG International.

  APMG International™ logo jest znakiem towarowym spółki APM Group Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Agile Change Agent® jest zarejestrowanym znakiem towarowym spółki APM Group Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Gwarancje

 • Gwarancja terminu szkolenia

  Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną

  Warunki programu

  1. Planowane terminy kursów objętych programem mogą zostać zmienione wyłącznie w przypadku wystąpienia problemów natury organizacyjnej lub technicznej niezależnych od Asseco Data Systems powodujących, że przeprowadzenie kursu nie jest możliwe, a których nie można było przewidzieć. Wówczas Klient zostanie pisemnie poinformowany o okolicznościach oraz otrzyma propozycję kolejnego możliwego terminu.
  2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 oraz zmiany terminu kursu objętego programem, Klient zostanie poinformowany o ww. okolicznościach, nowych terminach kursu oraz w ramach rekompensaty otrzyma dodatkowy rabat w wysokości 10% bez względu na wysokość wcześniej uzyskanych rabatów.
 • Gwarancja 100% satysfakcji

  Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.

  Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

  Warunki programu

  1. Gwarancja satysfakcji dotyczy szkoleń Asseco Academy realizowanych w grupach otwartych zgodnie z ich kalendarzem i obowiązuje w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia lub 12 miesięcy w przypadku Klienów, którzy posiadają podpisaną umowę partnerską z Asseco Data Systems
  2. Osoba korzystająca z programu ma prawo do ponownego, jednokrotnego udziału w danym szkoleniu w dowolnie wybranym przez siebie terminie i miejscu spośród dostępnych terminów imiejsc, w których dane szkolenie zostanie potwierdzone do realizacji przez Asseco Data Systems.
  3. Osoba biorąca ponowny udział w danym szkoleniu korzysta z materiałów szkoleniowych otrzymanych podczas pierwszego szkolenia
 • Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

  Warunki programu

  1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników o zbieżnych potrzebach rozwojowych i oczekiwaniach wobec zakresu szkolenia.
 • Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

  Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.

  Warunki programu

  1. Program daje możliwość uczestnictwa w roli słuchacza w 3-godzinnej sesji dowolnego szkolenia, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji przez Asseco Data Systems.
  2. Uczestnictwo w programie nie uprawnia do dostępu do laboratoriów, otrzymania materiałów szkoleniowych oraz cateringu.
 • Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

  Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.

  Warunki programu

  1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników.
  2. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie Sali szkoleniowej lub konferencyjnej niezbędnej do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu.

Egzamin

 • Egzamin Agile Change Agent
  • Wersja egzaminu: online w trakcie szkolenia;
  • Rodzaj egzaminu: test jednokrotnego wyboru (1 prawidłowa odpowiedź z 4);
  • Język egzaminu: polski;
  • Liczba pytań: 50;
  • Czas trwania: 40 minut; 50 minut dla osób zdających w języku, który nie jest językiem ojczystym
  • Próg zdawalności: 50% poprawnych odpowiedzi (25/50);
  • Termin egzaminu: na koniec ostatniego dnia szkolenia;
  • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia Agile Change Agent;
  • Egzamin jest nadzorowany przez Asseco Academy. Do udziału w egzaminie niezbędne jest potwierdzenie tożsamości dokumentem ze zdjęciem, a w przypadku egzaminu w ramach szkolenia zdalnego wymagana jest włączona kamera i mikrofon;
  • Podczas egzaminu w pomieszczeniu nie mogą przebywać osoby trzecie;
  • Podczas egzaminu nie można korzystać z pomocy naukowych;
  • Istnieje możliwość wyboru wersji egzaminu w formie Vouchera. Wówczas termin egzaminu Uczestnik ustala samodzielnie, logując się do systemu firmy AMPG. Egzamin nadzoruje APMG.

Harmonogram szkoleń

Zdalnie

… jeśli cenisz sobie możliwość nauki z trenerem i innymi uczestnikami, z dowolnego miejsca bez konieczności dojazdu.

Stacjonarnie

… jeśli chesz się uczyć, siedząc w jednej sali z trenerem i innymi uczestnikami.

Online

… jeśli chcesz uczyć się z materiałów dostępnych przez interenet w dowolnym miejscu o dowolnym czasie

Filtry:

Szkolenie: Agile_CA

Agile Change Agent

Data
Forma
Język
Dodatkowe informacje
Cena
29.01 – 30.01
  Wirtualna klasa
  polski
  1 500 złnetto
  Dodaj do koszyka

  Filtry:

  Szkolenie: Agile_CA

  Agile Change Agent

  Data
  Lokalizacja
  Język
  Dodatkowe informacje
  Cena

  Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

  Filtry:

  Szkolenie: Agile_CA

  Agile Change Agent

  Dostęp do szkolenia
  Forma
  Język
  Dodatkowe informacje
  Cena

  Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

  Szukasz szkolenia w innym terminie?

  Chcesz wiedzieć więcej?

  • Wszystkie
  • Artykuł
  • Broszura

  Sprawdź co o naszych szkoleniach mówią uczestnicy…

   Mogą Cię zaintersować …

   Przepraszamy, brak artykułów w wybranej kategorii.

   Chcesz z nami porozmawiać?

   Zadzwoń do nas: tel. 801 30 30 30