ITIL® i Zarządzanie usługami / DevOps

DevOps_DSOF DevSecOps Foundation (DSOF)®

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 3 190,00 zł
Cena promocyjna: 2 590,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 2 590,00 zł
Cena promocyjna: 2 090,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 2 590,00 zł
Cena promocyjna: 2 090,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
Wraz z rosnącą liczbą wycieków danych i zwiększonym naciskiem na przepisy dotyczące prywatności danych, organizacje muszą nadać priorytet działaniom związanym z bezpieczeństwem i compliance w codziennych przepływach pracy.

2-dniowe Szkolenie DevSecOps Foundation, akredytowane przez DevOps Institute, przedstawia sposób, w jaki DevSecOps zapewnia wartość biznesową, zwiększa możliwości biznesowe i wartość firmy. Podstawowe pryncypia DevSecOps mogą wspierać transformację organizacji, zwiększać produktywność, zmniejszać ryzyko i optymalizować wykorzystanie zasobów.

Szkolenie DevSecOps Foundation wyjaśnia, jak praktyki bezpieczeństwa DevOps różnią się od innych podejść i przekazuje wiedzę potrzebną do zastosowania tych zmian w organizacji. Uczestnicy szkolenia poznają cel, korzyści, koncepcje, słownictwo i zastosowania DevSecOps. Nauczą się, jak role DevSecOps wpasować w kulturę i organizację DevOps. Zrozumieją też podejście „security as code”.

Ten kurs umożliwia uczniom zdanie egzaminu DevSecOps Foundation. Uczniowie otrzymają voucher na egzamin online, do którego mogą przystąpić w dogodnym dla nich czasie.
 
Czego się nauczysz
Po zakończeniu kursu uczestnicy będą rozumieć:
 • Cele, korzyści, koncepcję i kluczowe terminy DevSecOps
 • Jak praktyki bezpieczeństwa DevOps różnią się od innych podejść do bezpieczeństwa
 • Biznesowe strategie bezpieczeństwa (Business-driven security) i najlepsze praktyki w tym obszarze
 • Możliwości zastosowania technik związanych z danymi i bezpieczeństwem
 • Integrację interesariuszy korporacyjnych z praktykami DevSecOps
 • Poprawę komunikacji między zespołami Dev, Sec i Ops
 • Jak role DevSecOps wpasować w kulturę i organizację DevOps.


Do kogo skierowane jest to szkolenie
Grupą docelową kursu DevSecOps Foundation są profesjonaliści IT, w szczególności:
 • Każdy, kto jest zaangażowany lub zainteresowany poznaniem strategii i automatyzacji DevSecOps;
 • Każdy, kto jest zaangażowany w tworzenie łańcucha narzędzi Continuous Delivery;
 • Zespoły Compliance; Menedżerowie biznesowi; Osoby odpowiedzialne za Delivery; Inżynierowie DevOps; Menedżerowie IT; Specjaliści, praktycy i menedżerowie ds. bezpieczeństwa IT; Personel odpowiedzialny za utrzymanie i wsparcie; Dostawcy usług; Kierownicy Projektów i Produktów; Zespoły Zapewnienia Jakości; Menedżerowie ds. wydania; Scrum Masterzy; inżynierowie ds. niezawodności (Site Reliability Engineers); Inżynierowie oprogramowania; Testerzy.


Wymagania wstępne
 • Brak. Wymagana jest podstawowa wiedza nt. definicji i pryncypiów DevOps.


Zagadnienia poruszane podczas szkolenia

Dzień 1:

 • Wprowadzenie do kursu DevSecOps Foundation
 • Module 1: Realizing DevSecOps Outcomes (Origins of DevOps; Evolution of DevSecOps; CALMS; The Three Ways)
 • Module 2: Defining the Cyberthreat Landscape (What is the Cyber Threat Landscape? What is the threat? What do we protect from? What do we protect, and why? How do I talk to security?)
 • Module 3: Building a Responsive DevSecOps Model (Demonstrate Model; Technical, business and human outcomes ; What’s being measured? Gating and thresholding)
 • Module 4: Integrating DevSecOps Stakeholders (The DevSecOps State of Mind; The DevSecOps Stakeholders; What’s at stake for who? Participating in the DevSecOps model)


Dzień 2:

 • Module 5: Establishing DevSecOps Best Practices (Start where you are; Integrating people, process and technology and governance; DevSecOps operating model; Communication practices and boundaries; Focusing on outcomes)
 • Module 6: Best Practices to get Started (The Three Ways; Identifying target states; Value stream-centric thinking)
 • Module 7: DevOps Pipelines and Continuous Compliance (The goal of a DevOps pipeline; Why continuous compliance is important; Archetypes and reference architectures; Coordinating DevOps Pipeline construction; DevSecOps tool categories, types and examples)
 • Module 8: Learning Using Outcomes (Security Training Options; Training as Policy; Experiential Learning; Cross-Skilling)
 • The DevSecOps Collective Body of Knowledge
 • Podsumowanie szkolenia
 • Próbny egzamin DevSecOps Foundation
 • Egzamin certyfikacyjny DevSecOps Foundation


Informacje o egzaminie:

 • Rodzaj egzaminu: test on-line jednokrotnego wyboru (1 prawidłowa odpowiedź z 4)
 • Czas trwania: 60 minut
 • Liczba pytań: 40
 • Próg zdawalności: 65% poprawnych odpowiedzi (26/40)
 • Język egzaminu: EN
 • Egzamin z możliwością korzystania z książek (open book)
 • Możliwość korzystania ze słownika angielskiego.

Informacje dodatkowe

Pakiet dla studentów zawiera:

 • Materiały szkoleniowe DevSecOps Foundation z kompletem slajdów
 • Glosariusz
 • Specyfikacja wymagań egzaminacyjnych DevSecOps Foundation
 • Próbny zestaw egzaminacyjny DevSecOps Foundation wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami
 • Dodatkowe materiały do przeczytania po szkoleniu.


Organizacja szkolenia:

 • Rodzaj szkolenia: Wirtualna klasa (szkolenie online prowadzone na żywo przez instruktora), Szkolenie na miejscu w grupie otwartej lub Szkolenie na miejscu w grupie zamkniętej u klienta
 • Język szkolenia: PL lub EN
 • Język materiałów: EN
 • Wielkość grupy: od 6 do 12 uczestników
 • Wymagania wstępne: Brak. Wymagana jest podstawowa wiedza nt. definicji i pryncypiów DevOps.
 • Akredytacja: Akredytacja udzielona firmie Asseco Data Systems przez DevOps Institute.

Dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa w Wirtualnej Klasie

 • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
 • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-15:30.
 • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
 • Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
 • Egzaminy realizowane są w formie voucherów.

Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco


 DevSecOps Foundation (DSOF)® jest zarejestrowanym znakiem handlowym DevOps Institute, Inc.

Egz_DevOps_DSOF - Egzamin DevSecOps Foundation®

Cena netto egzaminu [1 osoba]: 990 PLN

Informacje o egzaminie:

 • Potwierdzeniem zdania egzaminu jest certyfikat „DevSecOps Foundation (DSOF)” wydany przez DevOps Institute.
 • Forma egzaminu: On-line
 • Język egzaminu: EN
 • Metoda: test jednokrotnego wyboru, 90 minut (105 minut dla osób dla których angielski nie jest językiem ojczystym),
 • Liczba pytań: 40,
 • Próg zdawalności: 65% poprawnych odpowiedzi (26 z 40).
 • Warunki przystąpienia do egzaminu:
  • Dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu,
  • Posiadany certyfikat DevOps Foundation
  • Ukończenie szkolenia DevSecOps Foundation (DSOF)®.

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Wirtualna klasa
Od 17-10 do 18-10-2022