Menu
Zamknij menu
Zaloguj się
Asseco Academy » Katalog szkoleń » DevSecOps Foundation (DSOF)®

Szkolenie DevOps_DSOF

DevSecOps Foundation (DSOF)®

Akredytacja

 • Opis szkolenia
 • Zakres
 • Informacje dodatkowe
 • Gwarancje
 • Egzamin

Opis szkolenia

Firmy wdrażają kod szybciej i częściej niż kiedykolwiek, co oznacza, że nowe podatności również ulegają przyspieszeniu. Kiedy szef mówi: ‘Zrób więcej za mniej’, praktyki DevOps dodają wartość biznesową i bezpieczeństwo jako integralny, strategiczny komponent usługi. Zapewnienie rozwoju, bezpieczeństwa i operacji w tempie biznesowym powinno być istotnym elementem każdej nowoczesnej organizacji.

2-dniowe szkolenie DevSecOps Foundation opisuje, w jaki sposób praktyki bezpieczeństwa DevOps zapewniają wartość biznesową, zwiększając możliwości biznesowe i podnosząc wartość przedsiębiorstwa. Podstawowe zasady DevSecOps mogą wspierać transformację organizacyjną, zwiększać wydajność, zmniejszać ryzyko i optymalizować wykorzystanie zasobów.

Ten kurs wyjaśnia, jak DevSecOps różni się od innych podejść, a następnie dostarcza wiedzę potrzebną do zastosowania tych zmian w organizacji. Uczestnicy poznają cel, korzyści, koncepcje, słownictwo i zastosowania DevSecOps. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób role DevSecOps pasują do kultury i organizacji DevOps. Na koniec kursu uczestnicy zrozumieją podejście ‘bezpieczeństwo jako kod’, aby bezpieczeństwo i zgodność (compliance) było integralną częścią usługi.

 

Czego się nauczysz

Korzyści dla organizacji:

 • Tworzenie oprogramowania, które jest bezpieczne z założenia
 • Zapewnienie spełnienia wymogów bezpieczeństwa oraz wymagań prawnych i regulacyjnych
 • Bezproblemowe relacje między specjalistami ds. bezpieczeństwa a programistami
 • Lepiej uformowane, skalowalne i świadome szybkości praktyki bezpieczeństwa

Korzyści dla osób fizycznych:

 • Zrozumienie wkładu DevSecOps w GRC i dostarczanie wartości biznesowej
 • Zrozumienie, że bezpieczeństwo i szybkość rozwoju oprogramowania nie są celami rozbieżnymi
 • Uwzględnienie wkładu narzędzi i automatyzacji w DevSecOps
 • Zrozumienie roli kultury w zmianie podejścia do bezpieczeństwa

 

Do kogo skierowane jest szkolenie

 • Każdy zaangażowany lub zainteresowany poznaniem strategii i automatyzacji DevSecOps
 • Każdy zaangażowany w architekturę narzędziową CI/CD
 • Następujące role IT: Compliance Team, Business managers, Delivery Staff, DevOps Engineers, IT Managers, IT Security Professionals/ Practitioners/ Managers, Maintenance and support staff, Managed Service Providers, Project & Product Managers, Quality Assurance Teams, Release Managers, Scrum Masters, Site Reliability Engineers, Software Engineers, Testers

 

Wymagania wstępne

Brak

Zakres

Dzień 1

 • Wprowadzenie do kursu
 • Moduł 1: Realizacja wyników DevSecOps (Origins of DevOps. Evolution of DevSecOps. Other Frameworks. CALMS. The Three Ways)
 • Moduł 2: Definiowanie krajobrazu cyberzagrożeń (Outcomes. What is the Cyber Threat Landscape? What is the threat?  What do we protect from? What do we protect, and why? How do I talk to security?)
 • Moduł 3: Budowanie elastycznego modelu DevSecOps (Model with components. Technical, business and human toll outcomes. What’s being measured? Integration, current state and delta. Gating and thresholding. Incremental improvements)
 • Moduł 4: Włączanie interesariuszy w DevSecOps (The DevSecOps State of Mind. What “good” culture looks like. The DevSecOps Stakeholders. What’s at stake for who? People, process, technology and governance)

 

Dzień 2

 • Moduł 5: Wdrażanie praktyk DevSecOps (Start where you are. Integrating people, process, technology and governance. Continuous Security for DevSecOps. Onboarding process for stakeholders. Practices and outcomes. Data driven decision making and response)
 • Moduł 6: Najlepsze praktyki na dobry początek (Identifying target state. Value stream-thinking. Flow. Feedback. Learning)
 • Moduł 7: DevOps Pipelines & Continuous Compliance (The goal of a DevOps pipeline. Why continuous compliance isimportant. Archetypes and referenc earchitectures. Coordinating DevOps Pipeline construction. DevSecOps tool categories,types and example)
 • Moduł 8: Nauka w oparciu o uzyskane rezultaty (Security Training Options. Training as Policy. Experiential Learning. Cross-Skilling. The DevSecOps Collective Body of Knowledge)
 • Próbny egzamin DevSecOps Foundation
 • Podsumowanie szkolenia
 • Wskazówki i porady egzaminacyjne

 

Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne ułatwiające zrozumienie omawianych zagadnień.

Informacje dodatkowe

W cenie szkolenia uczestnik otrzymuje

 • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych DevSecOps Foundation
 • Słownik DevOps
 • Materiały uzupełniające do szkolenia: wideo, case studies, artykuły, książki
 • Specyfikację wymagań egzaminacyjnych DevSecOps Foundation
 • Przykładowe zestawy egzaminacyjne wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami

Obowiązkowy dodatek:

 • Voucher na egzamin DevSecOps Foundation

 

Organizacja szkolenia

 • Rodzaj szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Forma realizacji: stacjonarnie lub zdalnie; więcej informacji: Formy Szkoleń Asseco Academy
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: angielski
 • Wielkość grupy: do 14 uczestników

 

Organizacja szkolenia w formie stacjonarnej

 • Szkolenie realizowane w godz. 09:00-17:00.
 • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych w formie papierowej

 

Organizacja szkolenia w Wirtualnej Klasie

 • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do zdalnej sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
 • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-15:30.
 • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 60-minutową na lunch, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie z grupą.
 • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych dystrybuowany jest w formie elektronicznej.

 

Akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. (Asseco Academy) przyznana przez DevOps Institute i PeopleCert.

Gwarancje

 • Gwarancja terminu szkolenia

  Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną

  Warunki programu

  1. Planowane terminy kursów objętych programem mogą zostać zmienione wyłącznie w przypadku wystąpienia problemów natury organizacyjnej lub technicznej niezależnych od Asseco Data Systems powodujących, że przeprowadzenie kursu nie jest możliwe, a których nie można było przewidzieć. Wówczas Klient zostanie pisemnie poinformowany o okolicznościach oraz otrzyma propozycję kolejnego możliwego terminu.
  2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 oraz zmiany terminu kursu objętego programem, Klient zostanie poinformowany o ww. okolicznościach, nowych terminach kursu oraz w ramach rekompensaty otrzyma dodatkowy rabat w wysokości 10% bez względu na wysokość wcześniej uzyskanych rabatów.
 • Gwarancja 100% satysfakcji

  Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.

  Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

  Warunki programu

  1. Gwarancja satysfakcji dotyczy szkoleń Asseco Academy realizowanych w grupach otwartych zgodnie z ich kalendarzem i obowiązuje w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia lub 12 miesięcy w przypadku Klienów, którzy posiadają podpisaną umowę partnerską z Asseco Data Systems
  2. Osoba korzystająca z programu ma prawo do ponownego, jednokrotnego udziału w danym szkoleniu w dowolnie wybranym przez siebie terminie i miejscu spośród dostępnych terminów imiejsc, w których dane szkolenie zostanie potwierdzone do realizacji przez Asseco Data Systems.
  3. Osoba biorąca ponowny udział w danym szkoleniu korzysta z materiałów szkoleniowych otrzymanych podczas pierwszego szkolenia
 • Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

  Warunki programu

  1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników o zbieżnych potrzebach rozwojowych i oczekiwaniach wobec zakresu szkolenia.
 • Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

  Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.

  Warunki programu

  1. Program daje możliwość uczestnictwa w roli słuchacza w 3-godzinnej sesji dowolnego szkolenia, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji przez Asseco Data Systems.
  2. Uczestnictwo w programie nie uprawnia do dostępu do laboratoriów, otrzymania materiałów szkoleniowych oraz cateringu.
 • Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

  Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.

  Warunki programu

  1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników.
  2. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie Sali szkoleniowej lub konferencyjnej niezbędnej do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu.

Egzamin

 • Egzamin DevSecOps Foundation (DSOF)®
  • Rodzaj egzaminu: test wielokrotnego wyboru (1 prawidłowa odpowiedź z 4);
  • Język egzaminu: angielski;
  • Liczba pytań: 40;
  • Czas trwania: 60 minut;
  • Próg zdawalności: 65% poprawnych odpowiedzi (26/40);
  • Wersja egzaminu: voucher na egzamin online realizowany w systemie DevOps Institute; voucher jest wysyłany na adres e-mail uczestnika najpóźniej następnego dnia po szkoleniu;
  • Termin egzaminu uczestnik ustala bezpośrednio w systemie DevOps Institute
  • Warunki przystąpienia: brak;
  • Podczas egzaminu można korzystać z pomocy naukowych;
  • Ważność certyfikatu: 3 lata.

Harmonogram szkoleń

Zdalnie

… jeśli cenisz sobie możliwość nauki z trenerem i innymi uczestnikami, z dowolnego miejsca bez konieczności dojazdu.

Stacjonarnie

… jeśli chesz się uczyć, siedząc w jednej sali z trenerem i innymi uczestnikami.

Online

… jeśli chcesz uczyć się z materiałów dostępnych przez interenet w dowolnym miejscu o dowolnym czasie

Filtry:

Szkolenie: DevOps_DSOF

DevSecOps Foundation (DSOF)®

Data
Forma
Język
Dodatkowe informacje
Cena
20.11 – 21.11
  Oferta
  Wirtualna klasa
  polski
  2 690 zł 2 160 złnetto
  Dodaj do koszyka
  11.12 – 12.12
   Oferta
   Wirtualna klasa
   polski
   2 690 zł 2 160 złnetto
   Dodaj do koszyka

   Filtry:

   Szkolenie: DevOps_DSOF

   DevSecOps Foundation (DSOF)®

   Data
   Lokalizacja
   Język
   Dodatkowe informacje
   Cena

   Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

   Filtry:

   Szkolenie: DevOps_DSOF

   DevSecOps Foundation (DSOF)®

   Dostęp do szkolenia
   Forma
   Język
   Dodatkowe informacje
   Cena

   Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

   Szukasz szkolenia w innym terminie?

   Chcesz wiedzieć więcej?

   • Wszystkie
   • Artykuł
   • Broszura

   Sprawdź co o naszych szkoleniach mówią uczestnicy…

    Mogą Cię zaintersować …

    Przepraszamy, brak artykułów w wybranej kategorii.

    Chcesz z nami porozmawiać?

    Zadzwoń do nas: tel. 801 30 30 30