ITIL® i Zarządzanie usługami / ITIL® 4

ITIL4_FOUND ITIL® 4 Foundation

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 2 850,00 zł
Cena promocyjna: 2 150,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 2 850,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu

Szkolenie ITIL® 4 Foundation z egzaminiem

Zgodnie z decyzją firmy PeopleCert i AXELOS od 1 listopada 2019 szkolenia akredytowane sprzedawane są wyłącznie z egzaminem. 


PDU: 14 PDU (T:0, L:0, S:14)

ITIL 4 to najnowsza wersja najlepszych praktyk zarządzania usługami IT przedstawiona w szerokim kontekście doświadczeń klienta, strumieni wartości i cyfrowej transformacji, obejmująca swym zakresem coraz popularniejsze sposoby działania, takie jak Lean, Agile i DevOps.

ITIL 4 dostarcza najlepsze praktyki dla organizacji potrzebujących sprostać nowym wyzwaniom w zarządzaniu usługami i wykorzystać potencjał nowoczesnych technologii. Został zaprojektowany tak, by zapewnić w pełni elastyczny, skoordynowany i spójny system do skutecznego zarządzania usługami IT.

Akredytowane szkolenie ITIL 4 Foundation:
 • pozwala zrozumieć uczestnikom model zarządzania usługami według ITIL 4 i jego ewolucję do zastosowania nowoczesnych technologii i sposobów pracy;
 • wyjaśnia elementy modelu zarządzania usługami, aby wesprzeć osoby przygotowujące się do zdania egzaminu ITIL 4 Foundation;
 • działa jako przewodnik i zbiór referencji, które praktycy mogą wykorzystać w swojej pracy, dalszej nauce i rozwoju zawodowym.

Uczestnicy
 • Osoby rozpoczynające swoją podróż do zarządzania usługami
 • Menedżerowie zarządzający usługami IT i osoby aspirujące do tej roli
 • Osoby pracujące w innych obszarach "IT" (digital, produkt, development) z silnymi relacjami z dostarczaniem usług
 • Obecni posiadacze certyfikatów ITIL (2011 i starszych), którzy chcą zaktualizować swoją wiedzę.
Wymagania wstępne
Brak formalnych wymagań
Czego się nauczysz
Po zakończeniu tego kursu uczestnicy będą:
 • Rozumieć kluczowe elementy koncepcji zarządzania usługami według ITIL.
 • Rozumieć, w jaki sposób główne pryncypia ITIL (ITIL guiding principle) mogą pomóc organizacji w przyjęciu i zastosowaniu w praktyce modelu zarządzania usługami ITIL.
 • Rozumieć cztery wymiary zarządzania usługą ITIL (Dimensions of ITIL service management).
 • Rozumieć cele i elementy systemu wartości usług ITIL (ITIL service value system), działania w ramach łańcucha wartości usług (Service value chain) oraz ich wzajemne połączenia.
 • Rozumieć cele i kluczowe pojęcia najważniejszych praktyk ITIL (ITIL practices) i ich wkładu w działania związane z łańcuchem wartości.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
DZIEŃ 1:
 • Podróż z ITIL 4
 • Kluczowe pojęcia zarządzania usługami: Wartość i współtworzenie wartości, Dostawca usług, Klient, Użytkownik, Sponsor i inni interesariusze, Usługa, Produkt, Oferta usług, Relacje usługowe, Wyniki, Rezultaty, Koszty, Ryzyka, Użyteczność, Gwarancja
 • Case study ITIL: Axle Car Hire
 • System wartości usług ITIL
 • Cztery wymiary zarządzania usługami
 • Podstawowe zasady ITIL
 • Łańcuch wartości usług ITIL
 • Przegląd praktyk ITIL
 • Praktyka zarządzania poziomem świadczenia usług
 • Próbny egzamin ITIL 4 Foundation
 • Podsumowanie dnia

DZIEŃ 2:
 • Przegląd pierwszego dnia
 • Praktyka zarządzania relacjami
 • Praktyka zarządzania dostawcami
 • Praktyka zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Praktyka zarządzania zasobami IT
 • Praktyka zarządzania konfiguracją usług
 • Praktyka umożliwiania zmian
 • Praktyka zarządzania wdrażaniem
 • Praktyka zarządzania wydaniami
 • Praktyka service desk
 • Praktyka zarządzania incydentami
 • Praktyka zarządzania wnioskami o usługi
 • Praktyka monitorowania i zarządzania zdarzeniami
 • Praktyka zarządzania problemami
 • Praktyka ciągłego doskonalenia
 • Podsumowanie kursu
 • Wskazówki i porady przed egzaminem
 • Egzamin certyfikacyjny ITIL 4 Foundation

Egzamin jest organizowany w ostatnim dniu szkolenia.

Informacje o egzaminie:

 • Rodzaj egzaminu: on-line, test jednokrotnego wyboru (1 poprawna odpowiedź z 4)
 • Czas trwania: 60 minut ((75 minut dla osób  zdających w języku innym niż ojczystym))
 • Liczba pytań: 40
 • Próg zdawalności: 65% poprawnych odpowiedzi (26/40)
 • Język egzaminu: polski lub angielski
 • Egzamin bez możliwości korzystania z książek 

Informacje dodatkowe
Pakiet uczestnika obejmuje:
 • Materiały szkoleniowe z kompletem slajdów
 • Glosariusz ITIL
 • Specyfikacja wymagań egzaminacyjnych
 • Przykładowe zestawy egzaminacyjne wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami
 • Materiały do przeczytania przed szkoleniem
 • Materiały do przeczytania po szkoleniu
 • “Ściągawka” ITIL 4 Foundation

Organizacja szkolenia:
 • Rodzaj szkolenia: szkolenie otwarte, grupa zamknięta lub klasa zdalna
 • Język szkolenia: polski lub angielski
 • Język materiałów: polski lub angielski
 • Wielkość grupy: od 8 do 14 uczestników
 • Wymagania wstępne: brak
 • Egzamin w cenie szkolenia.

Akredytacja: Akredytacja udzielona firmie Asseco Data Systems przez PeopleCert w imieniu AXELOS

ITIL® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Swirl logo™ jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
ITIL Accredited Training Organization logo® oraz ITIL Approved Examination Organization logo® jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Egz_ITIL4_FND - Egzamin ITIL® 4 Foundation

Zgodnie z decyzją firmy PeopleCert i AXELOS od 1 listopada 2019 szkolenia akredytowane sprzedawane są wyłącznie z egzaminem.

Istnieje możliwość zakupu vouchera, który umożliwia przystąpienie do egzaminu w terminie późniejszym, zgodnie z datą jego ważności, za dodatkową opłatą doliczaną do ceny egzaminu: 120 PLN.

Egzamin jest organizowany w ostatnim dniu szkolenia.

 • Informacje o egzaminie:
  • - Rodzaj egzaminu: on-line, test wielokrotnego wyboru
  • - Czas trwania: 60 minut (75 minut dla osób dla których angielski nie jest językiem ojczystym)
  • - Liczba pytań: 40
  • - Próg zdawalności: 65% poprawnych odpowiedzi (26/40)
  • - Język egzaminu: angielski
  • - Egzamin bez możliwości korzystania z książek
  • - Możliwość korzystania ze słownika angielskiego

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie

Warszawa
Od 03-02 do 04-02-2020 brak ikony
Od 14-03 do 15-03-2020
Wrocław
Od 20-02 do 21-02-2020
Kraków
Od 19-03 do 20-03-2020
Gdynia
Od 27-04 do 28-04-2020
Poznań
Od 25-06 do 26-06-2020