ITIL® i Zarządzanie usługami / ITIL® 4 Foundation & Delta ITIL 3-4

ITIL4_FOUND ITIL® 4 Foundation

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 840,00 zł
Cena promocyjna: 1 540,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 1 240,00 zł
Cena promocyjna: 1 040,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 1 240,00 zł
Cena promocyjna: 1 040,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu

ITIL 4 to najnowsza wersja najlepszych praktyk zarządzania usługami IT przedstawiona w szerokim kontekście doświadczeń klienta, strumieni wartości i cyfrowej transformacji, obejmująca swym zakresem coraz popularniejsze sposoby działania, takie jak Lean, Agile i DevOps.

ITIL 4 dostarcza najlepsze praktyki dla organizacji potrzebujących sprostać nowym wyzwaniom w zarządzaniu usługami i wykorzystać potencjał nowoczesnych technologii. Został zaprojektowany tak, by zapewnić w pełni elastyczny, skoordynowany i spójny system do skutecznego zarządzania usługami IT.

Zgodnie z decyzją firmy PeopleCert od 1 lutego 2022 szkolenia akredytowane sprzedawane są wyłącznie z egzaminem i oficjalną książką.


Akredytowane szkolenie ITIL 4 Foundation:

 • Pozwala zrozumieć model zarządzania usługami według ITIL 4 i jego ewolucję do zastosowania nowoczesnych technologii i sposobów pracy.
 • Wyjaśnia elementy modelu zarządzania usługami, aby wesprzeć osoby przygotowujące się do zdania egzaminu ITIL 4 Foundation.
 • Działa jako przewodnik i zbiór referencji, które praktycy mogą wykorzystać w swojej pracy, dalszej nauce i rozwoju zawodowym.


Czego się nauczysz

 • Zrozumiesz kluczowe elementy koncepcji zarządzania usługami według ITIL.
 • Zrozumiesz, w jaki sposób główne pryncypia ITIL (ITIL guiding principle) mogą pomóc organizacji w przyjęciu i zastosowaniu w praktyce modelu zarządzania usługami ITIL.
 • Zrozumiesz cztery wymiary zarządzania usługą ITIL (Dimensions of ITIL service management).
 • Zrozumiesz cele i elementy systemu wartości usług ITIL (ITIL service value system), działania w ramach łańcucha wartości usług (Service value chain) oraz ich wzajemne połączenia.
 • Zrozumiesz cele i kluczowe pojęcia najważniejszych praktyk ITIL (ITIL practices) i ich wkładu w działania związane z łańcuchem wartości.


Do kogo skierowane jest to szkolenie

 • Osoby rozpoczynające swoją podróż do zarządzania usługami
 • Menedżerowie zarządzający usługami IT i osoby aspirujące do tej roli
 • Osoby pracujące w innych obszarach "IT" (digital, produkt development) z silnymi relacjami z dostarczaniem usług
 • Obecni posiadacze certyfikatów ITIL (2011 i starszych), którzy chcą zaktualizować swoją wiedzę.

Wymagania wstępne

Brak wymagań wstępnych
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia

Dzień 1:

 • Podróż z ITIL 4
 • Kluczowe pojęcia zarządzania usługami
 • Case study ITIL: Axle Car Hire
 • System wartości usług ITIL (Service value system)
 • Cztery wymiary zarządzania usługami (Four dimensions of service management)
 • Podstawowe zasady ITIL (Guiding principles)
 • Łańcuch wartości usług ITIL (Service value chain)
 • Przegląd praktyk ITIL
 • Praktyka zarządzania poziomem świadczenia usług (Service level management)
 • Próbny egzamin ITIL 4 Foundation


Dzień 2:

 • Praktyka zarządzania relacjami (Relationship management)
 • Praktyka zarządzania dostawcami (Supplier management)
 • Praktyka zarządzania bezpieczeństwem informacji (Information security management)
 • Praktyka zarządzania zasobami IT (IT asset management)
 • Praktyka zarządzania konfiguracją usług (Service configuration management)
 • Praktyka umożliwiania zmian (Change enablement)
 • Praktyka zarządzania wdrażaniem (Deployment management)
 • Praktyka zarządzania wydaniami (Release management)
 • Praktyka service desk
 • Praktyka zarządzania incydentami (Incident management)
 • Praktyka zarządzania wnioskami o usługi (Service request management)
 • Praktyka monitorowania i zarządzania zdarzeniami (Monitoring and event management)
 • Praktyka zarządzania problemami (Problem management)
 • Praktyka ciągłego doskonalenia (Continual improvement)
 • Wskazówki i porady przed egzaminem
 • Egzamin certyfikacyjny ITIL 4 Foundation

 

Obowiązkowe dodatki:

Od 01.02.2022
 • Egzamin dostarczany jest wyłącznie w postaci Vouchera – 990 PLN

 


Informacje o egzaminie:

 • Rodzaj egzaminu: on-line, test jednokrotnego wyboru (1 prawidłowa odpowiedź z 4)
 • Czas trwania: 60 minut (75 minut dla osób dla których angielski nie jest językiem ojczystym)
 • Liczba pytań: 40
 • Próg zdawalności: 65% poprawnych odpowiedzi (26/40)
 • Język egzaminu: polski
 • Egzamin bez możliwości korzystania z książek
 • Możliwość korzystania ze słownika angielskiego.


Cena szkolenia nie obejmuje oficjalnej książki. Istnieje możliwość zamówienia eBooka "ITIL®4 Foundation" w cenie 240 zł netto w pakiecie ze szkoleniem, wpisując informacje w polu "Uwagi".

Informacje dodatkowe
Pakiet dla studentów zawiera:
 • Materiały szkoleniowe ITIL 4 Foundation z kompletem slajdów
 • Glosariusz ITIL
 • Specyfikacja wymagań egzaminacyjnych
 • Przykładowe zestawy egzaminacyjne wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami
 • "Ściągawka" - ITIL 4 Reference Card
 • Materiały do przeczytania przed szkoleniem
 • Materiały do przeczytania po szkoleniu.
Zdanie dowolnego egzaminu ITIL 4 daje darmowy dostęp przez rok do portalu myITIL oraz dokumentacji wszystkich 34 praktyk ITSM.

Organizacja szkolenia:
 • Rodzaj szkolenia: szkolenie otwarte, grupa zamknięta lub klasa zdalna
 • Język szkolenia: polski lub angielski
 • Język materiałów: polski
 • Wielkość grupy: od 8 do 14 uczestników
 • Wymagania wstępne: brak
 • Egzaminy realizowane są w formie voucherów.
 • Cena szkolenia nie obejmuje oficjalnej książki. Istnieje możliwość zamówienia eBooka "ITIL®4 Foundation" w cenie 240 zł netto w pakiecie ze szkoleniem, wpisując informacje w polu "Uwagi".
 • Akredytacja: Akredytacja udzielona firmie Asseco Data Systems przez PeopleCert w imieniu AXELOS

Dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa w Wirtualnej Klasie:
 • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
 • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-15:30
 • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
 • Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
 • Egzaminy realizowane są w formie voucherów po zakończeniu szkolenia w terminie wybranym przez uczestnika spośród terminów udostępnionych przez Akredytora.

Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco

ITIL® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Swirl logo™ jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
ITIL Accredited Training Organization logo® oraz ITIL Approved Examination Organization logo® jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Egz_ITIL4_FND - Egzamin ITIL® 4 Foundation

Egzamin dodatek obowiązkowy:

 • Voucher na egzamin - 990 PLN

Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia egzaminu za dodatkową opłatą dodaną do ceny szkolenia: 270 PLN

Informacje o egzaminie:

 • Rodzaj egzaminu: on-line, test jednokrotnego wyboru (1 prawidłowa odpowiedź z 4)
 • Czas trwania: 60 minut (90 minut dla osób dla których angielski nie jest językiem ojczystym)
 • Liczba pytań: 40
 • Próg zdawalności: 65% poprawnych odpowiedzi (26/40)
 • Język egzaminu: polski
 • Egzamin bez możliwości korzystania z książek
 • Możliwość korzystania ze słownika angielskiego

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Warszawa
Od 18-08 do 19-08-2022 brak ikony
Od 29-08 do 30-08-2022 brak ikony
Wirtualna klasa
Od 18-08 do 19-08-2022 brak ikony
Od 29-08 do 30-08-2022
Wirtualna Klasa - weekend
Od 03-09 do 04-09-2022
Od 05-11 do 06-11-2022
Wirtualna Klasa - wieczorowe
Od 19-10 do 21-10-2022