Menu
Zamknij menu
Zaloguj się
Asseco Academy » Katalog szkoleń » ITIL® 4 Foundation

Szkolenie ITIL4_FOUND

ITIL® 4 Foundation

Akredytacja

 • Opis szkolenia
 • Zakres
 • Informacje dodatkowe
 • Gwarancje
 • Egzamin

Opis szkolenia

ITIL 4 to najbardziej aktualna wersja najlepszych praktyk zarządzania usługami IT przedstawiona w szerokim kontekście doświadczeń klienta, strumieni wartości i cyfrowej transformacji, obejmująca swym zakresem popularne sposoby działania, takie jak Agile, DevOps i Lean. ITIL 4 to najpopularniejsze na świecie podejście do zarządzania usługami cyfrowymi i IT, i de facto standard w tym obszarze.

ITIL 4 dostarcza najlepsze praktyki dla organizacji potrzebujących sprostać nowym wyzwaniom w zarządzaniu usługami i wykorzystać potencjał nowoczesnych technologii. Został zaprojektowany tak, by zapewnić w pełni elastyczny, skoordynowany i spójny system do skutecznego zarządzania usługami IT.

2-dniowe akredytowane szkolenie ITIL 4 Foundation wprowadzi Cię do samego serca świata usług cyfrowych i IT.

 

Czego się nauczysz

 • Dowiesz się jak działa model zarządzania usługami według ITIL 4, czym jest usługa, jakie relacje łączą dostawcę z konsumentami i jak powstaje wartość
 • Zrozumiesz dlaczego rozwój kompetencji zarządzania usługami to dzisiaj konieczność
 • Poznasz 7 podstawowych zasad ITIL
 • Zobaczysz zarządzanie usługami we wszystkich 4 wymiarach
 • Zrozumiesz, że zarządzanie usługami działa jak jeden spójny system
 • Poznasz wszystkie najlepsze praktyki zarządzania usługami, a kluczowe z nich poznasz ze szczegółami
 • Przygotujemy Cię do egzaminu ITIL 4 Foundation

 

Do kogo skierowane jest szkolenie

 • Osoby rozpoczynający swoją podróż z Informatyką i zarządzaniem usługami
 • Specjaliści IT, którzy chcą dobrze zrozumieć inne obszary działania IT 
 • Menedżerowie zarządzający usługami IT i osoby aspirujące do tej roli
 • Osoby z biznesu, ściśle współpracujące z IT przy tworzeniu i dostarczaniu usług opartych o technologie digital i IT

 

Wymagania wstępne

Brak

Zakres

Dzień 1

 • Podróż z ITIL 4
 • Kluczowe pojęcia zarządzania usługami (Value, Service, Service offering, Service relationship)
 • Case study ITIL: Axle Car Hire
 • System wartości usług ITIL (Service value system)
 • 4 wymiary zarządzania usługami (4 dimensions of service management)
 • 7 podstawowych zasady ITIL (7 guiding principles)
 • Łańcuch wartości usług ITIL (Service value chain)
 • Przegląd przez wszystkie 34 praktyki zarządzania usługami
 • Praktyka zarządzania poziomem świadczenia usług (Service level management)
 • Próbny egzamin ITIL 4 Foundation
 • Podsumowanie dnia

 

Dzień 2

 • Praktyka zarządzania relacjami (Relationship management)
 • Praktyka zarządzania dostawcami (Supplier management)
 • Praktyka zarządzania bezpieczeństwem informacji (Information security management)
 • Praktyka zarządzania zasobami IT (IT asset management)
 • Praktyka zarządzania konfiguracją usług (Service configuration management)
 • Praktyka umożliwiania zmian (Change enablement)
 • Praktyka zarządzania wdrażaniem (Deployment management)
 • Praktyka zarządzania wydaniami (Release management)
 • Praktyka service desk
 • Praktyka zarządzania incydentami (Incident management)
 • Praktyka zarządzania wnioskami o usługi (Service request management)
 • Praktyka monitorowania i zarządzania zdarzeniami (Monitoring and event management)
 • Praktyka zarządzania problemami (Problem management)
 • Praktyka ciągłego doskonalenia (Continual improvement)
 • Próbny egzamin ITIL 4 Foundation
 • Wskazówki i porady przed egzaminem
 • Podsumowanie szkolenia

 

Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne ułatwiające zrozumienie omawianych zagadnień.

Informacje dodatkowe

W cenie szkolenia uczestnik otrzymuje

 • Materiał przedkursowy ITIL 4 Foundation
 • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych ITIL 4 Foundation
 • Słownik ITIL
 • Specyfikację wymagań egzaminacyjnych ITIL 4 Foundation
 • Przykładowe zestawy egzaminacyjne wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami
 • Miesięczną subskrypcję usługi MyAXELOS z zasobami ITIL, w tym dokumentacją wszystkich 34 praktyk zarządzania usługami; wymagana jest rejestracja na portalu MyAXELOS i podanie nr kandydata z certyfikatu.

Obowiązkowe dodatki:

 • Oficjalny eBook AXELOS „ITIL 4 Foundation” w języku angielskim
 • Voucher na egzamin ITIL 4 Foundation.

Istnieje możliwość dodatkowego zakupu:

 • Oficjalnej książki AXELOS „ITIL 4 Foundation” w formie papierowej
 • Usługi Take2 Re-sit uprawniającej do 2-go podejścia do egzaminu.

 

Organizacja szkolenia

 • Rodzaj szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Forma realizacji: stacjonarnie lub zdalnie; więcej informacji: Formy Szkoleń Asseco Academy
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: polski
 • Wielkość grupy: do 14 uczestników

 

Organizacja szkolenia w formie stacjonarnej

 • Szkolenie realizowane w godz. 09:00-17:00.
 • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych w formie papierowej

 

Organizacja szkolenia w Wirtualnej Klasie

 • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do zdalnej sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
 • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-15:30
 • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym 60-minutową na lunch, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy; szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie z grupą
 • W ciągu dnia pracy będzie kilka przerw, w tym 60-minutowa przerwa na lunch oraz 10-minutowe przerwy na kawę po każdej godzinie szkolenia
 • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych dystrybuowany jest w formie elektronicznej

 

Akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. (Asseco Academy) przyznana przez PeopleCert International Limited.

ITIL® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Swirl logo™ jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ITIL Accredited Training Organization logo® jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Gwarancje

 • Gwarancja terminu szkolenia

  Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną

  Warunki programu

  1. Planowane terminy kursów objętych programem mogą zostać zmienione wyłącznie w przypadku wystąpienia problemów natury organizacyjnej lub technicznej niezależnych od Asseco Data Systems powodujących, że przeprowadzenie kursu nie jest możliwe, a których nie można było przewidzieć. Wówczas Klient zostanie pisemnie poinformowany o okolicznościach oraz otrzyma propozycję kolejnego możliwego terminu.
  2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 oraz zmiany terminu kursu objętego programem, Klient zostanie poinformowany o ww. okolicznościach, nowych terminach kursu oraz w ramach rekompensaty otrzyma dodatkowy rabat w wysokości 10% bez względu na wysokość wcześniej uzyskanych rabatów.
 • Gwarancja 100% satysfakcji

  Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.

  Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

  Warunki programu

  1. Gwarancja satysfakcji dotyczy szkoleń Asseco Academy realizowanych w grupach otwartych zgodnie z ich kalendarzem i obowiązuje w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia lub 12 miesięcy w przypadku Klienów, którzy posiadają podpisaną umowę partnerską z Asseco Data Systems
  2. Osoba korzystająca z programu ma prawo do ponownego, jednokrotnego udziału w danym szkoleniu w dowolnie wybranym przez siebie terminie i miejscu spośród dostępnych terminów imiejsc, w których dane szkolenie zostanie potwierdzone do realizacji przez Asseco Data Systems.
  3. Osoba biorąca ponowny udział w danym szkoleniu korzysta z materiałów szkoleniowych otrzymanych podczas pierwszego szkolenia
 • Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

  Warunki programu

  1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników o zbieżnych potrzebach rozwojowych i oczekiwaniach wobec zakresu szkolenia.
 • Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

  Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.

  Warunki programu

  1. Program daje możliwość uczestnictwa w roli słuchacza w 3-godzinnej sesji dowolnego szkolenia, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji przez Asseco Data Systems.
  2. Uczestnictwo w programie nie uprawnia do dostępu do laboratoriów, otrzymania materiałów szkoleniowych oraz cateringu.
 • Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

  Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.

  Warunki programu

  1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników.
  2. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie Sali szkoleniowej lub konferencyjnej niezbędnej do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu.

Egzamin

 • Pakiet egzaminacyjny ITIL® 4 Foundation (egzamin+ebook+OTM+OLP)

  Szczegóły Obowiązkowego Pakietu egzaminacyjnego (egzamin+ebook+OTM+OLP)

   – Voucher na Egzamin z opłatą OLP

  • Rodzaj egzaminu: test wielokrotnego wyboru (1 prawidłowa odpowiedź z 4);
  • Język egzaminu: polski;
  • Liczba pytań: 40;
  • Czas trwania: 60 minut;
  • Próg zdawalności: 65% poprawnych odpowiedzi (26/40);
  • Wersja egzaminu: voucher na egzamin online realizowany w systemie PeopleCert; voucher jest wysyłany na adres e-mail uczestnika najpóźniej następnego dnia po szkoleniu;
  • Termin egzaminu uczestnik ustala bezpośrednio w systemie PeopleCert po zalogowaniu na swoje konto;
  • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia ITIL 4 Foundation;
  • Egzamin jest nadzorowany przez PeopleCert; wymagane jest zainstalowanie oprogramowania ExamShield, potwierdzenie tożsamości dokumentem ze zdjęciem oraz włączona kamera i mikrofon w trakcie egzaminu;
  • Podczas egzaminu w pomieszczeniu nie mogą przebywać osoby trzecie;
  • Brak możliwości korzystania z pomocy naukowych.
  • Egzamin realizowany poprzez usługę PeopleCert Online Proctoring, która umożliwia przystępowanie do egzaminów w dowolnym momencie (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku) z preferowanej lokalizacji

  – Oficjalna książka ebook „ITIL® 4 Foundation”

  – OTM Learner Kit – Oficjalne materiały szkoleniowe PeopleCert: Learner Workbook oraz Quick Reference Guide

Harmonogram szkoleń

Zdalnie

… jeśli cenisz sobie możliwość nauki z trenerem i innymi uczestnikami, z dowolnego miejsca bez konieczności dojazdu.

Stacjonarnie

… jeśli chesz się uczyć, siedząc w jednej sali z trenerem i innymi uczestnikami.

Online

… jeśli chcesz uczyć się z materiałów dostępnych przez interenet w dowolnym miejscu o dowolnym czasie

Filtry:

Szkolenie: ITIL4_FOUND

ITIL® 4 Foundation

Data
Forma
Język
Dodatkowe informacje
Cena
28.09 – 29.09
 • gwarancja terminu
Oferta
Wirtualna klasa
polski
1 040 zł 710 złnetto
Dodaj do koszyka
09.10 – 10.10
 • gwarancja terminu
Oferta
Wirtualna klasa
polski
1 040 zł 710 złnetto
Dodaj do koszyka
23.10 – 24.10
  Oferta
  Wirtualna klasa
  polski
  1 040 zł 690 złnetto
  Dodaj do koszyka
  06.11 – 07.11
   Wirtualna klasa
   polski
   1 040 złnetto
   Dodaj do koszyka
   Pokaż więcej wyników

   Filtry:

   Szkolenie: ITIL4_FOUND

   ITIL® 4 Foundation

   Data
   Lokalizacja
   Język
   Dodatkowe informacje
   Cena
   09.10 – 10.10
    Oferta
    Warszawa
    polski
    1 790 zł 1 480 złnetto
    Dodaj do koszyka
    06.11 – 07.11
     Oferta
     Warszawa
     polski
     1 790 zł 1 480 złnetto
     Dodaj do koszyka
     04.12 – 05.12
      Warszawa
      polski
      1 790 złnetto
      Dodaj do koszyka

      Filtry:

      Szkolenie: ITIL4_FOUND

      ITIL® 4 Foundation

      Dostęp do szkolenia
      Forma
      Język
      Dodatkowe informacje
      Cena

      Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

      Szukasz szkolenia w innym terminie?

      Chcesz wiedzieć więcej?

      • Wszystkie
      • Artykuł
      • Broszura

      Sprawdź co o naszych szkoleniach mówią uczestnicy…

       Mogą Cię zaintersować …

       Przepraszamy, brak artykułów w wybranej kategorii.

       Chcesz z nami porozmawiać?

       Zadzwoń do nas: tel. 801 30 30 30