Menu
Zamknij menu
Zaloguj się
Asseco Academy » Baza Wiedzy » Optymalizacja zapytań SQL w bazie Oracle: Klucz do wydajności aplikacji
10.10.2023 -

Optymalizacja zapytań SQL w bazie Oracle: Klucz do wydajności aplikacji

W świecie baz danych, gdzie każda milisekunda ma znaczenie, optymalizacja zapytań SQL staje się kluczowym elementem zapewnienia wydajności. Jeżeli jako programiście lub administratorowi bazy danych Oracle zdarzyło Ci się spotkać z sytuacją, w której po napełnieniu danymi (oby testowymi) system nagle zwolnił, a czasy odpowiedzi stały się nieakceptowalne, to jest duża szansa, że zapytania do bazy danych wykonują się w sposób nieoptymalny, a ten artykuł jest dla Ciebie.

Poznaj optymalizator zapytań

Optymalizator zapytań to kluczowy komponent w bazie danych Oracle, który decyduje, jak zapytanie SQL zostanie wykonane, wybierając najbardziej efektywny plan zapytania. Optymalizator analizuje dostępne ścieżki dostępu do danych i różne metody łączenia tabel, aby znaleźć najbardziej efektywny sposób wykonania zapytania. Aby dowiedzieć się więcej o koncepcji działania optymalizatora, odwiedź ten artykuł.

Optymalizator zapytań w bazie danych Oracle to zaawansowany komponent, który analizuje zapytania SQL i próbuje znaleźć najbardziej efektywny sposób ich wykonania. Jego głównym celem jest minimalizacja kosztu (czasu) potrzebnego do uzyskania wyników zapytania.

Optymalizator działa w oparciu o wiele czynników. Oto kilka kluczowych aspektów, które wpływają na decyzje optymalizatora:

 • Statystyki bazy danych: Optymalizator korzysta ze statystyk zbieranych z bazy danych, takich jak rozkład wartości w kolumnach, liczba wierszy w tabelach czy rozmiar bloków danych. Jeśli statystyki są przestarzałe lub nieprecyzyjne, optymalizator może podjąć suboptymalne decyzje.
 • Struktura zapytania: Skomplikowane zapytania z wieloma klauzulami JOIN, podzapytaniami czy funkcjami mogą być trudniejsze do optymalizacji. Struktura zapytania i użyte w nim operatory mają wpływ na wybór planu przez optymalizator.
 • Dostępność indeksów: Indeksy są kluczowym narzędziem do przyspieszania zapytań, umożliwiając optymalizatorowi szybki dostęp do potrzebnych danych. Brak odpowiednich indeksów lub ich niewłaściwe użycie może prowadzić do wolniejszego wykonywania zapytań.
 • Ustawienia konfiguracyjne: Parametry konfiguracyjne bazy danych, takie jak rozmiar pamięci bufora czy ustawienia dotyczące równoległego przetwarzania, mogą wpływać na wydajność zapytań.
 • Historia wykonywania zapytań: Optymalizator może korzystać z informacji o wcześniejszym wykonywaniu zapytań, aby lepiej dostosować plany do aktualnych potrzeb.

Co może pójść nie tak?

Optymalizacja zapytań to skomplikowany proces, a wiele czynników, w tym wymienione wcześniej statystyki bazy danych, może wpłynąć na to, że zapytania zaczynają działać wolniej niż oczekiwano. Oto kilka typowych problemów, które mogą wpłynąć na wydajność zapytań:

 • Brak odpowiednich indeksów: Nawet jeśli struktura zapytania jest optymalna, brak odpowiednich indeksów może prowadzić do pełnego skanowania tabeli, co jest czasochłonne, zwłaszcza dla dużych tabel.
 • Nieoptymalne użycie funkcji w zapytaniach: Używanie funkcji w klauzulach WHERE, zwłaszcza na kolumnach indeksowanych, może uniemożliwić optymalizatorowi korzystanie z indeksów. Na przykład SELECT * FROM klienci WHERE UPPER(nazwisko) = 'KOWALSKI’ nie będzie korzystać z indeksu na kolumnie nazwisko.
 • Zmiany w strukturze danych: Dodawanie nowych kolumn, zmiana typów danych czy modyfikacja relacji między tabelami może wpłynąć na wydajność zapytań.
 • Zmiany w rozkładzie danych: Jeśli dane w bazie ulegają znaczącym zmianom, na przykład w wyniku masowego importu, może to wpłynąć na wydajność zapytań, nawet jeśli statystyki są aktualne.
 • Złożoność zapytań: Skomplikowane zapytania z wieloma klauzulami JOIN, podzapytaniami czy funkcjami mogą być trudniejsze do optymalizacji.
 • Konflikty zasobów: W środowisku wieloużytkowym różne zapytania mogą konkurować o te same zasoby, co może prowadzić do spowolnień.
 • Błędy w zapytaniu: Czasami błędy w zapytaniu, takie jak nieuwzględnienie klauzul WHERE, mogą prowadzić do przeszukiwania pełnej tabeli. Zapytanie SELECT * FROM produkty, zamówienia zwróci produkt kartezjański dwóch tabel, gigantycznie obciążając bazę danych, jeżeli danych jest wiele.
 • Błędy w kodzie aplikacji: Często problemem nie jest sama baza danych, ale sposób, w jaki aplikacja korzysta z niej. Na przykład nieefektywne pętle czy zbyt częste zapytania mogą wpłynąć na wydajność.

Jak zidentyfikować problem?

Oracle dostarcza szereg narzędzi, które pomagają w identyfikacji problemów z wydajnością zapytań. Narzędzia takie jak SQL Trace, Automatic Workload Repository (AWR) czy SQL Developer pozwalają na zbieranie szczegółowych informacji o wykonaniu zapytań i identyfikację problemów z wydajnością.

Scenariusz 1: Zauważasz, że pewne zapytania zaczęły działać wolniej po dodaniu nowych danych. Używając AWR, możesz zidentyfikować, które zapytania są najbardziej kosztowne pod względem zużycia zasobów.

Automatic Workload Repository (AWR) to narzędzie dostarczane przez Oracle, które zbiera, przetwarza i utrzymuje statystyki wydajności dla problemów z wydajnością baz danych. Oto, co AWR ma do zaoferowania w kontekście optymalizacji zapytań:

 • Zbieranie statystyk: AWR automatycznie zbiera statystyki wydajności w regularnych odstępach czasu, co pozwala na monitorowanie i analizę wydajności bazy danych w czasie.
 • Raporty wydajności: Możesz generować raporty AWR, które dostarczają szczegółowe informacje o aktywnościach bazy danych w określonym przedziale czasu. Raporty te mogą pomóc zidentyfikować najbardziej kosztowne zapytania SQL, najczęściej używane obiekty czy potencjalne wąskie gardła.
 • Analiza porównawcza: AWR pozwala na porównywanie danych wydajności z różnych okresów, co może być przydatne przy identyfikacji problemów po dodaniu nowych danych czy wprowadzeniu zmian w aplikacji.
 • Rekomendacje: Na podstawie zebranych danych AWR może sugerować potencjalne obszary do optymalizacji, takie jak dodawanie nowych indeksów czy modyfikacja zapytań.

Scenariusz 2: Po wprowadzeniu nowej funkcji do aplikacji, zauważasz, że pewne zapytania zaczęły działać wolniej. Używając SQL Trace, możesz zbierać szczegółowe informacje o wykonaniu zapytania i zidentyfikować, że problemem jest nieoptymalne użycie funkcji TO_DATE w klauzuli WHERE.

SQL Trace to narzędzie dostarczane przez Oracle, które pozwala na zbieranie szczegółowych informacji o wykonaniu zapytania. Oto, co SQL Trace ma do zaoferowania:

 • Szczegółowe śledzenie: SQL Trace zbiera informacje o każdej operacji wykonanej podczas zapytania, takie jak czas CPU, ilość odczytów/wykonanych operacji I/O czy używane indeksy.
 • Analiza kosztów: Dzięki informacjom zebranym przez SQL Trace możesz dokładnie zrozumieć, które części zapytania są najbardziej kosztowne i dlaczego.
 • Integracja z narzędziami: Zebrane przez SQL Trace dane można przetwarzać przy użyciu narzędzi takich jak TKPROF, które dostarczają sformatowane i czytelne raporty na temat wydajności zapytań.
 • Identyfikacja problemów: SQL Trace pozwala na identyfikację problemów z wydajnością na poziomie zapytania, takich jak nieoptymalne użycie funkcji, brak indeksów czy pełne skanowanie tabeli.

Scenariusz 3: Po aktualizacji bazy danych zauważasz, że pewne zapytania zaczęły działać wolniej. Używając SQL Developer, możesz porównać plany zapytań przed i po aktualizacji i zidentyfikować zmiany, które wpłynęły na wydajność.

Oracle SQL Developer to niezwykle użyteczne narzędzie dostarczane przez Oracle, które umożliwia programistom i administratorom baz danych rozwijanie i zarządzanie bazami danych Oracle. Jednym z kluczowych aspektów narzędzia jest zdolność do analizy i porównywania planów zapytań. Oto co kontekście optymalizacji zapytań SQL Developer ma do zaoferowania:

 • Wyświetlanie planu zapytania: W SQL Developer można łatwo wyświetlić plan zapytania dla konkretnego zapytania SQL. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na zapytanie i wybrać opcję „Explain Plan”. Pokaże to hierarchiczną strukturę, w jaki sposób optymalizator zamierza wykonać zapytanie, wskazując metody dostępu, używane indeksy, operacje łączenia i inne kluczowe aspekty.
 • Szczegółowe informacje o operacjach: Dla każdej operacji w planie zapytania, SQL Developer dostarcza szczegółowe informacje, takie jak koszt, kardynalność, używane indeksy, ilość przetwarzanych wierszy i wiele innych.
 • Porównywanie planów: Jeśli masz dwa różne plany dla tego samego zapytania (na przykład przed i po aktualizacji), SQL Developer pozwala na ich porównanie. Możesz łatwo zidentyfikować, które operacje zostały dodane, usunięte lub zmienione.
 • Statystyki i metryki: Poza samym planem zapytania, SQL Developer dostarcza również statystyki dotyczące wykonania zapytania, takie jak czas CPU, ilość odczytów/wykonanych operacji I/O, ilość użytej pamięci i inne metryki, które mogą pomóc zrozumieć, dlaczego zapytanie działa wolniej.
 • Wizualizacja: SQL Developer oferuje również graficzne przedstawienie planu zapytania, co może pomóc w lepszym zrozumieniu i analizie skomplikowanych zapytań.

Podsumowując, SQL Developer jest potężnym narzędziem, które dostarcza głęboką analizę planów zapytań i pozwala na identyfikację potencjalnych problemów z wydajnością. Jeśli zauważysz, że pewne zapytania działają wolniej po aktualizacji, warto skorzystać z tego narzędzia, aby zrozumieć przyczynę i podjąć odpowiednie kroki w celu optymalizacji.

Jak rozwiązać problem?

Rozwiązanie problemów z wydajnością zapytań SQL w bazie danych Oracle wymaga zastosowania odpowiednich strategii i narzędzi. Oto kilka kroków, które można podjąć, aby poprawić wydajność zapytań:

 • Analiza planu zapytania: Pierwszym krokiem w rozwiązywaniu problemów z wydajnością jest zrozumienie, jak optymalizator wykonuje zapytanie. Możesz to zrobić, analizując plan zapytania, który pokazuje, jakie operacje są wykonywane i w jakiej kolejności. Szukaj operacji, które są kosztowne, takie jak pełne skanowanie tabeli, i zastanów się, czy można je zoptymalizować.
 • Optymalizacja indeksów: Jeśli zauważysz, że zapytanie nie korzysta z indeksów lub korzysta z nich nieefektywnie, rozważ dodanie nowych indeksów lub modyfikację istniejących. Na przykład, jeśli masz zapytanie, które często filtruje dane na podstawie konkretnej kolumny, upewnij się, że istnieje indeks dla tej kolumny.
 • Przegląd struktury zapytania: Czasami problemem jest sama struktura zapytania. Spróbuj uprościć zapytanie, eliminując zbędne klauzule JOIN, podzapytania lub funkcje. Na przykład, zamiast używać funkcji w klauzulach WHERE, spróbuj przefiltrować dane w inny sposób.
 • Aktualizacja statystyk: Optymalizator Oracle opiera się na statystykach bazy danych podczas wyboru planu zapytania. Jeśli statystyki są przestarzałe, optymalizator może podejmować suboptymalne decyzje. Regularnie aktualizuj statystyki, aby zapewnić, że są one dokładne.
 • Tuning parametrów konfiguracyjnych: Parametry konfiguracyjne bazy danych, takie jak rozmiar pamięci bufora czy ustawienia dotyczące równoległego przetwarzania, mogą wpływać na wydajność zapytań. Eksperymentuj z różnymi ustawieniami, aby znaleźć optymalną konfigurację dla Twojego środowiska.
 • Wykorzystanie narzędzi Oracle: Oracle dostarcza szereg narzędzi, takich jak SQL Tuning Advisor, które automatycznie analizują zapytania i sugerują optymalizacje. Skorzystaj z tych narzędzi, aby uzyskać rekomendacje dotyczące poprawy wydajności.
 • Przegląd kodu aplikacji: Często problemem nie jest sama baza danych, ale sposób, w jaki aplikacja korzysta z niej. Przegląd kodu aplikacji może pomóc zidentyfikować nieefektywne pętle, zbyt częste zapytania lub inne problemy, które wpływają na wydajność.
 • Testowanie zmian: Zanim wprowadzisz jakiekolwiek zmiany w produkcji, przetestuj je w środowisku testowym. Upewnij się, że optymalizacje rzeczywiście poprawiają wydajność i nie wprowadzają nowych problemów.Przykład prostego zapytania, które w wyniku analizy okazało się być nieoptymalne: SELECT * FROM produkty WHERE TO_DATE(data_produkcji) = ’01-JAN-2020′.

Dzięki użyciu wyżej wymienionych narzędzi i strategii możesz zauważyć, że zapytanie to nie korzysta z istniejącego indeksu na kolumnie data_produkcji z powodu użycia funkcji TO_DATE. W tej sytuacji możesz przemyśleć strukturę zapytania, aby unikać użycia tej funkcji. Poprawione zapytanie może wyglądać następująco: SELECT * FROM produkty WHERE data_produkcji = DATE '2020-01-01′.

W tym  zapytaniu, zamiast konwertować wartość kolumny data_produkcji do daty, konwertujemy stałą wartość do typu DATE, co pozwala na wykorzystanie indeksu (jeśli istnieje) na kolumnie data_produkcji.

Podsumowanie

Strojenie zapytań SQL w bazie Oracle jest kluczowym elementem dbania o wydajność systemu. Dzięki zaawansowanym narzędziom i technikom dostępnym w Oracle, administratorzy baz danych mogą zapewnić, że zapytania są wykonywane w najbardziej efektywny sposób. Jeśli jesteś zainteresowany pogłębieniem swojej wiedzy na temat strojenia zapytań SQL w bazie Oracle, zachęcamy do udziału w szkoleniu Oracle Database 19c: SQL Tuning Workshop prowadzonym przez eksperta Asseco Academy, która jest jedynym autoryzowanym partnerem szkoleniowym Oracle University w Polsce. Jeżeli bardziej interesująca jest dla Ciebie perspektywa optymalnej konfiguracji instancji bazy danych, zapraszamy na szkolenie Oracle Database 19c: Performance Management and Tuning.

 Na szkoleniach tych, pracując w odpowiednio przygotowanym laboratorium, nauczysz się stosowania między innymi opisanych w tym artykule narzędzi i strategii optymalizacji zapytań i instancji bazy danych.

Przepraszamy, brak artykułów w wybranej kategorii.

Czym zajmuje się Asseco?
Jakie są nasze mocne strony?
Poznaj jakość Asseco