Menu
Zamknij menu
Zaloguj się
Asseco Academy » Oferty » Microsoft Unlimited

Microsoft Unlimited

9900 zł netto

Za nielimitowany dostęp do szkoleń Microsoft
na 12 miesięcy!

Microsoft Unlimited

Microsoft Unlimited

Asseco Academy oferuje możliwość udziału w nielimitowanej ilości autoryzowanych szkoleń Microsoft na 12 miesięcy od daty zakupu. Szkolenia odbywają się w Wirtualnej klasie, na żywo, z certyfikowanym trenerem Microsoft. Płacisz raz za abonament Microsoft Unlimited i korzystasz bez ograniczeń z pełnego wachlarza szkoleń online  w terminach gwarantowanych dostępnych w Asseco Academy.
W pakiecie otrzymujesz również 2 vouchery na egzaminy Microsoft!

Aby skorzystać z promocji należy:

 1. Dokonać zakupu abonamentu Microsoft Unlimited.
 2. Twój indywidualny Opiekun VIP skontaktuje się z Tobą, aby ustalić Twoje cele i ścieżki rozwoju.

Oferta ważna do 31 grudnia 2024 r.

Kup teraz

Dlaczego warto?

2 Vouchery na egzaminy w cenie abonamentu – tylko Klienci, którzy wykupią abonament Microsoft Unlimited, otrzymają możliwość przystąpienia do dwóch egzaminów Microsoft za darmo!

Opiekun VIP – otrzymasz indywidualnego opiekuna, który po poznaniu Twoich celów, zadba o jak najbardziej efektywne wykorzystanie abonamentu. Będzie informować Cię o nadchodzących szkoleniach dopasowanych do Twojej ścieżki certyfikacyjnej lub interesujących Cię szkoleniach Microsoft.

Pierwszeństwo informacji i uczestnictwa
w bezpłatnych wydarzeniach
i szkoleniach organizowanych przez Asseco Academy (sprawdź najbliższe wydarzenia).

Możliwość przygotowania do pełnej certyfikacji na tylu ścieżkach ilu chcesz w ramach jednego abonamentu Microsoft Unlimited.

Udział w szkoleniu z dowolnego miejsca na świecie – wystarczy dostęp do Internetu.

Szkolenie z certyfikowanym trenerem na żywo – zajęcia odbywają się w Wirtualnej klasie, w której możesz porozmawiać z trenerem i innymi uczestnikami, a także wziąć udział w interaktywnych ćwiczeniach.

Certyfikacja Microsoft - jak zacząć?

Certyfikacja Microsoft – jak zacząć?

Certyfikacje Microsoft podzielone są według dwóch kryteriów:

Poziomu trudności – od najprostszych (Fundamental), przez poziom średnio-zaawansowany zalecany osobom z dwoma latami doświadczenia z daną technologią (Associate), aż po poziom ekspercki (Expert).
Specjalizacji (roli) – w zależności od wybranej ścieżki rozwoju, pozwalają zdobyć certyfikacje dla określonych ról.

Z początkiem 2022 roku Microsoft zrewolucjonizował ścieżki certyfikacji. Aktualne znajdziesz w naszym Przewodniku po szkoleniach z certyfikacjami Microsoft

Warunki promocji

 • Które szkolenia objęte są promocją Microsoft Unlimited?
  1. Przedmiotem Promocji są otwarte szkolenia Microsoft, oznaczone na stronie Asseco Academy symbolem promocji „Microsoft Unlimited”, realizowane w formie wirtualnej klasy.
  2. Promocja „Microsoft Unlimited” dotyczy szkoleń w terminach oznaczonych na stronie Asseco Academy  symbolem „Gwarancja terminu” lub innych,  potwierdzonego do realizacji przez indywidualnego opiekuna klienta przypisanego każdemu z uczestników promocji przez Organizatora.
 • Regulamin promocji

  I Warunki ogólne

  1. Organizatorem Promocji „Microsoft Unlimited” jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Jana z Kolna 11 zwana dalej Organizatorem.
  2. Przedmiotem Promocji są wyłącznie otwarte szkolenia Microsoft, oznaczone na stronie https://academy.asseco.pl symbolem promocji „Microsoft Unlimited”, realizowane w formie wirtualnej klasy.
  3. Uczestnik to osoba fizyczna, zawierająca z Organizatorem umowę o świadczenie usług szkoleniowych, na zasadach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach oraz w zgłoszeniu uczestnictwa w Promocji.
  4. Promocja „Microsoft Unlimited” dotyczy tylko szkoleń w terminach oznaczonych na stronie https://academy.asseco.pl  symbolem „Gwarancja terminu” lub innych,  potwierdzonego do realizacji przez indywidualnego opiekuna klienta przypisanego każdemu z uczestników promocji przez Organizatora.
  5. Przedmiot Promocji jest imienny i nie może być przekazywany osobom trzecim.
  6. Materiały szkoleniowe Uczestnik otrzymuje tylko raz, w ramach wybranego tematu szkolenia.
  7. Promocja obowiązuje do 31.12.2024 r.

  II Sposób realizacji

  1. Promocja obejmuje sprzedaż abonamentu na szkolenia Microsoft spełniające warunki wymienione w pkt. I ppkt 2 w cenie promocyjnej, 9900 zł netto. Dodatkowo, każdy z uczestników promocji otrzymuje dwa vouchery na egzaminy Microsoft uprawniające do zdawania egzaminów w centrach egzaminacyjnych Pearson VUE lub online, których okres ważności jest określony przez ich dostawcę.
  2. Warunkiem udziału w promocji, jest dokonanie zakupu abonamentu Microsoft Unlimited na stronie https://academy.asseco.pl i dokonanie pełnej płatności.
  3. Wykonanie czynności, o którym mowa w pkt. II ppkt 2, jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Uczestnictwa w promocji.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo anulowania objętego promocją szkolenia, które nie było oznaczone symbolem „Gwarancja terminu”, w przypadku nie zgłoszenia się wystarczającej do jego uruchomienia liczby uczestników.
  5. Z zastrzeżeniem pkt. II ppkt 2, do szkoleń objętych promocją mają zastosowanie postanowienia Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Szkoleniowych Organizatora, dostępne pod adresem: https://academy.asseco.pl/Upload/Ogolne_warunki_swiadczenia_uslug_szkoleniowych.pdf

  III Postanowienia końcowe

  1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem https://academy.asseco.pl oraz w siedzibie Organizatora.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w czasie obowiązywania Promocji. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia w na stronie internetowej https://academy.asseco.pl.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Promocji w każdym czasie bez podawania przyczyny. Wszelkie uprawnienia, nabyte przez Klientów na podstawie niniejszego Regulaminu przed wcześniejszym zakończeniem Promocji będą w pełni respektowane.
  4. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora, czasowymi obniżkami cen Szkoleń, innymi akcjami o charakterze promocyjnym oraz rabatami przyznanymi Klientowi przez Organizatora na podstawie innych ofert oraz umów podpisanymi przez Organizatora oraz Klienta.
  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Proponowane szkolenia powiązane z tematem

Chcesz z nami porozmawiać?

Zadzwoń do nas: tel. 801 30 30 30

Czym zajmuje się Asseco?
Jakie są nasze mocne strony?
Poznaj jakość Asseco