Menu
Zamknij menu
Zaloguj się
 • Opis szkolenia
 • Zakres
 • Gwarancje

Opis szkolenia

This course focuses on the fundamentals of building IT infrastructure on the AWS platform. You will learn how to optimize the AWS Cloud by understanding AWS services and how they fit into cloud-based solutions. Best practices and design patterns are covered to help you architect optimal IT solutions on the AWS Cloud. Build and explore a variety of infrastructures through guided discussions and hands-on activity.

 • Course level: Intermediate
 • Duration: 3 days

Activities
This course includes presentations, group exercises, and hands-on labs.

Course objectives
In this course, you will:

 • Make architectural decisions based on AWS architectural principles and best practices
 • Leverage AWS services to make your infrastructure scalable, reliable, and highly available
 • Leverage AWS Managed Services to enable greater flexibility and resiliency in an infrastructure
 • Make an infrastructure based on AWS more efficient to increase performance and reduce costs
 • Use the Well-Architected Framework to improve architectures with AWS solutions

Intended audience
This course is intended for solutions architects, solutions design engineers, and anyone who needs to understand the scope of cloud infrastructures.

Prerequisites
We recommend that attendees of this course have:

 • Taken the AWS Cloud Practitioner Essentials classroom or digital training
 • Working knowledge of distributed systems and multi-tier architectures
 • Familiarity with general networking and cloud computing concepts

Zakres

Course outline


Day 1
Module 1: Introduction

 • The Well-Architected Framework
 • AWS Global Infrastructure

Module 2: The simplest architectures

 • Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
 • Amazon S3 Glacier
 • Choosing AWS Regions for your architectures
 • Hands-on lab: Hosting a Static Website

Module 3: Adding a compute layer

 • Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
 • Amazon Machine Images (AMIs)
 • Amazon Elastic Block Storage (Amazon EBS)
 • Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
 • Amazon FSx

Module 4: Adding a database layer

 • Database layer considerations
 • Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
 • Amazon DynamoDB
 • AWS Database Migration Service (AWS DMS)
 • Hands-on lab: Deploying a Web Application on AWS

Module 5: Networking in AWS – Part 1

 • Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
 • Network security in the cloud
 • Hands-on lab: Creating a VPC

Day 2
Module 6: Networking in AWS – Part 2

 • AWS VPN connections
 • AWS Direct Connect (DX)
 • VPC peering
 • AWS Transit Gateway
 • Load balancing on AWS
 • Amazon Route 53

Module 7: AWS Identity and Access Management (IAM)

 • Account users and AWS IAM
 • Federating users
 • Amazon Cognito
 • AWS Organizations

Module 8: Elasticity, high availability, and monitoring

 • Amazon CloudWatch
 • AWS CloudTrail
 • Amazon EC2 Auto Scaling
 • Scaling your databases
 • Hands-on lab: Creating a highly available environment

Module 9: Automation

 • AWS CloudFormation
 • AWS Systems Manager
 • AWS OpsWorks
 • AWS Elastic Beanstalk
 • Hands-on lab: Automating infrastructure deployment with AWS CloudFormation

Day 3
Module 10: Caching

 • Caching on AWS with Amazon CloudFront
 • Session management
 • Amazon DynamoDB Accelerator (DAX)
 • Amazon ElastiCache

Module 11: Building decoupled architectures

 • Decoupling Your Architecture
 • Decoupling with Amazon SQS
 • Decoupling with Amazon SNS
 • Developing with Amazon MQ

Module 12: Microservices and serverless architectures

 • Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)
 • AWS Fargate
 • AWS Lambda
 • Amazon API Gateway
 • AWS Step Functions
 • Hands-on lab: Implementing a serverless architecture with AWS Managed Services

Module 13: RTO/RPO and backup recovery setup

 • Disaster planning
 • Data replication
 • Recovery strategies
 • AWS Storage Gateway

Module 14: Optimization and review

 • Best practices for optimization
 • Review questions

Gwarancje

 • Gwarancja terminu szkolenia

  Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną

  Warunki programu

  1. Planowane terminy kursów objętych programem mogą zostać zmienione wyłącznie w przypadku wystąpienia problemów natury organizacyjnej lub technicznej niezależnych od Asseco Data Systems powodujących, że przeprowadzenie kursu nie jest możliwe, a których nie można było przewidzieć. Wówczas Klient zostanie pisemnie poinformowany o okolicznościach oraz otrzyma propozycję kolejnego możliwego terminu.
  2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 oraz zmiany terminu kursu objętego programem, Klient zostanie poinformowany o ww. okolicznościach, nowych terminach kursu oraz w ramach rekompensaty otrzyma dodatkowy rabat w wysokości 10% bez względu na wysokość wcześniej uzyskanych rabatów.
 • Gwarancja 100% satysfakcji

  Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.

  Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

  Warunki programu

  1. Gwarancja satysfakcji dotyczy szkoleń Asseco Academy realizowanych w grupach otwartych zgodnie z ich kalendarzem i obowiązuje w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia lub 12 miesięcy w przypadku Klienów, którzy posiadają podpisaną umowę partnerską z Asseco Data Systems
  2. Osoba korzystająca z programu ma prawo do ponownego, jednokrotnego udziału w danym szkoleniu w dowolnie wybranym przez siebie terminie i miejscu spośród dostępnych terminów imiejsc, w których dane szkolenie zostanie potwierdzone do realizacji przez Asseco Data Systems.
  3. Osoba biorąca ponowny udział w danym szkoleniu korzysta z materiałów szkoleniowych otrzymanych podczas pierwszego szkolenia
 • Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

  Warunki programu

  1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników o zbieżnych potrzebach rozwojowych i oczekiwaniach wobec zakresu szkolenia.
 • Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

  Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.

  Warunki programu

  1. Program daje możliwość uczestnictwa w roli słuchacza w 3-godzinnej sesji dowolnego szkolenia, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji przez Asseco Data Systems.
  2. Uczestnictwo w programie nie uprawnia do dostępu do laboratoriów, otrzymania materiałów szkoleniowych oraz cateringu.
 • Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

  Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.

  Warunki programu

  1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników.
  2. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie Sali szkoleniowej lub konferencyjnej niezbędnej do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu.

Harmonogram szkoleń

Zdalnie

… jeśli cenisz sobie możliwość nauki z trenerem i innymi uczestnikami, z dowolnego miejsca bez konieczności dojazdu.

Stacjonarnie

… jeśli chesz się uczyć, siedząc w jednej sali z trenerem i innymi uczestnikami.

Online

… jeśli chcesz uczyć się z materiałów dostępnych przez interenet w dowolnym miejscu o dowolnym czasie

Filtry:

Szkolenie: AWS_ARCH

Architecting on AWS

Data
Forma
Język
Dodatkowe informacje
Cena
26.08 – 28.08
Wirtualna klasa
polski
4 275 zł netto
Dodaj do koszyka
25.09 – 27.09
Wirtualna klasa
polski
4 275 zł netto
Dodaj do koszyka
23.10 – 25.10
Wirtualna klasa
polski
4 275 zł netto
Dodaj do koszyka
20.11 – 22.11
Wirtualna klasa
polski
4 275 zł netto
Dodaj do koszyka
Pokaż więcej wyników

Filtry:

Szkolenie: AWS_ARCH

Architecting on AWS

Data
Lokalizacja
Język
Dodatkowe informacje
Cena

Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

Filtry:

Szkolenie: AWS_ARCH

Architecting on AWS

Dostęp do szkolenia
Forma
Język
Dodatkowe informacje
Cena

Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

Szukasz szkolenia w innym terminie?