Menu
Zamknij menu
Zaloguj się

Akredytacja

 • Opis szkolenia
 • Zakres
 • Gwarancje

Opis szkolenia

This course is for individuals who seek an overall understanding of the Amazon Web Services (AWS) Cloud, independent of specific technical roles. You will learn about AWS Cloud concepts, AWS services, security, architecture, pricing, and support to build your AWS Cloud knowledge. This course also helps you prepare for the AWS Certified Cloud Practitioner exam.

 • Course level: Fundamental
 • Duration: 1 day

Activities

This course includes video presentations, demonstrations, links to resources, and knowledge checks.

 

Course objectives
In this course, you will learn to:

 • Summarize the working definition of AWS
 • Differentiate between on-premises, hybrid-cloud, and all-in cloud
 • Describe the basic global infrastructure of the AWS Cloud
 • Explain the six benefits of the AWS Cloud
 • Describe and provide an example of the core AWS services, including compute, network, databases, and storage
 • Identify an appropriate solution using AWS Cloud services with various use cases
 • Describe the AWS Well-Architected Framework
 • Explain the shared responsibility model
 • Describe the core security services within the AWS Cloud
 • Describe the basics of AWS Cloud migration
 • Articulate the financial benefits of the AWS Cloud for an organization’s cost management
 • Define the core billing, account management, and pricing models
 • Explain how to use pricing tools to make cost-effective choices for AWS services

Intended audience
This course is intended for:

 • Sales
 • Legal
 • Marketing
 • Business analysts
 • Project managers
 • AWS Academy students
 • Other IT-related professionals

Prerequisites
We recommend that attendees of this course have:- General IT business knowledge- General IT technical knowledge

Zakres

Course outline

Module 1: Introduction to Amazon Web Services

 • Summarize the benefits of AWS
 • Describe differences between on-demand delivery and cloud deployments
 • Summarize the pay-as-you-go pricing model

Module 2: Compute in the Cloud

 • Describe the benefits of Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) at a basic level
 • Identify the different Amazon EC2 instance types
 • Differentiate between the various billing options for Amazon EC2
 • Describe the benefits of Amazon EC2 Auto Scaling
 • Summarize the benefits of Elastic Load Balancing
 • Give an example of the uses for Elastic Load Balancing
 • Summarize the differences between Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) and Amazon Simple Queue Services (Amazon SQS)
 • Summarize additional AWS compute options

Module 3: Global Infrastructure and Reliability

 • Summarize the benefits of the AWS Global Infrastructure
 • Describe the basic concept of Availability Zones
 • Describe the benefits of Amazon CloudFront and Edge locations
 • Compare different methods for provisioning AWS services

Module 4: Networking

 • Describe the basic concepts of networking
 • Describe the difference between public and private networking resources
 • Explain a virtual private gateway using a real life scenario
 • Explain a virtual private network (VPN) using a real life scenario
 • Describe the benefit of AWS Direct Connect
 • Describe the benefit of hybrid deployments
 • Describe the layers of security used in an IT strategy
 • Describe which services are used to interact with the AWS global network

Module 5: Storage and Databases

 • Summarize the basic concept of storage and databases
 • Describe benefits of Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
 • Describe benefits of Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
 • Describe the benefits of Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
 • Summarize various storage solutions
 • Describe the benefits of Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
 • Describe the benefits of Amazon DynamoDB
 • Summarize various database services

Module 6: Security

 • Explain the benefits of the shared responsibility model
 • Describe multi-factor authentication (MFA)
 • Differentiate between the AWS Identity and Access Management (IAM) security levels
 • Describe security policies at a basic level
 • Explain the benefits of AWS Organizations
 • Summarize the benefits of compliance with AWS
 • Explain primary AWS security services at a basic level

Module 7: Monitoring and Analytics

 • Summarize approaches to monitoring your AWS environment
 • Describe the benefits of Amazon CloudWatch
 • Describe the benefits of AWS CloudTrail
 • Describe the benefits of AWS Trusted Advisor

Module 8: Pricing and Support

 • Understand AWS pricing and support models
 • Describe the AWS Free Tier
 • Describe key benefits of AWS Organizations and consolidated billing
 • Explain the benefits of AWS Budgets
 • Explain the benefits of AWS Cost Explorer
 • Explain the primary benefits of the AWS Pricing Calculator
 • Distinguish between the various AWS Support Plans
 • Describe the benefits of AWS Marketplace

Module 9: Migration and Innovation

 • Understand migration and innovation in the AWS Cloud
 • Summarize the AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF)
 • Summarize six key factors of a cloud migration strategy
 • Describe the benefits of various AWS data migration solutions, such as AWS Snowcone, AWS Snowball, and AWS Snowmobile
 • Summarize the broad scope of innovative solutions that AWS offers

Module 10: The Cloud Journey

 • Summarize the five pillars of the AWS Well-Architected Framework
 • Explain the six benefits of cloud computing

Module 11: AWS Certified Cloud Practitioner Basics

 • Determine resources for preparing for the AWS Certified Cloud Practitioner examination
 • Describe benefits of becoming AWS Certified

Course Final Assessment

 • Solve questions similar to those found within the AWS Certified Cloud Practitioner examination

Gwarancje

 • Gwarancja terminu szkolenia

  Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną

  Warunki programu

  1. Planowane terminy kursów objętych programem mogą zostać zmienione wyłącznie w przypadku wystąpienia problemów natury organizacyjnej lub technicznej niezależnych od Asseco Data Systems powodujących, że przeprowadzenie kursu nie jest możliwe, a których nie można było przewidzieć. Wówczas Klient zostanie pisemnie poinformowany o okolicznościach oraz otrzyma propozycję kolejnego możliwego terminu.
  2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 oraz zmiany terminu kursu objętego programem, Klient zostanie poinformowany o ww. okolicznościach, nowych terminach kursu oraz w ramach rekompensaty otrzyma dodatkowy rabat w wysokości 10% bez względu na wysokość wcześniej uzyskanych rabatów.
 • Gwarancja 100% satysfakcji

  Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.

  Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

  Warunki programu

  1. Gwarancja satysfakcji dotyczy szkoleń Asseco Academy realizowanych w grupach otwartych zgodnie z ich kalendarzem i obowiązuje w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia lub 12 miesięcy w przypadku Klienów, którzy posiadają podpisaną umowę partnerską z Asseco Data Systems
  2. Osoba korzystająca z programu ma prawo do ponownego, jednokrotnego udziału w danym szkoleniu w dowolnie wybranym przez siebie terminie i miejscu spośród dostępnych terminów imiejsc, w których dane szkolenie zostanie potwierdzone do realizacji przez Asseco Data Systems.
  3. Osoba biorąca ponowny udział w danym szkoleniu korzysta z materiałów szkoleniowych otrzymanych podczas pierwszego szkolenia
 • Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

  Warunki programu

  1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników o zbieżnych potrzebach rozwojowych i oczekiwaniach wobec zakresu szkolenia.
 • Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

  Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.

  Warunki programu

  1. Program daje możliwość uczestnictwa w roli słuchacza w 3-godzinnej sesji dowolnego szkolenia, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji przez Asseco Data Systems.
  2. Uczestnictwo w programie nie uprawnia do dostępu do laboratoriów, otrzymania materiałów szkoleniowych oraz cateringu.
 • Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

  Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.

  Warunki programu

  1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników.
  2. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie Sali szkoleniowej lub konferencyjnej niezbędnej do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu.

Harmonogram szkoleń

Zdalnie

… jeśli cenisz sobie możliwość nauki z trenerem i innymi uczestnikami, z dowolnego miejsca bez konieczności dojazdu.

Stacjonarnie

… jeśli chesz się uczyć, siedząc w jednej sali z trenerem i innymi uczestnikami.

Online

… jeśli chcesz uczyć się z materiałów dostępnych przez interenet w dowolnym miejscu o dowolnym czasie

Filtry:

Szkolenie: AWS_CPE

AWS Cloud Practitioner Essentials

Data
Forma
Język
Dodatkowe informacje
Cena
26.08 – 26.08
Wirtualna klasa
polski
1 900 zł netto
Dodaj do koszyka
25.09 – 25.09
Wirtualna klasa
polski
1 900 zł netto
Dodaj do koszyka
23.10 – 23.10
Wirtualna klasa
polski
1 900 zł netto
Dodaj do koszyka
20.11 – 20.11
Wirtualna klasa
polski
1 900 zł netto
Dodaj do koszyka
Pokaż więcej wyników

Filtry:

Szkolenie: AWS_CPE

AWS Cloud Practitioner Essentials

Data
Lokalizacja
Język
Dodatkowe informacje
Cena

Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

Filtry:

Szkolenie: AWS_CPE

AWS Cloud Practitioner Essentials

Dostęp do szkolenia
Forma
Język
Dodatkowe informacje
Cena

Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

Szukasz szkolenia w innym terminie?