Menu
Zamknij menu
Zaloguj się
Asseco Academy » Katalog szkoleń » DevOps – Certified Agile Service Manager (CASM)®

Szkolenie DevOps_CASM_Z

DevOps – Certified Agile Service Manager (CASM)®

Akredytacja

 • Opis szkolenia
 • Zakres
 • Informacje dodatkowe
 • Gwarancje
 • Egzamin

Opis szkolenia

2-dniowe szkolenie Certified Agile Service Manager to wprowadzenie do Agile Service Management, zastosowania, oraz integracji zwinnego myślenia w procesach zarządzania usługami. Agile poprawia skuteczność i efektywność IT oraz umożliwia ciągłe dostarczanie wartości w obliczu zmieniających się wymagań.

Zarządzanie usługami IT (ITSM) skupia się na zapewnieniu, że usługi IT dostarczają wartości poprzez zrozumienie i optymalizację ich strumieni wartości end-to-end. Ten kurs łączy praktyki Agile i ITSM, aby całościowo wspierać Agile Service Management poprzez skalowanie procesów by były ‘just enough’, co prowadzi do poprawy przepływu pracy i skrócenia czasu do dostarczenia wartości (time to value).

Agile Service Management pomaga Informatyce szybciej spełnić wymagania klienta, poprawić współpracę między Dev i Ops, przezwyciężyć ograniczenia w procesach przepływu pracy poprzez iteracyjne podejście do inżynierii procesów, które poprawi szybkość działania zespołów doskonalących procesy.

 

Czego się nauczysz

Korzyści dla organizacji:

 • Szybszy czas wprowadzania zmian na rynek
 • Wyższa jakość produktu
 • Zmniejszone ryzyko
 • Szybszy zwrot z inwestycji
 • Większa satysfakcja klienta

Korzyści dla pracowników:

 • Możliwość szybkiej reakcji na zmieniające się wymagania biznesowe
 • Mniejsze, szybsze wdrożenia
 • Lepszy przepływ pracy
 • Krótsze i lepsze pętle informacji zwrotnej
 • Ciągłe doskonalenie i uczenie się

 

Do kogo skierowane jest szkolenie

 • Właściciele praktyk i projektanci procesów
 • Programiści, którzy są zainteresowani pomocą w tworzeniu bardziej zwinnych procesów
 • Menedżerowie, którzy chcą połączyć wiele praktyk w środowisko DevOps
 • Pracownicy i menedżerowie odpowiedzialni za inżynierię procesów lub ich usprawnianie
 • Konsultanci prowadzący swoich klientów przez inicjatywy związane z doskonaleniem procesów i DevOps
 • Każda osoba odpowiedzialna za: Zarządzanie wymaganiami związanymi z procesami, Zapewnienie wydajności i skuteczności procesów, Maksymalizację wartości procesów

 

Wymagania wstępne

Brak

Zakres

Dzień 1

 • Wprowadzenie do kursu
 • Moduł 1: Dlaczego Agile Service Management? (Challenges Today. What is IT Service Management? What is Agile? What Does Tt Take to Be Agile?
 • Moduł 2: Agile Service Management (What is Agile Service Management? Two aspects: Agile Process Engineering & Agile Process Improvement)
 • Moduł 3: Wykorzystanie powiązanych frameworków i dobrych praktyk (DevOps, ITIL, SRE, Lean, Scrum)
 • Moduł 4: Role w Agile Service Management (Agile Practice Owner. Agile Service Management Team. Agile Service Manager)

 

Dzień 2

 • Moduł 5: Agile Process Engineering (Agile Processes. Agile Process Engineering. Microprocess Architecture. Service Management Architecture)
 • Moduł 6: Artefakty Agile Service Management (Practice Backlog. Sprint Backlog. Increment)
 • Moduł 7: Zdarzenia Agile Service Management (Pre-Sprint Planning. The Sprint: Sprint Planning, Process Standup, Sprint Review, Sprint Retrospective)
 • Moduł 8: Agile Process Improvement (Why Process Improvement is Important? Process Improvement Goals. Agile Process Improvement Reviews. Sustaining Improvements. Automation)
 • Próbny egzamin Certified Agile Service Manager
 • Wskazówki i porady egzaminacyjne
 • Podsumowanie szkolenia

 

Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne ułatwiające zrozumienie omawianych zagadnień.

Informacje dodatkowe

W cenie szkolenia uczestnik otrzymuje

 • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych Certified Agile Service Manager
 • Słownik Agile Service Management
 • Materiały uzupełniające do szkolenia: wideo, case studies, artykuły, książki
 • Specyfikację wymagań egzaminacyjnych Certified Agile Service Manager
 • Przykładowe zestawy egzaminacyjne wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami

Obowiązkowy dodatek:

 • Voucher na egzamin Certified Agile Service Manager

 

Organizacja szkolenia

 • Rodzaj szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Forma realizacji: stacjonarnie lub zdalnie; więcej informacji: Formy Szkoleń Asseco Academy
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: angielski
 • Wielkość grupy: do 14 uczestników

 

Organizacja szkolenia w formie stacjonarnej

 • Szkolenie realizowane w godz. 09:00-17:00.
 • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych w formie papierowej

 

Organizacja szkolenia w Wirtualnej Klasie

 • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do zdalnej sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
 • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-15:30.
 • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 60-minutową na lunch, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie z grupą.
 • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych dystrybuowany jest w formie elektronicznej.

 

Akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. (Asseco Academy) przyznana przez DevOps Institute i PeopleCert.

Gwarancje

 • Gwarancja terminu szkolenia

  Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną

  Warunki programu

  1. Planowane terminy kursów objętych programem mogą zostać zmienione wyłącznie w przypadku wystąpienia problemów natury organizacyjnej lub technicznej niezależnych od Asseco Data Systems powodujących, że przeprowadzenie kursu nie jest możliwe, a których nie można było przewidzieć. Wówczas Klient zostanie pisemnie poinformowany o okolicznościach oraz otrzyma propozycję kolejnego możliwego terminu.
  2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 oraz zmiany terminu kursu objętego programem, Klient zostanie poinformowany o ww. okolicznościach, nowych terminach kursu oraz w ramach rekompensaty otrzyma dodatkowy rabat w wysokości 10% bez względu na wysokość wcześniej uzyskanych rabatów.
 • Gwarancja 100% satysfakcji

  Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.

  Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

  Warunki programu

  1. Gwarancja satysfakcji dotyczy szkoleń Asseco Academy realizowanych w grupach otwartych zgodnie z ich kalendarzem i obowiązuje w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia lub 12 miesięcy w przypadku Klienów, którzy posiadają podpisaną umowę partnerską z Asseco Data Systems
  2. Osoba korzystająca z programu ma prawo do ponownego, jednokrotnego udziału w danym szkoleniu w dowolnie wybranym przez siebie terminie i miejscu spośród dostępnych terminów imiejsc, w których dane szkolenie zostanie potwierdzone do realizacji przez Asseco Data Systems.
  3. Osoba biorąca ponowny udział w danym szkoleniu korzysta z materiałów szkoleniowych otrzymanych podczas pierwszego szkolenia
 • Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

  Warunki programu

  1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników o zbieżnych potrzebach rozwojowych i oczekiwaniach wobec zakresu szkolenia.
 • Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

  Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.

  Warunki programu

  1. Program daje możliwość uczestnictwa w roli słuchacza w 3-godzinnej sesji dowolnego szkolenia, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji przez Asseco Data Systems.
  2. Uczestnictwo w programie nie uprawnia do dostępu do laboratoriów, otrzymania materiałów szkoleniowych oraz cateringu.
 • Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

  Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.

  Warunki programu

  1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników.
  2. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie Sali szkoleniowej lub konferencyjnej niezbędnej do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu.

Egzamin

 • Egzamin Certified Agile Service Manager (CASM)®
  • Obowiązkowy pakiet (szkolenie z egzaminem) 
  • Rodzaj egzaminu: test wielokrotnego wyboru (1 prawidłowa odpowiedź z 4);
  • Język egzaminu: polski lub angielski;
  • Liczba pytań: 40;
  • Czas trwania: 60 minut;
  • Próg zdawalności: 65% poprawnych odpowiedzi (26/40);
  • Wersja egzaminu: voucher na egzamin online realizowany w systemie PeopleCert; voucher jest wysyłany na adres e-mail uczestnika najpóźniej następnego dnia po szkoleniu;
  • Termin egzaminu uczestnik ustala bezpośrednio w systemie PeopleCert po zalogowaniu na swoje konto
  • Warunki przystąpienia: brak;
  • Podczas egzaminu w pomieszczeniu nie mogą przebywać osoby trzecie;
  • Podczas egzaminu można korzystać z oficjalnego podręcznika do kursu w wyłącznie na drugim urządzeniu, np. drugim laptopie lub tablecie;
  • Egzamin realizowany poprzez usługę PeopleCert Online Proctoring, która umożliwia przystępowanie do egzaminów w dowolnym momencie (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku) z preferowanej lokalizacji
  • Ważność certyfikatu: 3 lata.

Harmonogram szkoleń

Zdalnie

… jeśli cenisz sobie możliwość nauki z trenerem i innymi uczestnikami, z dowolnego miejsca bez konieczności dojazdu.

Stacjonarnie

… jeśli chesz się uczyć, siedząc w jednej sali z trenerem i innymi uczestnikami.

Online

… jeśli chcesz uczyć się z materiałów dostępnych przez interenet w dowolnym miejscu o dowolnym czasie

Filtry:

Szkolenie: DevOps_CASM_Z

DevOps – Certified Agile Service Manager (CASM)®

Data
Forma
Język
Dodatkowe informacje
Cena
16.09 – 17.09
 • gwarancja terminu
Oferta
Wirtualna klasa
polski
1 530 zł 1 490 zł netto
Dodaj do koszyka
25.11 – 26.11
Wirtualna klasa
polski
1 530 zł netto
Dodaj do koszyka

Filtry:

Szkolenie: DevOps_CASM_Z

DevOps – Certified Agile Service Manager (CASM)®

Data
Lokalizacja
Język
Dodatkowe informacje
Cena

Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

Filtry:

Szkolenie: DevOps_CASM_Z

DevOps – Certified Agile Service Manager (CASM)®

Dostęp do szkolenia
Forma
Język
Dodatkowe informacje
Cena

Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

Szukasz szkolenia w innym terminie?