Menu
Zamknij menu
Zaloguj się
Asseco Academy » Katalog szkoleń » DevOps Foundation®

Szkolenie DevOps_F

DevOps Foundation®

Akredytacja

 • Opis szkolenia
 • Zakres
 • Informacje dodatkowe
 • Gwarancje
 • Egzamin

Opis szkolenia

Popularność modelu DevOps stale rośnie i napędza sukces cyfrowego biznesu. Dlatego organizacje muszą posiąść wiedzę i kompetencje DevOps, by szybko dostarczać wysokiej jakości usługi, realizować oczekiwania klientów i wyprzedzać konkurencję.

2-dniowe szkolenie DevOps Foundation zapewnia podstawowe zrozumienie kluczowych pojęć DevOps, tak by wszyscy mówili tym samym językiem. Szkolenie podkreśla korzyści płynące z modelu pracy DevOps w celu wspierania sukcesu organizacji.

Szkolenie DevOps Foundation przedstawia najnowsze koncepcje, pryncypia i praktyki społeczności DevOps, rozumianej jako ruch społeczny o charakterze kulturowym i profesjonalnym, podkreślający komunikację, współpracę integrację i automatyzację w celu poprawy przepływu pracy między programistami a utrzymaniem IT.

 

Czego się nauczysz

Korzyści dla organizacji:

 • Krótsze cykle rozwoju, szybsze wprowadzanie innowacji
 • Zmniejszenie liczby błędów przy wdrażaniu i wycofywaniu zmian oraz skrócenie czasu potrzebnego na odzyskanie danych
 • Lepsza komunikacja i współpraca
 • Większa wydajność
 • Redukcja kosztów IT

 

Korzyści dla pracowników:

 • Wspólne koncepcje i terminologia DevOps
 • Korzyści dla biznesu i IT
 • Ciągła integracja, ciągłe dostarczanie, testowanie, bezpieczeństwo
 • Powiązanie DevOps z Agile, Lean i ITSM
 • Poprawa przepływy pracy, komunikacji i pętli zwrotnych
 • Wskazówki dotyczące automatyzacji deployment pipelines oraz łańcuchy narzędzi DevOps
 • Skalowanie DevOps w przedsiębiorstwie
 • Demonstracja wiedzy na temat DevOps na podstawowym poziomie

 

Do kogo skierowane jest szkolenie

 • Wszyscy zaangażowani w rozwój IT, operacje IT i zarządzanie usługami IT
 • Wszyscy, którzy chcą zrozumieć zasady modelu DevOps
 • Specjaliści IT pracujący w zwinnym środowisku lub zamierzający wejść do tego środowiska
 • Następujące role IT: Automation Architects, Application Developers, Business Analysts, Business Managers, Business Stakeholders, Change Agents, Consultants, DevOps Consultants, DevOps Engineers, Infrastructure Architects, Integration Specialists, IT Directors, IT Managers, IT Operations, IT Team Leaders, Lean Coaches, Network Administrators, Operations Managers, Project Managers, Release Engineers, Software Developers, Software Testers/QA, System Administrators, Systems Engineers, System Integrators, Tool Providers

 

Wymagania wstępne

Brak

Zakres

Dzień 1

 • Wprowadzenie do kursu
 • Moduł 1: Eksplorowanie DevOps (Defining DevOps. Why Does DevOps Matter. The Business Perspective. The IT Perspective)
 • Moduł 2: Podstawowe zasady DevOps (The Three Ways. The Theory of Constraints. Chaos Engineering. Learning Organizations)
 • Moduł 3: Kluczowe praktyki DevOps (Continuous Testing. Continuous Integration. Continuous Delivery. Continuous Deployment. Site Reliability & Resilience Engineering. DevSecOps. ChatOps. Kanban)
 • Moduł 4: Inne frameworki (Agile. ITSM. Lean. Safety Culture. Learning Organizations. Continuous Funding)

 

Dzień 2

 • Moduł 5: Kultura, zachowania i modele operacyjne (Defining Culture. Behavioral Models. Organizational Models. Target Operating Models)
 • Moduł 6: Automatyzacja i architektura łańcuchów narzędzi DevOps (CI/CD. Infrastructure as Code. Cloud. Containers & Microservices. Machine Learning. DevOps Toolchains)
 • Moduł 7: Mierzenie, metryki i raportowanie (The Importance of Measurement. DevOps Metrics: Speed/Throughput/Tempo, Quality, Stability, Culture. Change lead/cycle Times. Value Driven Metrics)
 • Moduł 8: Sharing, Shadowing & Evolving (DevOps Days. DevOps in the Enterprise. Roles. DevOps Leadership. Organizational Considerations. Getting Started. Challenges, Risks and Critical Success Factors)
 • Próbny egzamin DevOps Foundation
 • Wskazówki i porady egzaminacyjne
 • Podsumowanie szkolenia

 

Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne ułatwiające zrozumienie omawianych zagadnień.

 

Informacje dodatkowe

W cenie szkolenia uczestnik otrzymuje

 • Materiał przedkursowy DevOps Foundation
 • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych DevOps Foundation
 • Słownik DevOps
 • Materiały uzupełniające do szkolenia: wideo, case studies, artykuły, książki
 • Specyfikację wymagań egzaminacyjnych DevOps Foundation
 • Przykładowe zestawy egzaminacyjne wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami

Obowiązkowy dodatek:

 • Voucher na egzamin DevOps Foundation

 

Organizacja szkolenia

 • Rodzaj szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Forma realizacji: stacjonarnie lub zdalnie; więcej informacji: Formy Szkoleń Asseco Academy
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: angielski
 • Wielkość grupy: do 14 uczestników

 

Organizacja szkolenia w formie stacjonarnej

 • Szkolenie realizowane w godz. 09:00-17:00.
 • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych w formie papierowej

 

Organizacja szkolenia w Wirtualnej Klasie

 • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do zdalnej sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
 • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-15:30.
 • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 60-minutową na lunch, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie z grupą.
 • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych dystrybuowany jest w formie elektronicznej.

 

Akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. (Asseco Academy) przyznana przez DevOps Institute i PeopleCert.

Gwarancje

 • Gwarancja terminu szkolenia

  Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną

  Warunki programu

  1. Planowane terminy kursów objętych programem mogą zostać zmienione wyłącznie w przypadku wystąpienia problemów natury organizacyjnej lub technicznej niezależnych od Asseco Data Systems powodujących, że przeprowadzenie kursu nie jest możliwe, a których nie można było przewidzieć. Wówczas Klient zostanie pisemnie poinformowany o okolicznościach oraz otrzyma propozycję kolejnego możliwego terminu.
  2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 oraz zmiany terminu kursu objętego programem, Klient zostanie poinformowany o ww. okolicznościach, nowych terminach kursu oraz w ramach rekompensaty otrzyma dodatkowy rabat w wysokości 10% bez względu na wysokość wcześniej uzyskanych rabatów.
 • Gwarancja 100% satysfakcji

  Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.

  Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

  Warunki programu

  1. Gwarancja satysfakcji dotyczy szkoleń Asseco Academy realizowanych w grupach otwartych zgodnie z ich kalendarzem i obowiązuje w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia lub 12 miesięcy w przypadku Klienów, którzy posiadają podpisaną umowę partnerską z Asseco Data Systems
  2. Osoba korzystająca z programu ma prawo do ponownego, jednokrotnego udziału w danym szkoleniu w dowolnie wybranym przez siebie terminie i miejscu spośród dostępnych terminów imiejsc, w których dane szkolenie zostanie potwierdzone do realizacji przez Asseco Data Systems.
  3. Osoba biorąca ponowny udział w danym szkoleniu korzysta z materiałów szkoleniowych otrzymanych podczas pierwszego szkolenia
 • Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

  Warunki programu

  1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników o zbieżnych potrzebach rozwojowych i oczekiwaniach wobec zakresu szkolenia.
 • Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

  Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.

  Warunki programu

  1. Program daje możliwość uczestnictwa w roli słuchacza w 3-godzinnej sesji dowolnego szkolenia, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji przez Asseco Data Systems.
  2. Uczestnictwo w programie nie uprawnia do dostępu do laboratoriów, otrzymania materiałów szkoleniowych oraz cateringu.
 • Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

  Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.

  Warunki programu

  1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników.
  2. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie Sali szkoleniowej lub konferencyjnej niezbędnej do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu.

Egzamin

 • Egzamin DevOps Foundation
  • Obowiązkowy pakiet (szkolenie z egzaminem) 
  • Rodzaj egzaminu: test wielokrotnego wyboru (1 prawidłowa odpowiedź z 4);
  • Język egzaminu: polski lub angielski;
  • Liczba pytań: 40;
  • Czas trwania: 60 minut;
  • Próg zdawalności: 65% poprawnych odpowiedzi (26/40);
  • Wersja egzaminu: voucher na egzamin online realizowany w systemie PeopleCert; voucher jest wysyłany na adres e-mail uczestnika najpóźniej następnego dnia po szkoleniu;
  • Termin egzaminu uczestnik ustala bezpośrednio w systemie PeopleCert po zalogowaniu na swoje konto
  • Warunki przystąpienia: brak;
  • Podczas egzaminu w pomieszczeniu nie mogą przebywać osoby trzecie;
  • Podczas egzaminu można korzystać z oficjalnego podręcznika do kursu w wyłącznie na drugim urządzeniu, np. drugim laptopie lub tablecie;
  • Egzamin realizowany poprzez usługę PeopleCert Online Proctoring, która umożliwia przystępowanie do egzaminów w dowolnym momencie (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku) z preferowanej lokalizacji
  • Ważność certyfikatu: 3 lata.

Harmonogram szkoleń

Zdalnie

… jeśli cenisz sobie możliwość nauki z trenerem i innymi uczestnikami, z dowolnego miejsca bez konieczności dojazdu.

Stacjonarnie

… jeśli chesz się uczyć, siedząc w jednej sali z trenerem i innymi uczestnikami.

Online

… jeśli chcesz uczyć się z materiałów dostępnych przez interenet w dowolnym miejscu o dowolnym czasie

Filtry:

Szkolenie: DevOps_F

DevOps Foundation®

Data
Forma
Język
Dodatkowe informacje
Cena
01.08 – 02.08
 • gwarancja terminu
Oferta
Wirtualna klasa
polski

Użyj kodu i obniż cenę: 100LATO2024

1 090 zł 990 zł netto
Dodaj do koszyka
09.09 – 10.09
Oferta
Wirtualna klasa
polski
1 090 zł 990 zł netto
Dodaj do koszyka
14.10 – 15.10
Oferta
Wirtualna klasa
polski
1 090 zł 990 zł netto
Dodaj do koszyka
14.11 – 15.11
Oferta
Wirtualna klasa
polski
1 090 zł 990 zł netto
Dodaj do koszyka
Pokaż więcej wyników

Filtry:

Szkolenie: DevOps_F

DevOps Foundation®

Data
Lokalizacja
Język
Dodatkowe informacje
Cena

Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

Filtry:

Szkolenie: DevOps_F

DevOps Foundation®

Dostęp do szkolenia
Forma
Język
Dodatkowe informacje
Cena

Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

Szukasz szkolenia w innym terminie?