Menu
Zamknij menu
Zaloguj się
Wybrany termin
  Język
  Lokalizacja
  Forma szkolenia
  netto
  Dodaj do koszyka
  Asseco Academy » Terminarz szkoleń » ITIL® 4 Foundation

  Szkolenie ITIL4_FOUND

  ITIL® 4 Foundation

  Akredytacja

  • Opis szkolenia
  • Zakres
  • Informacje dodatkowe
  • Gwarancje
  • Egzamin

  Opis szkolenia

  ITIL 4 to najbardziej aktualna wersja najlepszych praktyk zarządzania usługami IT przedstawiona w szerokim kontekście doświadczeń klienta, strumieni wartości i cyfrowej transformacji, obejmująca swym zakresem popularne sposoby działania, takie jak Agile, DevOps i Lean. ITIL 4 to najpopularniejsze na świecie podejście do zarządzania usługami cyfrowymi i IT, i de facto standard w tym obszarze.

  ITIL 4 dostarcza najlepsze praktyki dla organizacji potrzebujących sprostać nowym wyzwaniom w zarządzaniu usługami i wykorzystać potencjał nowoczesnych technologii. Został zaprojektowany tak, by zapewnić w pełni elastyczny, skoordynowany i spójny system do skutecznego zarządzania usługami IT.

  2-dniowe akredytowane szkolenie ITIL 4 Foundation wprowadzi Cię do samego serca świata usług cyfrowych i IT.

   

  Czego się nauczysz

  • Dowiesz się jak działa model zarządzania usługami według ITIL 4, czym jest usługa, jakie relacje łączą dostawcę z konsumentami i jak powstaje wartość
  • Poznasz podstawowe zasady ITIL
  • Zobaczysz zarządzanie usługami we wszystkich 4 wymiarach
  • Zrozumiesz, że zarządzanie usługami działa jak jeden spójny system
  • Poznasz wszystkie praktyki zarządzania usługami i dogłębnie zbadasz kluczowe z nich
  • Przygotujemy Cię do egzaminu ITIL 4 Foundation

   

  Do kogo skierowane jest szkolenie

  • Wszyscy rozpoczynający swoją podróż z zarządzaniem usługami
  • Menedżerowie zarządzający usługami IT i osoby aspirujące do tej roli
  • Osoby pracujące w innych obszarach „IT” (digital, produkt development) z silnymi relacjami z dostarczaniem usług

   

  Wymagania wstępne

  Brak

  Zakres

  Dzień 1

  • Podróż z ITIL 4
  • Kluczowe pojęcia zarządzania usługami (Valu, Service, Service offering, Service relationship)
  • Case study ITIL: Axle Car Hire
  • System wartości usług ITIL (Service value system)
  • 4 wymiary zarządzania usługami (4 dimensions of service management)
  • 7 podstawowych zasady ITIL (7 guiding principles)
  • Łańcuch wartości usług ITIL (Service value chain)
  • Przegląd przez wszystkie 34 praktyki zarządzania usługami
  • Praktyka zarządzania poziomem świadczenia usług (Service level management)
  • Próbny egzamin ITIL 4 Foundation
  • Podsumowanie dnia

   

  Dzień 2

  • Praktyka zarządzania relacjami (Relationship management)
  • Praktyka zarządzania dostawcami (Supplier management)
  • Praktyka zarządzania bezpieczeństwem informacji (Information security management)
  • Praktyka zarządzania zasobami IT (IT asset management)
  • Praktyka zarządzania konfiguracją usług (Service configuration management)
  • Praktyka umożliwiania zmian (Change enablement)
  • Praktyka zarządzania wdrażaniem (Deployment management)
  • Praktyka zarządzania wydaniami (Release management)
  • Praktyka service desk
  • Praktyka zarządzania incydentami (Incident management)
  • Praktyka zarządzania wnioskami o usługi (Service request management)
  • Praktyka monitorowania i zarządzania zdarzeniami (Monitoring and event management)
  • Praktyka zarządzania problemami (Problem management)
  • Praktyka ciągłego doskonalenia (Continual improvement)
  • Próbny egzamin ITIL 4 Foundation
  • Wskazówki i porady przed egzaminem
  • Podsumowanie szkolenia

   

  Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne ułatwiające zrozumienie omawianych zagadnień.

  Informacje dodatkowe

  W cenie szkolenia uczestnik otrzymuje

  • Materiał przedkursowy ITIL 4 Foundation
  • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych ITIL 4 Foundation
  • Słownik ITIL
  • Specyfikację wymagań egzaminacyjnych ITIL 4 Foundation
  • Przykładowe zestawy egzaminacyjne wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami
  • Miesięczną subskrypcję usługi MyAXELOS z zasobami ITIL, w tym dokumentacją wszystkich 34 praktyk zarządzania usługami; wymagana jest rejestracja na portalu MyAXELOS i podanie nr kandydata z certyfikatu.

  Obowiązkowe dodatki:

  • Oficjalny eBook AXELOS „ITIL 4 Foundation” w języku angielskim
  • Voucher na egzamin ITIL 4 Foundation.

  Istnieje możliwość dodatkowego zakupu:

  • Oficjalnej książki AXELOS „ITIL 4 Foundation” w formie papierowej
  • Usługi Take2 Re-sit uprawniającej do 2-go podejścia do egzaminu.

   

  Organizacja szkolenia

  • Rodzaj szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
  • Forma realizacji: stacjonarnie lub zdalnie; więcej informacji: Formy Szkoleń Asseco Academy
  • Język szkolenia: polski
  • Język materiałów: polski
  • Wielkość grupy: do 14 uczestników

   

  Organizacja szkolenia w formie stacjonarnej

  • Szkolenie realizowane w godz. 09:00-17:00.
  • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych w formie papierowej

   

  Organizacja szkolenia w Wirtualnej Klasie

  • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do zdalnej sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
  • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-15:30
  • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym 60-minutową na lunch, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy; szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie z grupą
  • W ciągu dnia pracy będzie kilka przerw, w tym 60-minutowa przerwa na lunch oraz 10-minutowe przerwy na kawę po każdej godzinie szkolenia
  • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych dystrybuowany jest w formie elektronicznej

   

  Akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. (Asseco Academy) przyznana przez PeopleCert International Limited.

  ITIL® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Swirl logo™ jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  ITIL Accredited Training Organization logo® jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Gwarancje

  • Gwarancja terminu szkolenia

   Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną

   Warunki programu

   1. Planowane terminy kursów objętych programem mogą zostać zmienione wyłącznie w przypadku wystąpienia problemów natury organizacyjnej lub technicznej niezależnych od Asseco Data Systems powodujących, że przeprowadzenie kursu nie jest możliwe, a których nie można było przewidzieć. Wówczas Klient zostanie pisemnie poinformowany o okolicznościach oraz otrzyma propozycję kolejnego możliwego terminu.
   2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 oraz zmiany terminu kursu objętego programem, Klient zostanie poinformowany o ww. okolicznościach, nowych terminach kursu oraz w ramach rekompensaty otrzyma dodatkowy rabat w wysokości 10% bez względu na wysokość wcześniej uzyskanych rabatów.
  • Gwarancja 100% satysfakcji

   Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.

   Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

   Warunki programu

   1. Gwarancja satysfakcji dotyczy szkoleń Asseco Academy realizowanych w grupach otwartych zgodnie z ich kalendarzem i obowiązuje w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia lub 12 miesięcy w przypadku Klienów, którzy posiadają podpisaną umowę partnerską z Asseco Data Systems
   2. Osoba korzystająca z programu ma prawo do ponownego, jednokrotnego udziału w danym szkoleniu w dowolnie wybranym przez siebie terminie i miejscu spośród dostępnych terminów imiejsc, w których dane szkolenie zostanie potwierdzone do realizacji przez Asseco Data Systems.
   3. Osoba biorąca ponowny udział w danym szkoleniu korzysta z materiałów szkoleniowych otrzymanych podczas pierwszego szkolenia
  • Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

   Warunki programu

   1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników o zbieżnych potrzebach rozwojowych i oczekiwaniach wobec zakresu szkolenia.
  • Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

   Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.

   Warunki programu

   1. Program daje możliwość uczestnictwa w roli słuchacza w 3-godzinnej sesji dowolnego szkolenia, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji przez Asseco Data Systems.
   2. Uczestnictwo w programie nie uprawnia do dostępu do laboratoriów, otrzymania materiałów szkoleniowych oraz cateringu.
  • Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

   Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.

   Warunki programu

   1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników.
   2. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie Sali szkoleniowej lub konferencyjnej niezbędnej do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu.

  Egzamin

  • Voucher na Egzamin ITIL® 4 Foundation ważny do 28.12.2023

   Voucher na egzamin ważny do 28 grudnia 2023 r.

   • Rodzaj egzaminu: test wielokrotnego wyboru (1 prawidłowa odpowiedź z 4);
   • Język egzaminu: polski;
   • Liczba pytań: 40;
   • Czas trwania: 60 minut;
   • Próg zdawalności: 65% poprawnych odpowiedzi (26/40);
   • Wersja egzaminu: voucher na egzamin online realizowany w systemie PeopleCert; voucher jest wysyłany na adres e-mail uczestnika najpóźniej następnego dnia po szkoleniu;
   • Termin egzaminu uczestnik ustala bezpośrednio w systemie PeopleCert po zalogowaniu na swoje konto;
   • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia ITIL 4 Foundation;
   • Egzamin jest nadzorowany przez PeopleCert; wymagane jest zainstalowanie oprogramowania ExamShield, potwierdzenie tożsamości dokumentem ze zdjęciem oraz włączona kamera i mikrofon w trakcie egzaminu;
   • Podczas egzaminu w pomieszczeniu nie mogą przebywać osoby trzecie;
   • Brak możliwości korzystania z pomocy naukowych.

  Harmonogram szkoleń

  Zdalnie

  … jeśli cenisz sobie możliwość nauki z trenerem i innymi uczestnikami, z dowolnego miejsca bez konieczności dojazdu.

  Stacjonarnie

  … jeśli chesz się uczyć, siedząc w jednej sali z trenerem i innymi uczestnikami.

  Online

  … jeśli chcesz uczyć się z materiałów dostępnych przez interenet w dowolnym miejscu o dowolnym czasie

  Filtry:

  Szkolenie: ITIL4_FOUND

  ITIL® 4 Foundation

  Data
  Forma
  Język
  Dodatkowe informacje
  Cena
  03.04 – 04.04
  • gwarancja terminu
  Promocja
  Wirtualna klasa
  polski
  • Liczba miejsc w tej cenie ograniczona!
  1 240 zł 1 090 złnetto
  Dodaj do koszyka
  24.04 – 25.04
   Promocja
   Wirtualna klasa
   polski
   • Liczba miejsc w tej cenie ograniczona!
   1 240 zł 810 złnetto
   Dodaj do koszyka
   08.05 – 09.05
    Wirtualna klasa
    polski
    1 240 złnetto
    Dodaj do koszyka

    Filtry:

    Szkolenie: ITIL4_FOUND

    ITIL® 4 Foundation

    Data
    Lokalizacja
    Język
    Dodatkowe informacje
    Cena
    03.04 – 04.04
     Warszawa
     polski
     1 790 złnetto
     Dodaj do koszyka
     24.04 – 25.04
      Warszawa
      polski
      1 790 złnetto
      Dodaj do koszyka

      Filtry:

      Szkolenie: ITIL4_FOUND

      ITIL® 4 Foundation

      Dostęp do szkolenia
      Forma
      Język
      Dodatkowe informacje
      Cena

      Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

      Szukasz szkolenia w innym terminie?

      Chcesz wiedzieć więcej?

      • Wszystkie
      • Artykuł
      • Broszura

      Sprawdź co o naszych szkoleniach mówią uczestnicy…

       Mogą Cię zaintersować …

       Chcesz z nami porozmawiać?

       Zadzwoń do nas: tel. 801 30 30 30