Menu
Zamknij menu
Zaloguj się
Asseco Academy » Katalog szkoleń » ITIL® 4 Practitioner: Monitor, Support & Fulfil (MSF)

Szkolenie ITIL4_MSF_Z

ITIL® 4 Practitioner: Monitor, Support & Fulfil (MSF)

Akredytacja

 • Opis szkolenia
 • Zakres
 • Informacje dodatkowe
 • Gwarancje
 • Egzamin

Opis szkolenia

3-dniowe akredytowane szkolenie ITIL 4 Practitioner: Monitor, Support & Fulfil (MSF) przedstawia w szczegółach 5 następujących praktyk zarządzania usługami:

 • Service Desk
 • Zarządzanie incydentami (Incident Management)
 • Zarządzanie problemami (Problem Management)
 • Zarządzanie wnioskami o usługi (Service Request Management)
 • Monitorowanie i zarządzanie zdarzeniami (Monitoring & Event Management).

Poznaj najlepsze praktyki zarządzania usługami rekomendowane przez profesjonalistów IT i zacznij je stosować w codziennym działaniu.

Szkolenie ITIL 4 Practitioner: Monitor, Support & Fulfil to naturalny kolejny krok w rozwoju kariery po szkoleniu ITIL 4 Foundation.

Kandydat, który ukończy (jeden) dowolny 3-dniowy kurs ITIL 4 Practitioner i zda z sukcesem egzamin oraz – analogicznie – ukończy kurs ITIL 4 Specialist: Create, Deliver & Support i zda egzamin, uzyska dodatkowo tytułu ITIL Practice Manager.

 

Czego się nauczysz

 • Identyfikowania incydentów i wniosków o usługi oraz ich obsługi w Service Desku
 • Minimalizowania negatywnego wpływu incydentów poprzez jak najszybsze przywrócenie normalnego działania usługi
 • Zmniejszania prawdopodobieństwa wystąpienia i wpływu incydentów poprzez identyfikację faktycznych i potencjalnych przyczyn incydentów oraz zarządzanie obejściami i znanymi błędami
 • Obsługi wniosków o usługę w sposób efektywny i przyjazny dla użytkownika
 • Systematycznego obserwowania usługi i komponentów usług oraz rejestrowania i raportowania zdarzeń
 • Rozumienia praktyk z obszaru Monitor, Support & Fulfil w kontekście 4 wymiarów zarządzania usługami
 • Wykorzystania ITIL Capability Model do rozwoju praktyk
 • Przygotujemy Cię do egzaminu ITIL 4 Practitioner: Monitor, Support & Fulfil.

 

Do kogo skierowane jest szkolenie

 • Osoby zarządzające usługami cyfrowymi i IT
 • Osoby odpowiedzialne za dostarczanie i wsparcie produktów cyfrowych i usług IT
 • Osoby, które ukończyły kurs ITIL 4 Foundation, poznały podstawy modelu usługowego i są gotowe by zanurkować w praktykę zarządzania usługami IT.

 

Wymagania wstępne

 • Certyfikat ITIL 4 Foundation

Zakres

Szkolenie ITIL 4 Practitioner: Monitor, Support & Fulfil opisuje w szczegółach 5 następujących praktyk zarządzania usługami:

 • Service Desk
 • Zarządzanie incydentami (Incident Management)
 • Zarządzanie problemami (Problem Management)
 • Zarządzanie wnioskami o usługi (Service Request Management)
 • Monitorowanie i zarządzanie zdarzeniami (Monitoring & Event Management)

 

Dla każdej z praktyk poznasz:

 • Cele praktyki
 • Praktyczne czynniki sukcesu i kluczowe mierniki
 • Najważniejsze pojęcia i definicje
 • Przepływ procesów z wejściami, wyjściami, kluczowymi działaniami i sposobem ich integracji w strumieniach wartości organizacji
 • Role, obowiązki, profile kompetencyjne i wymagane umiejętności
 • Wskazówki dot. struktury organizacyjnej
 • Rekomendacje dot. narzędzi i automatyzacji procesu
 • Rolę dostawców zewnętrznych i partnerów
 • Sposób wykorzystania ITIL Capability Model do doskonalenia praktyki
 • Rekomendacje dotyczące praktyki i jak są one wspierane przez podstawowe zasady ITIL.

Informacje dodatkowe

W cenie szkolenia uczestnik otrzymuje

 • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych ITIL 4 Practitioner: Monitor, Support & Fulfil
 • Specyfikację wymagań egzaminacyjnych ITIL 4 Practitioner: Monitor, Support & Fulfil
 • Przykładowe zestawy egzaminacyjne wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami
 • Miesięczną subskrypcję usługi MyAXELOS z zasobami ITIL; wymagana jest rejestracja na portalu MyAXELOS i podanie nr kandydata z certyfikatu.

Obowiązkowe dodatki:

 • Oficjalny eBook AXELOS „ITIL 4 Practitioner: Service Desk”
 • Oficjalny eBook AXELOS „ITIL 4 Practitioner: Incident Management”
 • Oficjalny eBook AXELOS „ITIL 4 Practitioner: Problem Management”
 • Oficjalny eBook AXELOS „ITIL 4 Practitioner: Service Request Management”
 • Oficjalny eBook AXELOS „ITIL 4 Practitioner: Monitoring and Event Management”
 • Voucher na egzamin ITIL 4 Practitioner: Monitor, Support & Fulfil

Istnieje możliwość dodatkowego zakupu:

 • Usługi Take2 Re-sit uprawniającej do 2-go podejścia do egzaminu

 

Organizacja szkolenia

 • Rodzaj szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Forma realizacji: stacjonarnie lub zdalnie; więcej informacji: Formy Szkoleń Asseco Academy
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: angielski
 • Wielkość grupy: do 14 uczestników

 

Organizacja szkolenia w formie stacjonarnej

 • Szkolenie realizowane w godz. 09:00-17:00.
 • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych w formie papierowej

 

Organizacja szkolenia w Wirtualnej Klasie

 • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do zdalnej sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
 • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-17:00.
 • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 60-minutową na lunch, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie z grupą.
 • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych dystrybuowany jest w formie elektronicznej.

 

Akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. (Asseco Academy) przyznana przez PeopleCert International Limited.

ITIL® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Swirl logo™ jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ITIL Accredited Training Organization logo® jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Gwarancje

 • Gwarancja 100% satysfakcji

  Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.

  Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

  Warunki programu

  1. Gwarancja satysfakcji dotyczy szkoleń Asseco Academy realizowanych w grupach otwartych zgodnie z ich kalendarzem i obowiązuje w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia lub 12 miesięcy w przypadku Klienów, którzy posiadają podpisaną umowę partnerską z Asseco Data Systems
  2. Osoba korzystająca z programu ma prawo do ponownego, jednokrotnego udziału w danym szkoleniu w dowolnie wybranym przez siebie terminie i miejscu spośród dostępnych terminów imiejsc, w których dane szkolenie zostanie potwierdzone do realizacji przez Asseco Data Systems.
  3. Osoba biorąca ponowny udział w danym szkoleniu korzysta z materiałów szkoleniowych otrzymanych podczas pierwszego szkolenia
 • Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

  Warunki programu

  1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników o zbieżnych potrzebach rozwojowych i oczekiwaniach wobec zakresu szkolenia.
 • Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

  Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.

  Warunki programu

  1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników.
  2. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie Sali szkoleniowej lub konferencyjnej niezbędnej do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu.
 • Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

  Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.

  Warunki programu

  1. Program daje możliwość uczestnictwa w roli słuchacza w 3-godzinnej sesji dowolnego szkolenia, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji przez Asseco Data Systems.
  2. Uczestnictwo w programie nie uprawnia do dostępu do laboratoriów, otrzymania materiałów szkoleniowych oraz cateringu.
 • Gwarancja terminu szkolenia

  Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną

  Warunki programu

  1. Planowane terminy kursów objętych programem mogą zostać zmienione wyłącznie w przypadku wystąpienia problemów natury organizacyjnej lub technicznej niezależnych od Asseco Data Systems powodujących, że przeprowadzenie kursu nie jest możliwe, a których nie można było przewidzieć. Wówczas Klient zostanie pisemnie poinformowany o okolicznościach oraz otrzyma propozycję kolejnego możliwego terminu.
  2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 oraz zmiany terminu kursu objętego programem, Klient zostanie poinformowany o ww. okolicznościach, nowych terminach kursu oraz w ramach rekompensaty otrzyma dodatkowy rabat w wysokości 10% bez względu na wysokość wcześniej uzyskanych rabatów.

Egzamin

 • Ubezpieczenie egzaminu (Voucher poziom Advanced, Take2 Resit option – Free Exam resit)

  Take2 to usługa dodatkowa, która staje się dostępna tylko wtedy, gdy połączony z nią egzamin wstępny ma wynik „niezaliczony”.

  Take2 nie podlega przeniesieniu, nie podlega zwrotowi i nie można go wymienić na gotówkę lub kredyt, nawet jeśli ostatecznie nie zostanie wykorzystany. Kandydaci muszą zaplanować i przystąpić do egzaminu poprawkowego w ciągu 6 miesięcy od daty egzaminu wstępnego.

  Take2 nie może być wykorzystany w żadnej innej ofercie i jest ważny tylko dla pierwotnie zakupionego egzaminu. Niestawienie się na zaplanowane spotkanie egzaminacyjne Take2 lub nieprzełożenie spotkania przed wyznaczonym terminem uniemożliwia kandydatom skorzystanie z kuponu wygenerowanego przez Take2.

 • Pakiet egzaminacyjny: ITIL® 4 Practitioner: Monitor, Support & Fulfil (MSF) (egzamin+ebook+OTM+OLP)

  Szczegóły Obowiązkowego Pakietu egzaminacyjnego (egzamin+ebook+OTM+OLP)

   – Voucher na Egzamin z opłatą OLP

  • Rodzaj egzaminu: test wielokrotnego wyboru (1 prawidłowa odpowiedź z 4);
  • Język egzaminu: angielski;
  • Liczba pytań: 60;
  • Czas trwania: 90 minut (113 minut dla osób dla których angielski nie jest pierwszym językiem);
  • Próg zdawalności: 65% poprawnych odpowiedzi (39/60);
  • Wersja egzaminu: voucher na egzamin online realizowany w systemie PeopleCert; voucher jest wysyłany na adres e-mail uczestnika najpóźniej następnego dnia po szkoleniu;
  • Termin egzaminu uczestnik ustala bezpośrednio w systemie PeopleCert po zalogowaniu na swoje konto;
  • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia ITIL 4 Practitioner: Monitor, Support & Fulfil (MSF);
  • Egzamin jest nadzorowany przez PeopleCert; wymagane jest zainstalowanie oprogramowania ExamShield, potwierdzenie tożsamości dokumentem ze zdjęciem oraz włączona kamera i mikrofon w trakcie egzaminu;
  • Podczas egzaminu w pomieszczeniu nie mogą przebywać osoby trzecie;
  • Jest możliwość korzystania ze słownika angielskiego;
  • Brak możliwości korzystania z innych pomocy naukowych.
  • Egzamin realizowany poprzez usługę PeopleCert Online Proctoring, która umożliwia przystępowanie do egzaminów w dowolnym momencie (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku) z preferowanej lokalizacji

  – Oficjalna książka ebook „ITIL4 Practitioner”

  – OTM Learner Kit – Oficjalne materiały szkoleniowe PeopleCert: Learner Workbook oraz Quick Reference Guide

Harmonogram szkoleń

Zdalnie

… jeśli cenisz sobie możliwość nauki z trenerem i innymi uczestnikami, z dowolnego miejsca bez konieczności dojazdu.

Stacjonarnie

… jeśli chesz się uczyć, siedząc w jednej sali z trenerem i innymi uczestnikami.

Online

… jeśli chcesz uczyć się z materiałów dostępnych przez interenet w dowolnym miejscu o dowolnym czasie

Filtry:

Szkolenie: ITIL4_MSF_Z

ITIL® 4 Practitioner: Monitor, Support & Fulfil (MSF)

Data
Forma
Język
Dodatkowe informacje
Cena
02.10 – 04.10
Oferta
Wirtualna klasa
polski
2 390 zł 2 290 zł netto
Dodaj do koszyka
18.12 – 20.12
Oferta
Wirtualna klasa
polski
2 390 zł 2 290 zł netto
Dodaj do koszyka

Filtry:

Szkolenie: ITIL4_MSF_Z

ITIL® 4 Practitioner: Monitor, Support & Fulfil (MSF)

Data
Lokalizacja
Język
Dodatkowe informacje
Cena

Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

Filtry:

Szkolenie: ITIL4_MSF_Z

ITIL® 4 Practitioner: Monitor, Support & Fulfil (MSF)

Dostęp do szkolenia
Forma
Język
Dodatkowe informacje
Cena

Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

Szukasz szkolenia w innym terminie?