Menu
Zamknij menu
Zaloguj się
Asseco Academy » Katalog szkoleń » ITIL® 4 Specialist: Business Relationship Management (BRM)

Szkolenie ITIL4_BRM_Z

ITIL® 4 Specialist: Business Relationship Management (BRM)

Akredytacja

 • Opis szkolenia
 • Zakres
 • Informacje dodatkowe
 • Gwarancje
 • Egzamin

Opis szkolenia

Między Biznesem a IT powinno istnieć dopasowanie, a nawet konwergencja – porozmawiajmy, jak to zrobić!

3-dniowe szkolenie ITIL 4 Specialist: Business Relationship Management (ITIL 4 Extension Module) pomaga kandydatom zrozumieć kluczowe koncepcje, zasady, korzyści i wyzwania związane z zarządzaniem relacjami między Informatyką a Biznesem. Celem jest dostarczenie najlepszych praktyk i rekomendacji dotyczących zarządzania relacjami biznesowymi, na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym – jak stosować w praktyce analizę interesariuszy i zarządzanie wymaganiami, jak rozumieć role i obowiązki BRM, jak korzystać ze sprawdzonych modeli i technik zarządzania relacjami biznesowymi w modelu usługowym.

Szkolenie wprowadza też ITIL Capability Model jako narzędzie pomagające ocenić i zmierzyć możliwości organizacji w zakresie zarządzania usługami oraz określić możliwe działania doskonalące w obszarze BRM.

 

Czego się nauczysz:

 • Rozumieć rolę i obowiązki BRM oraz rozwiązania organizacyjne związane z zarządzaniem relacjami między Informatyką a Biznesem
 • Rozumieć, jak informacje i technologie wspierają zarządzanie relacjami biznesowymi
 • Wiedzieć, jak rozwijać kompetencje zarządzania relacjami biznesowymi w organizacji

 

Do kogo skierowane jest szkolenie:

 • Osoby zaangażowane w tworzenie i pielęgnowanie relacji pomiędzy dostawcami usług/ produktów IT a ich klientami
 • Business Relationship Manager
 • Business Development Manager
 • Service Level Manager
 • Service Manager
 • IT Service/ Product Owner.

 

Wymagania wstępne:

Certyfikat ITIL 4 Foundation

Zakres

Kluczowe koncepcje zarządzania relacjami biznesowymi (Key concepts of business relationship management)

 • Cel i zakres
 • Praktyczne czynniki sukcesu i kluczowe mierniki
 • Relacje usługowe
 • Podróż po relacjach usługowych (service relationship journey)
 • Kluczowe wyzwania związane z BRM

 

Strumienie wartości i procesy BRM (Value streams and processes)

 • Łańcuch wartości usług ITIL
 • Procesy zarządzania relacjami biznesowymi
 • Modele relacji
 • Zastosowanie modeli i technik BRM

 

Role i kompetencje BRM (BRM roles and skills)

 • Kluczowe role w zarządzaniu relacjami biznesowymi
 • Kluczowe kompetencje wymagane w zarządzaniu relacjami biznesowymi

 

Wykorzystanie informacji i technologii do wspierania BRM (Using information and technology to support BRM)

 • Wejścia/ wyjścia w praktyce BRM
 • Automatyzacja działań związanych z zarządzanien relacjami biznesowymi

 

Partnerzy i dostawcy w BRM (Partners and suppliers in BRM)

 • Rola dostawców zewnętrznych w relacjach usługowych
 • Jak partnerzy i dostawcy wspierają praktykę BRM
 • Uniwersalność modelu podróży po relacjach usługowych

 

Rozwijanie zdolności BRM (Developing BRM capabilities)

 • Model dojrzałości ITIL (ITIL maturity model)
 • Kryteria oceny zdolności BRM
 • Rozwój zdolności BRM
 • Ciągłe doskonalenie praktyki BRM
 • Dostosowanie zdolności BRM do kontekstu organizacyjnego

Informacje dodatkowe

W cenie szkolenia uczestnik otrzymuje

 • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych ITIL 4 Specialist: Business Relationship Management
 • Specyfikację wymagań egzaminacyjnych ITIL 4 Specialist: Business Relationship Management
 • Przykładowe zestawy egzaminacyjne wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami
 • Miesięczną subskrypcję usługi MyAXELOS z zasobami ITIL; wymagana jest rejestracja na portalu MyAXELOS i podanie nr kandydata z certyfikatu.

Obowiązkowe dodatki:

 • Oficjalny eBook AXELOS „ITIL 4: Business Relationship Management”
 • Voucher na egzamin ITIL 4 Specialist: Business Relationship Management

Istnieje możliwość dodatkowego zakupu:

 • Usługi Take2 Re-sit uprawniającej do 2-go podejścia do egzaminu

 

Organizacja szkolenia

 • Rodzaj szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Forma realizacji: stacjonarnie lub zdalnie; więcej informacji: Formy Szkoleń Asseco Academy
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: angielski
 • Wielkość grupy: do 14 uczestników

 

Organizacja szkolenia w formie stacjonarnej

 • Szkolenie realizowane w godz. 09:00-17:00.
 • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych w formie papierowej

 

Organizacja szkolenia w Wirtualnej Klasie

 • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do zdalnej sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
 • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-15:30.
 • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 60-minutową na lunch, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie z grupą.
 • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych dystrybuowany jest w formie elektronicznej.

 

Akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. (Asseco Academy) przyznana przez PeopleCert International Limited.

ITIL® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Swirl logo™ jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ITIL Accredited Training Organization logo® jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Gwarancje

 • Gwarancja 100% satysfakcji

  Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.

  Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

  Warunki programu

  1. Gwarancja satysfakcji dotyczy szkoleń Asseco Academy realizowanych w grupach otwartych zgodnie z ich kalendarzem i obowiązuje w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia lub 12 miesięcy w przypadku Klienów, którzy posiadają podpisaną umowę partnerską z Asseco Data Systems
  2. Osoba korzystająca z programu ma prawo do ponownego, jednokrotnego udziału w danym szkoleniu w dowolnie wybranym przez siebie terminie i miejscu spośród dostępnych terminów imiejsc, w których dane szkolenie zostanie potwierdzone do realizacji przez Asseco Data Systems.
  3. Osoba biorąca ponowny udział w danym szkoleniu korzysta z materiałów szkoleniowych otrzymanych podczas pierwszego szkolenia
 • Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

  Warunki programu

  1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników o zbieżnych potrzebach rozwojowych i oczekiwaniach wobec zakresu szkolenia.
 • Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

  Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.

  Warunki programu

  1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników.
  2. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie Sali szkoleniowej lub konferencyjnej niezbędnej do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu.
 • Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

  Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.

  Warunki programu

  1. Program daje możliwość uczestnictwa w roli słuchacza w 3-godzinnej sesji dowolnego szkolenia, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji przez Asseco Data Systems.
  2. Uczestnictwo w programie nie uprawnia do dostępu do laboratoriów, otrzymania materiałów szkoleniowych oraz cateringu.
 • Gwarancja terminu szkolenia

  Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną

  Warunki programu

  1. Planowane terminy kursów objętych programem mogą zostać zmienione wyłącznie w przypadku wystąpienia problemów natury organizacyjnej lub technicznej niezależnych od Asseco Data Systems powodujących, że przeprowadzenie kursu nie jest możliwe, a których nie można było przewidzieć. Wówczas Klient zostanie pisemnie poinformowany o okolicznościach oraz otrzyma propozycję kolejnego możliwego terminu.
  2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 oraz zmiany terminu kursu objętego programem, Klient zostanie poinformowany o ww. okolicznościach, nowych terminach kursu oraz w ramach rekompensaty otrzyma dodatkowy rabat w wysokości 10% bez względu na wysokość wcześniej uzyskanych rabatów.

Egzamin

 • Ubezpieczenie egzaminu (Voucher poziom Foundation, Take2 Resit option – Free Exam resit)

  Take2 to usługa dodatkowa, która staje się dostępna tylko wtedy, gdy połączony z nią egzamin wstępny ma wynik „niezaliczony”.

  Take2 nie podlega przeniesieniu, nie podlega zwrotowi i nie można go wymienić na gotówkę lub kredyt, nawet jeśli ostatecznie nie zostanie wykorzystany. Kandydaci muszą zaplanować i przystąpić do egzaminu poprawkowego w ciągu 6 miesięcy od daty egzaminu wstępnego.

  Take2 nie może być wykorzystany w żadnej innej ofercie i jest ważny tylko dla pierwotnie zakupionego egzaminu. Niestawienie się na zaplanowane spotkanie egzaminacyjne Take2 lub nieprzełożenie spotkania przed wyznaczonym terminem uniemożliwia kandydatom skorzystanie z kuponu wygenerowanego przez Take2.

 • Pakiet egzaminacyjny: ITIL® 4 Specialist: Business Relationship Management (BRM) (egzamin+ebook+OTM+OLP)

  Szczegóły Obowiązkowego Pakietu egzaminacyjnego (egzamin+ebook+OTM+OLP)

   

  – Voucher na Egzamin z opłatą OLP

   • Rodzaj egzaminu: test wielokrotnego wyboru (1 prawidłowa odpowiedź z 4);
   • Język egzaminu: angielski;
   • Liczba pytań: 60;
   • Czas trwania: 90 minut (113 minut dla osób dla których angielski nie jest pierwszym językiem);
   • Próg zdawalności: 65% poprawnych odpowiedzi (39/60);
   • Wersja egzaminu: voucher na egzamin online realizowany w systemie PeopleCert; voucher jest wysyłany na adres e-mail uczestnika najpóźniej następnego dnia po szkoleniu;
   • Termin egzaminu uczestnik ustala bezpośrednio w systemie PeopleCert po zalogowaniu na swoje konto;
   • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia ITIL 4 Specialist: Business Relationship Management (BRM);
   • Egzamin jest nadzorowany przez PeopleCert; wymagane jest zainstalowanie oprogramowania ExamShield, potwierdzenie tożsamości dokumentem ze zdjęciem oraz włączona kamera i mikrofon w trakcie egzaminu;
   • Podczas egzaminu w pomieszczeniu nie mogą przebywać osoby trzecie;
   • Jest możliwość korzystania ze słownika angielskiego;
   • Brak możliwości korzystania z innych pomocy naukowych.
   • Egzamin realizowany poprzez usługę PeopleCert Online Proctoring, która umożliwia przystępowanie do egzaminów w dowolnym momencie (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku) z preferowanej lokalizacji

  – Oficjalna książka ebook „ITIL® 4 Business Relationship Management”

  – OTM Learner Kit – Oficjalne materiały szkoleniowe PeopleCert: Learner Workbook oraz Quick Reference Guide

Harmonogram szkoleń

Zdalnie

… jeśli cenisz sobie możliwość nauki z trenerem i innymi uczestnikami, z dowolnego miejsca bez konieczności dojazdu.

Stacjonarnie

… jeśli chesz się uczyć, siedząc w jednej sali z trenerem i innymi uczestnikami.

Online

… jeśli chcesz uczyć się z materiałów dostępnych przez interenet w dowolnym miejscu o dowolnym czasie

Filtry:

Szkolenie: ITIL4_BRM_Z

ITIL® 4 Specialist: Business Relationship Management (BRM)

Data
Forma
Język
Dodatkowe informacje
Cena
25.09 – 27.09
Oferta
Wirtualna klasa
polski
2 390 zł 2 290 zł netto
Dodaj do koszyka
04.12 – 06.12
Wirtualna klasa
polski
2 390 zł netto
Dodaj do koszyka

Filtry:

Szkolenie: ITIL4_BRM_Z

ITIL® 4 Specialist: Business Relationship Management (BRM)

Data
Lokalizacja
Język
Dodatkowe informacje
Cena

Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

Filtry:

Szkolenie: ITIL4_BRM_Z

ITIL® 4 Specialist: Business Relationship Management (BRM)

Dostęp do szkolenia
Forma
Język
Dodatkowe informacje
Cena

Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

Szukasz szkolenia w innym terminie?