Menu
Zamknij menu
Zaloguj się
Asseco Academy » Katalog szkoleń » ITIL® 4 Specialist: High-Velocity IT (HVIT)

Szkolenie ITIL4_HVIT_Z

ITIL® 4 Specialist: High-Velocity IT (HVIT)

Akredytacja

 • Opis szkolenia
 • Zakres
 • Informacje dodatkowe
 • Gwarancje
 • Egzamin

Opis szkolenia

3-dniowe szkolenie ITIL Specialist: High-velocity IT jest przeznaczony dla specjalistów i liderów IT, którzy pracują w środowiskach cyfrowych lub wysoce zautomatyzowanych, lub którzy dostarczają cyfrowe produkty i usługi. Obejmuje to każdego, kto jest zaangażowany w transformację cyfrową i każdego, kto przechodzi na metody pracy takie jak Agile, DevOps lub Lean.

Poznaj kluczowe koncepcje związane z Informatyką dużej prędkości:

 • 4 cechy charakterystyczne Informatyki dużej prędkości
 • 5 kluczowych koncepcji Informatyki dużej prędkości
 • 5 wysokopoziomowych celów cyfrowej organizacji.

Moduł High-Velocity IT znajduje się ścieżce rozwoju Managing Professional.

 

Czego się nauczysz

 • Łączyć cele biznesowe i IT, by uzyskać efekt konwergencji
 • Rozpoznawać i zarządzać złożonymi systemami adaptacyjnymi
 • Likwidować lukę pomiędzy rozwojem a operacjami
 • Poprawiać wydajność dzięki Agile, DevOps i Lean
 • Zwiększać szybkość i jakość usług
 • Inwestować w narzędzia i techniki cyfrowe by tworzyć wartość

 

Do kogo skierowane jest szkolenie

 • Menedżerowie i praktycy IT dostarczający cyfrowe produkty i usługi
 • Wszystkie osoby zaangażowane w projekty transformacji cyfrowej
 • Specjaliści IT w organizacjach pracujących lub migrujących do sposobów pracy Agile, DevOps lub Lean, lub wysoce zautomatyzowanych środowisk
 • Grupa docelowa obejmuje, ale nie jest ograniczona do: service designers; release managers; cloud architects; DevOps engineers; developers; automation specialists; test engineers; scrum masters; business transformation managers; application engineers; cloud and network software engineers; IT operations managers

 

Wymagania wstępne

 • Certyfikat ITIL 4 Foundation

Zakres

 • Course introduction
 • ITIL 4 journey
 • Foundation of service management
 • Key concepts of High-Velocity IT
 • High-Velocity IT culture
 • High-Velocity IT techniques
 • Exam preparation, mock exam
 • Course summary

 

Szkolenie ITIL 4 Specialist: High-Velocity IT koncentruje się na następujących praktykach zarządzania usługami:

 • Zarządzanie architekturą (Architecture management)
 • Analiza biznesowa (Business analysis)
 • Zarządzanie wdrażaniem (Deployment management)
 • Walidacja i testowanie usług (Service validation and testing)
 • Programowanie i zarządzanie oprogramowaniem (Software development and management)
 • Zarządzanie dostępnością (Availability management)
 • Zarządzanie potencjałem wykonawczym i wydajnością (Capacity and performance management)
 • Zarządzanie infrastrukturą i platformami (Infrastructure and platform management)
 • Monitorowanie i zarządzanie zdarzeniami (Monitoring and event management)
 • Zarządzanie problemami (Problem management)
 • Zarządzanie ciągłością usług (Service continuity management)
 • Zarządzanie relacjami (Relationship management)
 • Projektowanie usług (Service design)
 • Service desk
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (Information security management)
 • Zarządzanie ryzykiem (Risk management).

 

Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne ułatwiające zrozumienie omawianych zagadnień.

Informacje dodatkowe

W cenie szkolenia uczestnik otrzymuje

 • Materiał przedkursowy ITIL 4 Specialist: High-Velocity IT
 • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych ITIL 4 Specialist: High-Velocity IT
 • Słownik ITIL
 • Specyfikację wymagań egzaminacyjnych ITIL 4 Specialist: High-Velocity IT
 • Przykładowe zestawy egzaminacyjne wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami
 • Miesięczną subskrypcję usługi MyAXELOS z zasobami ITIL, w tym dokumentacją wszystkich 34 praktyk zarządzania usługami; wymagana jest rejestracja na portalu MyAXELOS i podanie nr kandydata z certyfikatu.

Obowiązkowe dodatki:

 • Oficjalny eBook AXELOS „ITIL 4: High-Velocity IT” – po polsku lub angielsku (do wyboru)
 • Voucher na egzamin ITIL 4 Specialist: High-Velocity IT – po polsku lub angielsku (do wyboru)

Istnieje możliwość dodatkowego zakupu:

 • Oficjalnej książki AXELOS „ITIL 4: High-Velocity IT” w formie papierowej
 • Usługi Take2 Re-sit uprawniającej do 2-go podejścia do egzaminu

 

Organizacja szkolenia

 • Rodzaj szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Forma realizacji: stacjonarnie lub zdalnie; więcej informacji: Formy Szkoleń Asseco Academy
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: angielski
 • Wielkość grupy: do 14 uczestników

 

Organizacja szkolenia w formie stacjonarnej

 • Szkolenie realizowane w godz. 09:00-17:00.
 • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych w formie papierowej

 

Organizacja szkolenia w Wirtualnej Klasie

 • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do zdalnej sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
 • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-15:30.
 • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 60-minutową na lunch, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie z grupą.
 • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych dystrybuowany jest w formie elektronicznej.

 

Akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. (Asseco Academy) przyznana przez PeopleCert International Limited.

ITIL® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Swirl logo™ jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ITIL Accredited Training Organization logo® jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Gwarancje

 • Gwarancja terminu szkolenia

  Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną

  Warunki programu

  1. Planowane terminy kursów objętych programem mogą zostać zmienione wyłącznie w przypadku wystąpienia problemów natury organizacyjnej lub technicznej niezależnych od Asseco Data Systems powodujących, że przeprowadzenie kursu nie jest możliwe, a których nie można było przewidzieć. Wówczas Klient zostanie pisemnie poinformowany o okolicznościach oraz otrzyma propozycję kolejnego możliwego terminu.
  2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 oraz zmiany terminu kursu objętego programem, Klient zostanie poinformowany o ww. okolicznościach, nowych terminach kursu oraz w ramach rekompensaty otrzyma dodatkowy rabat w wysokości 10% bez względu na wysokość wcześniej uzyskanych rabatów.
 • Gwarancja 100% satysfakcji

  Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.

  Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

  Warunki programu

  1. Gwarancja satysfakcji dotyczy szkoleń Asseco Academy realizowanych w grupach otwartych zgodnie z ich kalendarzem i obowiązuje w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia lub 12 miesięcy w przypadku Klienów, którzy posiadają podpisaną umowę partnerską z Asseco Data Systems
  2. Osoba korzystająca z programu ma prawo do ponownego, jednokrotnego udziału w danym szkoleniu w dowolnie wybranym przez siebie terminie i miejscu spośród dostępnych terminów imiejsc, w których dane szkolenie zostanie potwierdzone do realizacji przez Asseco Data Systems.
  3. Osoba biorąca ponowny udział w danym szkoleniu korzysta z materiałów szkoleniowych otrzymanych podczas pierwszego szkolenia
 • Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

  Warunki programu

  1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników o zbieżnych potrzebach rozwojowych i oczekiwaniach wobec zakresu szkolenia.
 • Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

  Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.

  Warunki programu

  1. Program daje możliwość uczestnictwa w roli słuchacza w 3-godzinnej sesji dowolnego szkolenia, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji przez Asseco Data Systems.
  2. Uczestnictwo w programie nie uprawnia do dostępu do laboratoriów, otrzymania materiałów szkoleniowych oraz cateringu.
 • Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

  Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.

  Warunki programu

  1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników.
  2. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie Sali szkoleniowej lub konferencyjnej niezbędnej do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu.

Egzamin

 • Ubezpieczenie egzaminu (Voucher poziom Advanced, Take2 Resit option – Free Exam resit)

  Take2 to usługa dodatkowa, która staje się dostępna tylko wtedy, gdy połączony z nią egzamin wstępny ma wynik „niezaliczony”.

  Take2 nie podlega przeniesieniu, nie podlega zwrotowi i nie można go wymienić na gotówkę lub kredyt, nawet jeśli ostatecznie nie zostanie wykorzystany. Kandydaci muszą zaplanować i przystąpić do egzaminu poprawkowego w ciągu 6 miesięcy od daty egzaminu wstępnego.

  Take2 nie może być wykorzystany w żadnej innej ofercie i jest ważny tylko dla pierwotnie zakupionego egzaminu. Niestawienie się na zaplanowane spotkanie egzaminacyjne Take2 lub nieprzełożenie spotkania przed wyznaczonym terminem uniemożliwia kandydatom skorzystanie z kuponu wygenerowanego przez Take2.

 • Pakiet egzaminacyjny: ITIL® 4 Specialist: High-Velocity IT (HVIT) (egzamin+ebook+OTM+OLP)

  Szczegóły Obowiązkowego Pakietu egzaminacyjnego (egzamin+ebook+OTM+OLP)

  – Voucher na Egzamin z opłatą OLP i dodatkowym ubezpieczeniem Take2 Re-sit Exam

  • Rodzaj egzaminu: test wielokrotnego wyboru (1 prawidłowa odpowiedź z 4);
  • Język egzaminu: angielski lub polski (do wyboru);
  • Liczba pytań: 40;
  • Czas trwania: 90 minut (113 minut dla osób dla których angielski nie jest pierwszym językiem);
  • Próg zdawalności: 70% poprawnych odpowiedzi (28/40);
  • Wersja egzaminu: voucher na egzamin online realizowany w systemie PeopleCert; voucher jest wysyłany na adres e-mail uczestnika najpóźniej następnego dnia po szkoleniu;
  • Termin egzaminu uczestnik ustala bezpośrednio w systemie PeopleCert po zalogowaniu na swoje konto;
  • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia ITIL® 4 Specialist: High-velocity IT (HVIT);
  • Egzamin jest nadzorowany przez PeopleCert; wymagane jest zainstalowanie oprogramowania ExamShield, potwierdzenie tożsamości dokumentem ze zdjęciem oraz włączona kamera i mikrofon w trakcie egzaminu;
  • Podczas egzaminu w pomieszczeniu nie mogą przebywać osoby trzecie;
  • Jest możliwość korzystania ze słownika angielskiego;
  • Brak możliwości korzystania z innych pomocy naukowych.
  • Egzamin realizowany poprzez usługę PeopleCert Online Proctoring, która umożliwia przystępowanie do egzaminów w dowolnym momencie (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku) z preferowanej lokalizacji
  • Take2 Re-sit Exam to możliwość ponownego podejścia do egzaminu w razie niespodziewanej porażki.
   • Na przygotowanie do powtórki jest aż 6 m-cy od daty pierwszego egzaminu.
   • Ubezpieczenie Take2 kosztuje ułamek ceny egzaminu.
   • Opcję można wykupić jedynie razem z zamówieniem pierwszego egzaminu.

  – Oficjalna książka ebook „ITIL® 4 High-velocity IT”

  – OTM Learner Kit – Oficjalne materiały szkoleniowe PeopleCert: Learner Workbook oraz Quick Reference Guide

Harmonogram szkoleń

Zdalnie

… jeśli cenisz sobie możliwość nauki z trenerem i innymi uczestnikami, z dowolnego miejsca bez konieczności dojazdu.

Stacjonarnie

… jeśli chesz się uczyć, siedząc w jednej sali z trenerem i innymi uczestnikami.

Online

… jeśli chcesz uczyć się z materiałów dostępnych przez interenet w dowolnym miejscu o dowolnym czasie

Filtry:

Szkolenie: ITIL4_HVIT_Z

ITIL® 4 Specialist: High-Velocity IT (HVIT)

Data
Forma
Język
Dodatkowe informacje
Cena
04.09 – 06.09
  Oferta
  Wirtualna klasa
  polski
  2 390 zł 2 290 złnetto
  Dodaj do koszyka
  06.11 – 08.11
   Oferta
   Wirtualna klasa
   polski
   2 390 zł 2 290 złnetto
   Dodaj do koszyka

   Filtry:

   Szkolenie: ITIL4_HVIT_Z

   ITIL® 4 Specialist: High-Velocity IT (HVIT)

   Data
   Lokalizacja
   Język
   Dodatkowe informacje
   Cena

   Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

   Filtry:

   Szkolenie: ITIL4_HVIT_Z

   ITIL® 4 Specialist: High-Velocity IT (HVIT)

   Dostęp do szkolenia
   Forma
   Język
   Dodatkowe informacje
   Cena

   Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

   Szukasz szkolenia w innym terminie?

   Chcesz wiedzieć więcej?

   • Wszystkie
   • Artykuł
   • Broszura

   Check out the opinions of satisfied customers

    Mogą cię zaintersować …

    Proponowane szkolenia

    Przepraszamy, brak artykułów w wybranej kategorii.

    Chcesz z nami porozmawiać?rnrn

    Zadzwoń do nas: tel. 801 30 30 30