Menu
Zamknij menu
Zaloguj się
Asseco Academy » Katalog szkoleń » Leading SAFe® z egzaminem

Szkolenie SAFE_01

Leading SAFe® z egzaminem

Akredytacja

 • Opis szkolenia
 • Zakres
 • Informacje dodatkowe
 • Gwarancje

Opis szkolenia

2-dniowe szkolenie wprowadzające do standardu SAFe® – Scaled Agile Framework® zgodne z najnowszą wersją 6.0

SAFe® – Scaled Agile Framework  to uznany standard opisujący ramy dla skalowania zwinności w całej organizacji. Stanowi kompletne podejście zwinne, które można wykorzystać w różnych konfiguracjach: tzw. Essential, Large Solution, Portfolio oraz Full Configuration.

 

Czego się nauczysz

 • Założeń standardu SAFe®
 • Czym jest SAFe® i jak wspiera on zwinność na poziomie biznesu
 • W jaki spoób organizacja może rozpocząć wykorzystanie SAFe®
 • Zagadnień niezbędnych, aby podejść do egzaminu i uzyskać certyfikat SAFe® Agilist

 

Do kogo skierowane jest szkolenie

 • Menedżerowie, dyrektorzy, osoby na stanowiskach kierowniczych
 • Osoby pełniące różne role w zespołach zwinnych, np. Scrum Master, Scrum Developer, Product Owner, członkowie zespołów deweloperskich, architekci, analitycy
 • Osoby planujące rozpocząć transformację zwinną organizacji
 • Interesariusze transformacji zwinnej
 • Kierownicy zwinnych projektów i programów
 • Osoby, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z SAFe® oraz zdobyć oficjalny certyfikat SAFe® Agilist.

 

Wymagania wstępne

 • Rekomendowane kilkumiesięczne doświadczenie w pracy w zwinnym środowisku

Zakres

 • Wprowadzenie do SAFe®
 • Zagadnienia związane z byciem liderem Lean-Agile
 • Tworzenie zespołów i zwinność na poziomie technicznym
 • Zwinne dostarczanie produktów jako podstawa tworzenia zwinnych rozwiązań
 • Zwinne zarządzanie portfelem (Lean Portfolio Management)
 • Prowadzenie zwinnej zmiany w organizacji
 • Praktyczne wykorzystanie SAFe®

Informacje dodatkowe

W cenie szkolenia uczestnik otrzymuje

 • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych, próbne pytania egzaminacyjne
 • Egzamin

 

Informacje o szkoleniu

 • Rodzaj szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Forma realizacji: stacjonarnie lub zdalnie. Więcej informacji: Formy Szkoleń Asseco Academy
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: angielski
 • Wielkość grupy: do 10 uczestników

 

Organizacja szkolenia w formie stacjonarnej

 • Szkolenie realizowane w godzinach 09:00-16:00.
 • Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej przez platformę SAFe® Community

 

Organizacja szkolenia w Wirtualnej Klasie

 • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do zdalnej sesji szkoleniowej  w godz. 8:30-8:50
 • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-16:00.
 • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie z grupą.
 • Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej przez platformę SAFe® Community

 

Egzamin

 • Wersja egzaminu: Egzamin SAFe® Agilist dostępny jest dla uczestnika na platformie SAFe® Community przez 30 dni;
 • Rodzaj egzaminu: test wielokrotnego wyboru;
 • Język egzaminu: angielski;
 • Liczba pytań: 45;
 • Czas trwania: 90 minut;
 • Próg zdawalności: 80% poprawnych odpowiedzi (36/45);
 • Termin egzaminu : możliwość podejścia do egzaminu przez 30 dni;
 • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia  Leading SAFe®

 

Więcej szczegółów: https://support.scaledagile.com/s/article/Exam-Details-Leading-SAFe-SAFe-Agilist-6-0?language=en_US

 

Akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez Scaled Agile Inc.

SAFe® jest zarejestrowanym znakiem towarowym należącym do Scaled Agile, Inc

Gwarancje

 • Gwarancja terminu szkolenia

  Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną

  Warunki programu

  1. Planowane terminy kursów objętych programem mogą zostać zmienione wyłącznie w przypadku wystąpienia problemów natury organizacyjnej lub technicznej niezależnych od Asseco Data Systems powodujących, że przeprowadzenie kursu nie jest możliwe, a których nie można było przewidzieć. Wówczas Klient zostanie pisemnie poinformowany o okolicznościach oraz otrzyma propozycję kolejnego możliwego terminu.
  2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 oraz zmiany terminu kursu objętego programem, Klient zostanie poinformowany o ww. okolicznościach, nowych terminach kursu oraz w ramach rekompensaty otrzyma dodatkowy rabat w wysokości 10% bez względu na wysokość wcześniej uzyskanych rabatów.
 • Gwarancja 100% satysfakcji

  Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.

  Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

  Warunki programu

  1. Gwarancja satysfakcji dotyczy szkoleń Asseco Academy realizowanych w grupach otwartych zgodnie z ich kalendarzem i obowiązuje w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia lub 12 miesięcy w przypadku Klienów, którzy posiadają podpisaną umowę partnerską z Asseco Data Systems
  2. Osoba korzystająca z programu ma prawo do ponownego, jednokrotnego udziału w danym szkoleniu w dowolnie wybranym przez siebie terminie i miejscu spośród dostępnych terminów imiejsc, w których dane szkolenie zostanie potwierdzone do realizacji przez Asseco Data Systems.
  3. Osoba biorąca ponowny udział w danym szkoleniu korzysta z materiałów szkoleniowych otrzymanych podczas pierwszego szkolenia
 • Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

  Warunki programu

  1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników o zbieżnych potrzebach rozwojowych i oczekiwaniach wobec zakresu szkolenia.
 • Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

  Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.

  Warunki programu

  1. Program daje możliwość uczestnictwa w roli słuchacza w 3-godzinnej sesji dowolnego szkolenia, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji przez Asseco Data Systems.
  2. Uczestnictwo w programie nie uprawnia do dostępu do laboratoriów, otrzymania materiałów szkoleniowych oraz cateringu.
 • Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

  Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.

  Warunki programu

  1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników.
  2. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie Sali szkoleniowej lub konferencyjnej niezbędnej do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu.

Harmonogram szkoleń

Zdalnie

… jeśli cenisz sobie możliwość nauki z trenerem i innymi uczestnikami, z dowolnego miejsca bez konieczności dojazdu.

Stacjonarnie

… jeśli chesz się uczyć, siedząc w jednej sali z trenerem i innymi uczestnikami.

Online

… jeśli chcesz uczyć się z materiałów dostępnych przez interenet w dowolnym miejscu o dowolnym czasie

Filtry:

Szkolenie: SAFE_01

Leading SAFe® z egzaminem

Data
Forma
Język
Dodatkowe informacje
Cena
22.08 – 23.08
Oferta
Wirtualna klasa
polski

Użyj kodu i obniż cenę: 200LATO2024

2 070 zł 1 890 zł netto
Dodaj do koszyka
19.09 – 20.09
 • gwarancja terminu
Oferta
Wirtualna klasa
polski
2 070 zł 1 890 zł netto
Dodaj do koszyka
24.10 – 25.10
Oferta
Wirtualna klasa
polski
2 070 zł 1 890 zł netto
Dodaj do koszyka
14.11 – 15.11
Oferta
Wirtualna klasa
polski
2 070 zł 1 890 zł netto
Dodaj do koszyka
Pokaż więcej wyników

Filtry:

Szkolenie: SAFE_01

Leading SAFe® z egzaminem

Data
Lokalizacja
Język
Dodatkowe informacje
Cena

Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

Filtry:

Szkolenie: SAFE_01

Leading SAFe® z egzaminem

Dostęp do szkolenia
Forma
Język
Dodatkowe informacje
Cena

Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

Szukasz szkolenia w innym terminie?